Ugdymo karjerai centras


Ugdymo karjerai konsultantė

 Irma Jakavičienė
UGDYMO KARJERO CENTRAS (UKC). JO VEIKLOS

GIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI CENTRO VEIKLOS PLANAS 2022-2023

Ugdymo karjerai koordinatorė teikia šias paslaugas:

 1. Organizuoja susitikimus ir išvykas.

 2. Padeda mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas.

 3. Padeda rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.

Karjeros koordinatorė padeda:

 • išsiaiškinti karjeros žingsnius, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka;
 • rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
 • susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarka;
 • rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje;
 • klasių vadovams siūlo klasės valandėlių temas;
 • Ugdymo karjerai individualios konsultacijos teikiamos:
NAUDINGOS NUORODOS
REKOMENDACIJOS KLASIŲ VADOVAMS

 1. Atkreipti dėmesį į kiekvieno vaiko asmeninį augimą, savęs pažinimą.
 2. Organizuojant ir planuojant veiklas numatyti vaikų galimybes susipažinti su kuo įvairesnėmis profesijomis, jų atstovais, darbo specifika ir pobūdžiu.
 3. Rekomenduojama išvykų/ekskursijų metu nurodyti profesinio veiklinimo tikslą.

REKOMENDUOJAMA MEDŽIAGA:

 1. Metodinė medžiaga – Mokytojo knyga. Tai užduočių, klausimynų, bendravimo priemonė su mokiniais.

http://www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html

 1. Metodinė medžiaga- Mokinio knyga. Tai ugdymo karjerai skirtas pratybų sąsiuvinis, kuris gali būti pildomas siekiant išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, profesijų pasaulio pažinimui. Nuorodoje galima rasti el. versiją. Galima naudoti ir atskiras užduotis.

Pastaba: rekomenduojama 5-8, I-IV G klasių mokiniams ypatingą dėmesį skirti Savęs pažinimo temomis.

http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html

 1. Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

 1. 44 paruoštukai klasių valandėlėms ugdymo karjerai tematika (autorė R. Kliaugienė):

Pastaba: atkreipti dėmesį į temų aktualumą 5–8 kl. Akcentuoti Savęs pažinimo ir su asmeninio augimo stebėjimu, pažanga temas.

http://www.mukis.lt/lt/geroji_darbo_patirtis/ramunes-kliaugienes-medziaga.html

 1. Knygos ugdymui karjerai.

http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html

 1. Profesinio kryptingumo, savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo testai.

Pastaba: testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“.

http://www.euroguidance.lt/

 1. Profesijų pasaulio įvairovė.

Pastaba: Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu.

https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

Pastaba: įvairios užduotys, testai el. knygose „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, „Tavo karjeros mokykla“ („Karjeros ir asmenybės pažinimo testas“)

 1. Bendrojo priėmimo taisyklės; studijų programų sąrašai; prašymo blankas; stojamųjų egzaminų tvarkaraštis; aukštųjų mokyklų informacija (aktualijos stojantiesiems); priėmimo vykdymo datos–  https://www.lamabpo.lt

 

Parašykite komentarą