Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė  – Leonora Daugudienė

Socialinės pedagogės veiklos tikslas – teikti pagalbą vaikams, įvertinant ir sprendžiant problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, jo saugumo, asmenybės raidos ir socialinės adaptacijos užtikrinimo.

Socialinės pedagogės veiklos kryptys:

  • individualus darbas su vaikais, jų tėvais, pedagogais;
  • auklėjamosios aplinkos organizavimas;
  • tarpinstitucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas.

Socialinės pedagogės darbo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

8.00 – 11.00 11.45 –15.15

8.00 – 11.00 11.45 –15.15

 8.00 – 11.00 11.45 –15.15

8.00 – 11.00 11.45 –15.15

8.00 – 11.00

11.50 – 15.30