Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazija 2020-2021 ir 2021-2022 m. m. dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Projektas „Kokybės krepšelis“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Kokybės krepšelis – tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

Trakų rajono savivaldybė ir Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazija sudarė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ sutartį (2020-04-01 Nr. T2-13).

Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas (pagal projektą „Kokybės krepšelis“).

VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2020-2021 MOKSLO METAIS

 2020 m. spalio – lapkričio mėn.

Įgyvendinant 1-ąjį projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos plano uždavinį „Tobulinti pamokos organizavimą“ spalio 26 d. 21 gimnazijos mokytojas dalyvavo pirmajame 40 val. programos „Šiuolaikinės pamokos aspektai remiantis geros mokyklos koncepcija“ seminare „Mokyklos tobulinimas. Nuo mokyklos strategijos iki pamokos plano“ (1 uždavinio 1.1 veikla). Seminaro lektorė – Skaidrutė Kriukienė, edukologijos magistrė, MTC savivaldybių grupės kuratorė, projekto „Lyderių laikas 3“ konsultantė, vadybos ekspertė. Renginio dalyviams akcentuota viena svarbiausių mokyklos veiklos krypčių – planavimas ir savo veiklos reflektavimas, pabrėžta nacionalinio ir regioninio lygmens dokumentų dermės svarba bei gebėjimas suderinti nacionalinio švietimo tikslus su raiška ir vykdymo galimybėmis konkrečioje ugdymo įstaigoje.

Įgyvendinat 2-ąjį veiklos plano uždavinį „Plėsti mokinių  mokymosi įvairovę“ spalio mėnesį, pagal sudarytą tvarkaraštį 6 mokytojai pradėjo teikti individualias ir grupines lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijas gabiems ir spragų turintiems 4–8 kl. mokiniams (2 uždavinio 2.1 veikla).