Gimnazijai – ketvirtąkart „Olweus mokyklos“ vardas

Liepos 4 d. gimnazija gavo pažymėjimą, ketvirtą kartą patvirtinantį „Olweus mokyklos“ vardą. Mokyklų, atitinkančių Olweus patyčių prevencijos programos ir Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos standartus, sąrašas patvirtintas 2021-06-18 NŠA direktoriaus įsakymu Nr. VK-339 „Dėl sertifikuotų Olweus vardo mokyklų sąrašo patvirtinimo“. Tuo pačiu įsakymu 51 mokyklai, tarp jų – ir mūsų gimnazijai, „Olweus mokyklos“ vardas suteiktas 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metams.

Gimnazijoje Olweus patyčių prevencijos programa vykdoma nuo 2011 metų. Keturis kartus (2014, 2016, 2018 ir 2021 m.) vyko išorinis auditas, kurio tikslas – nustatyti, ar gimnazijos vykdomos veiklos ir gauti rezultatai atitinka reikalavimus. Nuoseklus, nenutrūkstamas gimnazijos bendruomenės darbas buvo įvertintas teigiamai, todėl 2014-2016, 2016-2018, 2018-2020 ir 2021-2023 m. m. gimnazija gavo teisę vadintis sertifikuota „Olweus mokykla“.

Gimnaziją programos klausimais kuruoja vilnietė Jurgita Večerskienė, sertifikuota Olweus programos instruktorė.

Vitalija Dovydėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Penktokų klasės valandėlė gamtoje

Birželio 30 d. paskutinė penktokų klasės valandėlė vyko miške netoli Paluknio. Klasės vadovė Justina Trombačik netradiciniu užsiėmimu siekė ugdyti mokinių pagarbą ir meilę gamtai, miškui. Be to, tai buvo proga visiems kartu pasimokyti, kaip atsakingai elgtis miške.

Tad mokiniai, palydėdami pirmąjį ir pasitikdami antrąjį vasaros mėnesį, po ilgo nuotolinio darbo laikotarpio turėjo galimybę susiburti draugėn, pasigrožėti vidurvasario gamta, susipažinti su miške augančiais medžiais, čiulbančiais paukščiais.

Praalkus ir apsistojus vaizdingoje aikštelėje, užsiimta pietų gamyba. Vaikai mokėsi įdegti anglis kepsninėje, paruošti ir kepti dešreles. Juk gamtoje apetitas puikus, tad ir pačių keptos dešrelės atrodė skanesnės už prašmatniausius restorano patiekalus.

Svarbu, kad iškylos pabaigoje visi draugiškai tvarkė aplinką, kad ir kitą kartą būtų malonu joje apsilankyti. Klasės valandėlė-iškyla buvo tikrai vykusi, nes namo visi grįžo linksmi ir puikiai nusiteikę.

Justina Trombačik, 5 klasės vadovė

Pirmokų išvyka į alpakų ūkį

Birželio 25 dieną, palydėdami pirmąjį vasaros mėnesį, 1 klasės mokiniai, jų mokytoja Neringa Krutikovienė bei mokinės mama Birutė Siniuvienė išsiruošė į Trakų rajono Seimėnų kaimą, kuriame įkurtas alpakų ūkis. Grupė keliavo mokykliniu autobusu.

Sodyboje mokiniai išklausė edukacinę pamokėlę apie kupranugarių giminės atstovus – alpakas, jų kilmę, mitybą, auginimą, naudą žmogui. Vėliau galėjo susitikti su alpakomis.

Būdami nuostabios gamtos apsuptyje, mokinukai žaidė su alpakomis, jas glostė, maitino skanukais – specialiu maistu. Ypač mieli buvo alpakų jaunikliai. O koks neapsakomas kailiuko švelnumas! Pirmokai ūkyje suposi žaidimų aikštelėje, mėgavosi  kraštovaizdžiu.

Laikas prabėgo labai greitai. Prieš išvykdami namo, mokiniai padėkojo alpakų ūkio šeimininkei ir pažadėjo vėl apsilankyti. Grįžtant dalintasi patirtais įspūdžiais, džiaugtasi puikiu oru. Linkėdami vieni kitiems gražių vasaros atostogų mokinukai tarė: „Iki susitikimo rugsėjį!”

Neringa Krutikovienė, pradinio ugdymo mokytoja

Kokias veiklas vykdė LJS „Žingsnis“ Paluknio skyrius

2021-06-23 lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Liudmila Maksimec, gimnazijoje įsikūrusio LJS ,,Žingsnis“ Paluknio skyriaus kuratorė, pristatė nuo 2020 m. vasario iki 2021 m. birželio vykusių skyriaus veiklų ataskaitą.

Kuo gi šiuo laikotarpiu užsiėmė skyriaus nariai? Dar prieš pernykštį karantiną, 2020 m. vasario 28 – kovo 2 d., įvyko LJS ,,Žingsnis“ Paluknio skyriaus ,,Sniego gniūžtės“ stovykla, į kurią susirinko apie 70 dalyvių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Pakruojo, Marijampolės ir kitų Lietuvos vietovių. Kaip įprasta, SG stovykloje buvo mokomasi bendrauti, pažinti save ir kitus, pritapti grupėje. Linksmintasi nevartojant jokių kvaišalų.

2020-06-26 įvyko susitikimas su Paluknio seniūne Jolanta Gardžiuliene. Jo metu seniūnijos darbuotojai supažindinti su LJS ,,Žingsnis“ Paluknio skyriaus veikla, kalbėtasi apie bendradarbiavimą ir lūkesčius.

2020-06-29 skyriaus nariai tvarkė Paluknio miško teritoriją. Kad darbas vyktų sklandžiai, pagelbėjo Paluknio seniūnė J. Gardžiulienė. Ji išdavė pirštines ir šiukšlių maišus, paaiškino, kur talpinti tekstilės šiukšles.

Ugdymo laikotarpiu kiekvieną antradienį vykdavo skyriaus narių susirinkimai, o vasarai įpusėjus, 2020 m. liepos 20 d., organizuotas neformalus susirinkimas su nakvyne prie Gojaus ežero.

Nuo 2020-2021 mokslo metų pradžios, kai įvyko naujų narių atranka į LJS ,,Žingsnis“ Paluknio skyrių, tęsėsi antradieniniai susirinkimai. Skyriaus nariai aktyviai dalyvavo organizuojant Paluknio „Grybų šventę“ (2020-09-26), 2021 m. balandžio – gegužės mėn. padėjo rengti ir dalyvavo ne vienoje nuotolinėje LJS ,,Žingsnis“ stovykloje, o Evelina Daukševič (I G kl.) buvo viena iš Šiaulių Lieporių nuotolinės „Sniego gniūžtės“ stovyklos vadovų.

2021-05-08  dalyvauta ir viešųjų erdvių tvarkymo akcijoje „Darom“ – jos metu tvarkytas miškas prie automagistralės A4.

Š. m. rugsėjo mėnesį planuojamas susitikimas su Džeku Irvinu, iš JAV kasmet atvykstančiu tarptautinės prevencinės programos „Sniego gniūžtė“ koordinatoriumi.

Liudmila Maksimec, LJS ,,Žingsnis“ Paluknio skyriaus kuratorė

Įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai

Birželio 22 d. gimnazijos fojė vyko pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų teikimo ceremonija. Į renginį susirinko džiugiai nusiteikę II G klasės mokiniai, gimnazijos administracija, keletas mokytojų ir I G klasės atstovai.

Direktorius Vytautas Gustas, padedamas pavaduotojos ugdymui Vitalijos Dovydėnienės, II G klasės mokiniams įteikė pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus ir padėkas už gerą mokymąsi, atstovavimą gimnazijai rajoniniuose bei respublikiniuose renginiuose, aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje bei kitus nuopelnus. Klasės vadovė Rūta Gustienė pasidalijo mintimis apie savo auklėtinių kelią link paskutinės pagrindinio ugdymo pakopos ir kiekvienam įteikė po asmeninę dovanėlę. Savo vyresniuosius draugus pasveikino ir I G klasė.

Išsilavinimo pažymėjimus įgijusieji tarė padėkos žodį mokytojams už nuoširdų ir prasmingą darbą, kartu įteikė didžiulę gėlių puokštę ir tortą. Oficialiajai renginio daliai pasibaigus, jaunuoliai susirinko klasės vadovės Rūtos kabinete – ten, besivaišindami įvairiais skanėstais, aptarė rūpimus klausimus, dalijosi ateities planais, tiesiog juokavo. Gimnazijos koridoriuje dar ilgai aidėjo mokinių balsai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė

Priešmokyklinukai – multisensoriniame kambaryje

2021 m. birželio 21 d. grupelė priešmokyklinukų kartu su logopede Reda Vasiljeviene ir auklėtojo padėjėja Rita Karčiauskiene apsilankė Trakų rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įkurtame multisensoriniame kambaryje. Šis kambarys ypatingas tuo, kad jame visi pojūčiai: rega, klausa, uoslė, jutimas yra mankštinami vienu metu.

Atvykusius vaikučius maloniai pasitiko tarnybos direktorė Ieva Jakonienė. Ji pristatė multisensorinio kambario funkcijas ir paskirtį. Mažieji lankytojai mėgavosi  šviesos terapija, sėdėjo šalia švelniai vibruojančių ir spalvą keičiančių burbulų vamzdžių, išbandė sensorines grindų plyteles su viduje judančiais dažais, kurie keičia savo padėtį ant jų vaikštant. Taip pat gulėjo ant minkšto sėdmaišio, apkloti pasunkinta antklode, žaidė su šviečiančiais kubeliais, judančiomis bitutėmis ir kitais sensoriniais žaislais. Užsiėmimo pabaigoje tarnybos direktorė kartu su vaikais sekė pasaką „Pagrandukas“, žaidė lavinamuosius žaidimus ant interaktyviosios lentos.

Išvykos dalyviai į namus grįžo atsipalaidavę, puikios nuotaikos ir kupini naujų įspūdžių. Esame labai dėkingi tarnybos direktorei už šiltą priėmimą, malonų bendravimą ir terapinius užsiėmimus multisensoriniame kambaryje.

Spec. pedagogė-logopedė Reda Vasiljevienė