Spec. pedagogas – logopedas

Spec. pedagogas – logopedas

Spec. pedagogė – logopedė – Reda Vasiljevienė

Spec. pedagogės – logopedės  darbo laikas gimnazijoje

Tikslas: teikti kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Uždaviniai:

  • Išsiaiškinti vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, juos šalinti.
  • Bendradarbiauti ir konsultuoti mokinių tėvus (globėjus) ir pedagogus.
  • Įvertinti mokyklos mokinių specialiuosius ugdymo (-si) poreikius ir raidos ypatumus.
  • Formuoti teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiųjų ugdymo (-si) poreikių turinčius mokinius.
  • Kelti profesinę kvalifikaciją.