Lietuvos gimnazijų reitinge

Gegužės 10 dieną pasirodė pirmasis du kartus per metus leidžiamo analitinio švietimo ir aukštojo mokslo žurnalo „Reitingai“ numeris (2023 m. gegužė – gruodis / Nr. 1 (19). Jame skelbiami Lietuvos gimnazijų reitingai. Gimnazijų, kurios nesirenka mokinių pagal pažangumą, iš viso yra 354. Mūsų gimnazija tarp jų ­- 235-oji, o tarp dešimties Trakų rajono savivaldybės gimnazijų – 3-ioji.

Reitinge pateiktus gimnazijos rezultatus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė pristatė gegužės 16 dieną vykusiame Gimnazijos tarybos posėdyje.

Sudarant reitingą vertinta, kaip šalies gimnazijų abiturientai 2022 m. išlaikė valstybinius brandos egzaminus, kiek surinkta 100-ukų, kiek kiekvienos gimnazijos abiturientų įstojo į Lietuvos aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas studijų vietas, kiek abiturientų išvyko studijuoti į užsienio universitetus, kiek mokinių „nubyrėjo“ (kiek 2020 m. priimta į 11 klasę, kiek 2022 m. baigė 12-ąją).

Vitalija Dovydėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui