Gimnazijai – ketvirtąkart „Olweus mokyklos“ vardas

Liepos 4 d. gimnazija gavo pažymėjimą, ketvirtą kartą patvirtinantį „Olweus mokyklos“ vardą. Mokyklų, atitinkančių Olweus patyčių prevencijos programos ir Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos standartus, sąrašas patvirtintas 2021-06-18 NŠA direktoriaus įsakymu Nr. VK-339 „Dėl sertifikuotų Olweus vardo mokyklų sąrašo patvirtinimo“. Tuo pačiu įsakymu 51 mokyklai, tarp jų – ir mūsų gimnazijai, „Olweus mokyklos“ vardas suteiktas 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metams.

Gimnazijoje Olweus patyčių prevencijos programa vykdoma nuo 2011 metų. Keturis kartus (2014, 2016, 2018 ir 2021 m.) vyko išorinis auditas, kurio tikslas – nustatyti, ar gimnazijos vykdomos veiklos ir gauti rezultatai atitinka reikalavimus. Nuoseklus, nenutrūkstamas gimnazijos bendruomenės darbas buvo įvertintas teigiamai, todėl 2014-2016, 2016-2018, 2018-2020 ir 2021-2023 m. m. gimnazija gavo teisę vadintis sertifikuota „Olweus mokykla“.

Gimnaziją programos klausimais kuruoja vilnietė Jurgita Večerskienė, sertifikuota Olweus programos instruktorė.

Vitalija Dovydėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui