Gimnazija – projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ dalyvė.

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), kurį vykdo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) kartu su partneriais. Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų  programos ir LR Vyriausybės lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija aprūpinama gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonėmis bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Jau gauta priemonių už 6123,81 Eur.

Projekto įgyvendinimas prisideda prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didina gimnazijos veiklos efektyvumą.

Išsamesnę informaciją apie projektą galima rasti:

http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/