Brandos atestatai – XXIV laidos abiturientams

2019-07-19 gimnazijos aktų salėje vyko brandos atestatų įteikimo šventė. Renginį vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė. Nuskambėjus Lietuvos Respublikos himnui, abiturientus ir kitus šventės dalyvius pirmiausia pasveikino gimnazijos direktorius Vytautas Gustas. Vėliau vyko brandos atestatų teikimo ceremonija, po kurios pasisakė pirmoji abiturientų mokytoja Aušra Kuchanauskienė, klasės vadovė Vaclava Klejevskaja. Tėvų vardu gražius, šiltus padėkos žodžius pedagogams tarė Regina Aliukonienė. Šį šventinį vakarą visi XXIV laidos abiturientams linkėjo sėkmingo skrydžio!