Olweus programa

 OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA

Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje.

Lietuvoje Olweus programa diegiama nuo 2008 m. Ją koordinuoja ir įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra (iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras). Ši programa yra įtraukta į Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programos įgyvendinimo priemones.

Daugiau informacijos apie Olweus programą:

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/olweus-patyciu-prevencijos-programa/olweus-programa/

OPKUS yra vadybos priemonė, kurios tikslas – išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.

Daugiau informacijos apie OPKUS:

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/olweus-patyciu-prevencijos-programa/olweus-programos-kokybes-uztikrinimo-sistema-opkus/.

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimas gimnazijoje

Paluknio „Medeinos“ gimnazijoje Olweus patyčių prevencijos programa vykdoma nuo 2011

 1. Tris kartus (2014, 2016 ir 2018 m. pavasarį) vyko Olweus programos išorinis auditas, kurio tikslas – nustatyti, ar gimnazijos vykdomos veiklos ir gauti rezultatai atitinka reikalavimus, keliamus sertifikuotai Olweus mokyklai. Nuoseklus, nenutrūkstamas gimnazijos bendruomenės darbas buvo įvertintas teigiamai: 2014-2016, 2016-2018 ir 2018-2020 m. m. gimnazija gavo teisę vadintis sertifikuota Olweus mokykla.

Šiuo metu gimnazija tęsia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) įgyvendinimą ir siekia, kad jai ketvirtą kartą būtų suteiktas Olweus mokyklos vardas.

 

    Gimnazijoje:

 • sudarytas Olweus patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
 • sudarytos 2 mokymosi ir supervizijų grupės (MSG);
 • iš(si)aiškintos problemiškos vietos ir pagal tai koreguojamas mokytojų budėjimas;
 • kasmet peržiūrimos ir patobulinamos pagal Olweus programą prieš patyčias nukreiptos procedūros (drausminimo kopėčios);
 • kiekvienais metais atliekama 3-8, I-II G kl. mokinių apklausa;
 • apklausos duomenys pristatomi bendruomenei.

 

       Programos koordinacinis komitetas:

 • Direktorius Vytautas Gustas, komiteto narys.
 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė, koordinatorė.
 • Socialinė pedagogė Leonora Daugudienė, komiteto narė, II MSG vadovė.
 • Mokytojas Stanislovas Samosionokas, tyrimų administratorius, II MSG vadovas.
 • Mokytoja Natalija Mikulskienė, komiteto narė, I MSG vadovė.
 • Mokytojas Dainius Kuchanauskas, komiteto narys, I MSG vadovas;
 • Tėvų atstovas Saulius Lapėnas, komiteto narys;
 • Tėvų atstovė Liudmila Maksimec, komiteto narė;
 • Mokinių atstovė Donata Mickevič (III G kl.), komiteto narė;
 • Mokinių atstovas Martynas Aliukonis (III G kl.), komiteto narys.

 

 • Sertifikuota Olweus programos instruktorė, kuruojanti gimnaziją, – Jurgita Večerskienė

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/01/Sertifikuotu-Olweus-programos-instruktoriu-sarasas.pdf

Programos tikslas – sumažinti patyčias ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas gimnazijoje, užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui ir siekti geresnių tarpusavio santykių gimnazijoje. Tai ilgalaikė programa, kuri įtraukia visą gimnazijos bendruomenę.

Olweus patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trimis lygmenimis: mokyklos, klasės, individo.

Programos esmė – išmokyti visą bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia – Mūsų gimnazijoje nesityčiojama.

 

To siekiant vadovaujamasi keturiomis prieš patyčias nukreiptomis taisyklėmis:

 • 1 taisyklėmes nesityčiosime iš kitų;
 • 2 taisyklėmes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi;
 • 3 taisyklėmes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
 • 4 taisyklėjei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir mokykloje, ir namuose.

Kodėl gimnazijai reikia šios programos?

Programa reikalinga siekiant užkirsti kelią neigiamoms patyčių ilgalaikėms pasekmėms. Jos gali būti tokios:

 • poveikis nukentėjusiems mokiniams: pažeminimas, depresija, savęs nuvertinimas, baimė, sveikatos problemos, išmoktas bejėgiškumo jausmas, mokyklos nelankymas, mintys apie savižudybę, psichosomatinės ligos;
 • poveikis skriaudėjams: polinkis į nusikalstamą veiklą: vogimas, chuliganiškas elgesys, alkoholio vartojimas;
 • poveikis mokyklai: prarasta garbė ir pasitikėjimas, psichologinė atmosfera tampa agresyvi ir nesaugi mokiniams, ne tik tiems, kurie patiria patyčias.

Tėvams kylantys klausimai

Kas yra patyčios?

Patyčios – tai, kai kas nors nuolat ir tyčia sako arba atlieka kitą asmenį, kuriam / kuriai sunku pačiam / pačiai apsiginti, skaudinančius veiksmus. Patyčios gali būti reiškiamos įvairiai: suduodant, užgauliojant žodžiais, skleidžiant melagingas apkalbas, atstumiant ir neleidžiant dalyvauti bendroje veikloje, siunčiant užgaulaus turinio žinutes mobiliuoju telefonu arba internetu.

 

Ar patyčios dažnas reiškinys mūsų gimnazijoje?

Jūs sulauksite atsakymo į šį klausimą per visos gimnazijos arba klasės, kurioje mokosi jūsų vaikas, tėvų susirinkimą.

Kokios yra patyčių pasekmės?

Mokiniai, kurie tampa patyčių objektais, dažnai būna prislėgti, jų savivertė žema. Dauguma jų kenčia dėl tokių sveikatos sutrikimų kaip skrandžio arba galvos skausmai. Dažnai nukenčia ir jų mokymosi rezultatai. Kai kurie nuo patyčių nukentėję mokiniai dažnai galvoja apie savižudybę, kartais savo noru pasitraukia iš gyvenimo. Neigiamos patyčių pasekmės juos persekioja ir suaugus, net jei po mokyklos baigimo praeina nemažai laiko. Kiekvienas žmogus turi teisę mokykloje jaustis saugiai ir išvengti nemalonios, su patyčiomis susijusios, patirties.

Mokiniai, kurie tyčiojasi iš kitų, taip pat turi sunkumų, tačiau jie kitokie. Dauguma mokinių, linkusių užgaulioti kitus, įsitraukia į kitą „asocialią“ veiklą, pavyzdžiui, nepaklūsta nustatytoms taisyklėms, vagia iš parduotuvių, žaloja kitų nuosavybę. Taip pat jie gana anksti pradeda vartoti alkoholį, rūkyti ar net nešiotis kitų sveikatai pavojų keliančius daiktus. Akivaizdu ir tai, jog mokiniai, kurie tyčiojasi iš kitų, ypač berniukai, patenka į rizikos grupę, o suaugę daug dažniau įsitraukia į nusikalstamą veiklą. Tai liudija, jog patyčių prevencija yra svarbi net ir tų mokinių, kurie tyčiojasi iš kitų, labui. Patyčių liudininkus taip pat paveikia patyčios. Jie dažnai bijo eiti į mokyklą ar būti mokykloje. Jie dažniausiai jaučiasi bejėgiai ir negalintys pakeisti situacijos, juos kankina kaltės jausmas dėl to, kad jie nesiėmė jokių veiksmų. Be to, juos pačius gali įtraukti į patyčių organizavimą ir jie dėl to jausis labai blogai.

Kaip sužinoti, kad iš jūsų vaiko tyčiojasi kiti?

Požymiai, kurie gali padėti sužinoti, kad jūsų vaikas kenčia nuo patyčių.

   Vertėtų susirūpinti, jei jūsų vaikas:

 • Grįžta namo suplėšytais, išteptais ar kitaip sugadintais drabužiais, knygomis ar kitais daiktais arba kai kurių jam priklausančių daiktų trūksta.
 • Grįžta apdraskytas, su mėlynėmis ar kitaip sužalotas ir šių sužalojimų kilmė neaiški.
 • Turi tik kelis artimus draugus, su kuriais leidžia laiką, arba dažniausiai būna vienas.
 • Bijo eiti į mokyklą / grįžti iš mokyklos arba bijo vienas eiti į mokyklą / pareiti namo.
 • Bijo važiuoti mokyklos autobusu arba dalyvauti bendroje veikloje su kitais bendraamžiais.
 • Grįždamas iš mokyklos arba iš autobuso stotelės, renkasi aplinkinį, „nelogišką“ ir ilgesnį maršrutą.
 • Praranda susidomėjimą pamokomis arba netikėtai ima prasčiau mokytis.
 • Kai grįžta namo iš mokyklos, atrodo liūdnas, irzlus, verksmingas ir prislėgtas.
 • Dažnai skundžiasi skrandžio ar galvos skausmais, kitais sveikatos sutrikimais.
 • Kenčia nuo nemigos, jį dažnai kamuoja košmariški sapnai.
 • Praranda apetitą.
 • Atrodo nerimastingas ir / arba jam būdinga žema savivertė.

Jei jūsų vaikui būdingi kai kurie iš šių požymių, tai nebūtinai reiškia, kad jis arba ji kenčia nuo patyčių, tačiau bet kokiu atveju vertėtų susirūpinti. Tai gali būti ir kitų problemų požymiai, pavyzdžiui, depresijos, sunkumų bendraujant ir susirandant draugų, be to, šie požymiai taip pat gali liudyti apie menką susidomėjimą mokykla.

Ką daryti?..

  Jei manote, jog iš jūsų vaiko tyčiojamasi:

 • Pasidalinkite savo įtarimais su vaiko mokytoju arba klasės vadovu. Jis arba ji žinos, ką daryti ir kaip elgtis patyčių atveju, kad netinkamas elgesys liautųsi. Jis arba ji turi rimtai reaguoti į tai, kas jums kelia nerimą.
 • Pasikalbėkite su savo vaiku.
 • Pasistenkite kuo daugiau sužinoti apie tai, kaip jūsų vaikui sekasi mokykloje.
 • Skirkite daugiau dėmesio savo vaikui.
 • Pasikalbėkite su savo vaiko mokytojais arba mokyklos direktoriumi.
 • Paskatinkite savo vaiką daugiau laiko praleisti su draugiškai nusiteikusiais klasės draugais.
 • Padėkite savo vaikui susirasti naujų draugų už mokyklos ribų.
 • Paaiškinkite savo vaikui, kaip jis gali pasirūpinti savo saugumu, pavyzdžiui, kreipdamasis pagalbos į suaugusįjį.
 • Pasistenkite, kad jūsų namai būtų kuo jaukesnė vieta, kur vaikas galėtų būti apsuptas meilės.
 • Jei jums arba jūsų vaikui reikėtų papildomos pagalbos, pasikalbėkite su mokyklos psichologu arba kitu psichinės sveikatos specialistu.

       Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo metu vaikai mokomi, jog patyčių atveju apie tai turėtų papasakoti suaugusiajam. Labai svarbu, kad koks nors suaugęs asmuo (tiek namuose, tiek mokykloje), sužinojęs apie patyčias, nedelsdamas imtųsi tinkamų veiksmų.

       Jei jūsų vaikas tyčiojasi iš kitų:

 • Paaiškinkite savo vaikui, jog rimtai žiūrite į patyčias ir kad toks elgesys yra netinkamas.
 • Sukurkite aiškias elgesio taisykles, kurių laikysitės namuose. Pagirkite savo vaiką, jei jis laikosi nustatytų taisyklių ir naudokite nefizines ir pagrįstas bausmes, kai taisyklių nesilaikoma. Pagrįsta ir tinkama bausmė patyčių organizavimo atveju galėtų būti tam tikri laikini apribojimai, pavyzdžiui, draudimas naudotis telefonu arba elektroniniu paštu bendrauti su draugais ir draudimas užsiimti kita veikla, kuri jūsų vaikui patinka.
 • Praleiskite kuo daugiau laiko su savo vaiku ir kruopščiai stebėkite ir prižiūrėkite jo veiklą. Sužinokite, su kuo bendrauja jūsų vaikas ir kaip jis leidžia laisvalaikį su draugais.
 • Ugdykite savo vaiko gabumus ir skatinkite jį įsitraukti į teigiamą veiklą (įvairius klubus, muzikos pamokas ir nesmurtinius sporto būrelius). Pasistenkite prižiūrėti jo elgesį ir veiklą tose vietose.
 • Pasidalinkite savo įtarimais su vaiko klasės vadovu, gimnaziją kuruojančiu psichologu ir / arba gimnazijos direktoriumi. Bendradarbiaukite su jais, kad kartu padėtumėte vaikui suvokti, jog užgaulus jo ar jos elgesys kitų vaikų atžvilgiu turi liautis.
 • Jei jums ar jūsų vaikui reikia pagalbos, pasikalbėkite su psichologu ir / arba kitu psichinės sveikatos specialistu.

__________________________