Išlydėta XXVII abiturientų laida

2022-07-18 gimnazija išlydėjo XXVII abiturientų laidą. Tarp šventės svečių buvo ir Trakų rajono savivaldybės atstovai – mero pavaduotojas Jonas Kietavičius bei mero patarėja Jovita Sajavičienė.

Nuskambėjus Lietuvos Respublikos himnui, abiturientus ir kitus susirinkusiuosius pirmiausia pasveikino direktorius Vytautas Gustas, kalbėjo Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Kietavičius, klasės vadovė Leonora Daugudienė.

Vėliau, skambant mokytojos Jovitos Dovsevičiūtės parengtiems muzikiniams akcentams, vyko brandos atestatų teikimo ceremonija. Kiekvienas abiturientas kartu su brandos atestatu bei padėkos raštu gavo Trakų jubiliejiniams 700-iesiems metams įprasminti skirtą ženklelį.

Po ilgos pertraukos pasidžiaugta ir 100-uku, kuriuo įvertintos abiturientės Anos Martinkevič rusų kalbos žinios (mokytoja Vaclava Klejevskaja). Sveikinimų, linkėjimų, padėkos žodžius išsakė pirmoji mokytoja Laima Samosionokienė, tėvų atstovė Liudmila Maksimec, abiturientė Agata Bartoševič ir renginį vedusi direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė.

Po trumpos fotosesijos visi skubėjo į gimnazijos kiemą pasižiūrėti, kaip ties savo klasės vadovės kabineto langu abiturientai, padedant direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams Vyteniui Daugudžiui, sodino klevelį. Išsiskirstyti neskubėta. Juk įspūdžių tiek daug, o su bendraklasiais ir mokytojais čia, gimnazijoje, susitikta jau paskutinį kartą. Sėkmingo skrydžio Jums, XXVII laidos abiturientai!

Stovykloje „Su futbolu vasara smagesnė“

Liepos 12-16 dienomis gimnazijoje skambėjo jaunųjų futbolininkų balsai ir jų trenerio Olego Kricun švilpuko garsai. Jaunieji sportininkai dalyvavo vasaros futbolo stovykloje „Su futbolu vasara smagesnė“.

Treniruočių ir mokomųjų žaidimų metu vaikai mokėsi futbolo technikos ir taktikos elementų. Lankėsi Trakuose – ten smagiai leido laiką plaukiodami vandens dviračiais ir jachtomis. Paskutinę stovyklos dieną vyko draugiškos futbolo varžybos tarp mokinių ir tėvelių. Šįkart sėkmė lydėjo tėvelius – jie varžybas laimėjo rezultatu 6 : 5.

Dėkojame treneriui Olegui Kricun už stovyklos organizavimą, o kavinės Pitts EYVP kolektyvui už  sportininkų maitinimą.

Vytautas Gustas, gimnazijos direktorius

 

RLMS projekte ,,Lietuviško žodžio keliu – 2022”

2022-06-29 Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos (RLMS) narių grupė, tarp kurių ir mūsų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė, istorikas Dainius Kuchanauskas ir mokytojo padėjėja Jovita Viniarskytė, pabuvojo Mažojoje Lietuvoje.

Važiuota vaizdingu Panemunės keliu. Vilkyškiuose, Pagėgiuose, Šilutėje, Priekulėje, Klaipėdoje ­aplankytos vietos, susijusios su lietuvių kultūros ir lietuvių kalbos puoselėtojais Martynu Jankumi, Vydūnu, Ieva Simonaityte, Hugo Šojumi, kitais žymiais žmonėmis.

Kelionės metu krašto geografinę bei istorinę padėtį apžvelgė RLMS pirmininkė Danguolė Sabienė, organizacinio skyriaus vadovė Aldona Kuodytė bei tarybos narys Dainius Kuchanauskas, o konkrečiuose objektuose (muziejuose, miestuose) klausytasi profesionalių gidų pasakojimų.

Šis renginys – RLMS vykdomo projekto ,,Lietuviško žodžio keliu – 2022” dalis. Projektą iš dalies finansuoja Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Projektas „Kokybės krepšelis“: pedagogų metodinė diena gimnazijoje

Birželio 23 dieną, prieš prasidedant pedagogų atostogoms, gimnazijoje organizuota metodinė diena „Projektas Kokybės krepšelis „Medeinos“ gimnazijoje“. Ja siekta apibendrinti dvejus metus trukusias projekto veiklas.

Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius Vytautas Gustas. Konferencijos, kurią moderavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė, metu išklausyti 7 pranešimai: „Geros mokyklos požymių raiškos plėtra pasinaudojant projektu „Kokybės krepšelis“ (pranešėja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė), Mokytojo veiklos siekiant aukštesnių lietuvių kalbos ir matematikos mokymosi pasiekimų“ (pranešėjos – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Liudmila Maksimec ir matematikos vyr. mokytoja Natalija Pumputytė), „Mokinių motyvacijos skatinimas organizuojant netradicines veiklas“ (pranešėjas – geografijos mokytojas metodininkas Robertas Šalna), „Ugdymo turinio individualizavimas“ (pranešėja – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Kuchanauskienė), „Gebėjimų dirbti virtualiomis mokymo(si) aplinkomis tobulinimas“ (pranešėjas – informacinių technologijų vyr. mokytojas Stanislovas Samosionokas), „Metodinės priemonės logopedo darbe“ (pranešėja – spec. pedagogė-logopedė Reda Vasiljevienė), „Projekto „Kokybės krepšelis“ reikšmė mokinio asmenybės tapsmui“ (pranešėja – socialinė pedagogė metodininkė Leonora Daugudienė).

Renginio dalyviai galėjo apžvelgti ir metodinių priemonių (pamokų planų, stebėtų pamokų protokolų, logopedinių priemonių bei įvairių leidinių) parodėlę.

Metodinės dienos iniciatorės ir organizatorės – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė bei socialinė pedagogė ir projekto „Kokybės krepšelis“ darbo grupės vadovė Leonora Daugudienė. Renginio akimirkas nuotraukose užfiksavo mokytojas Stanislovas Samosionokas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė

Gimnazijoje – mokslo metų pabaigos šventė

Birželio 22 dienos popietę džiugiai nusiteikę 5-8, I-II G klasių mokiniai, mokytojai susirinko į mokslo metų uždarymo šventę, vykusią antrojo aukšto fojė.

Direktorius Vytautas Gustas pasveikino visus renginio dalyvius, ypač į aukštesnes klases perkeltus mokinius, padedamas pavaduotojos ugdymui Vitalijos Dovydėnienės, aštuntokams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, įteikė pažymėjimus, o II G klasės mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programą ir dalyvavusiems pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus.

Sveikinimo žodį savo vyresniesiems draugams tarė I G klasės atstovės Dominyka Mackevič ir Viltė Lapėnaitė. Klasės vadovas Dainius Kuchanauskas taip pat pasveikino savo auklėtinius. Antrokai gimnazistai nuoširdžiai padėkojo gimnazijos administracijai, klasės vadovui Dainiui, mokytojams už žinias, rūpestį, pagalbą ir įteikė dovanų, iš kurių pati nuostabiausia – Milanos Bubelevičiūtės keptas tortas.

Renginio metu daugeliui mokinių už įvairius nuopelnus (gerus mokymosi pasiekimus, nepriekaištingą lankomumą, atstovavimą gimnazijai rajoniniuose ar respublikiniuose renginiuose, aktyvią socialinę-pilietinę, sportinę, kūrybinę ar projektinę veiklą) įteikti padėkos raštai. Visiems palinkėta saugių, smagių ir turiningų vasaros atostogų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė