Gimnazijai – iniciatyvos „Vilties paukštis“ organizatorių padėka

Birželio 27 d. į gimnaziją atkeliavo pilietinę iniciatyvą „Vilties paukštis“ organizavusios Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti padėka. Ją pasirašė Komisijos vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas.

Organizatoriai dėkoja už dalyvavimą Gedulo ir vilties dienai – birželio 14-ajai – paminėti skirtoje iniciatyvoje, kartu džiaugiasi, kad gimnazijoje jaunimas įtraukiamas į veiklas, primenančias Lietuvos istoriją ir puoselėjančias istorinę atmintį.

„Medeinai“ penktąkart suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas

Birželio 26 d. gimnazija gavo pažymėjimą, penktą kartą patvirtinantį „Olweus mokyklos“ vardą. Kartu atsiųstas ir Olweus mokyklos GIF ženkliukas, kuris gimnazijos interneto puslapyje skleis žinią apie sėkmingai vykdomą Olweus patyčių prevencijos programą.

Olweus patyčių prevencijos programos koordinavimo grupės vardu suteikto vardo proga mūsų gimnazijos bendruomenę pasveikino Ieva Zuzevičiūtė, Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) vykdomo projekto „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ metodininkė. Ji  rašo: „Džiaugiamės, kad prisidedate prie saugesnės aplinkos mokykloje kūrimo ir linkime didžiausios kloties ateities darbuose.“

Olweus patyčių prevencijos programos ir Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos standartus atitinkančių mokyklų sąrašas patvirtintas Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) direktoriaus 2023-06-22 įsakymu Nr. VK-459 „Dėl sertifikuotų Olweus vardo mokyklų sąrašo patvirtinimo“. Tuo pačiu įsakymu 47 mokykloms, tarp jų – ir mūsų gimnazijai, „Olweus mokyklos“ vardas suteiktas 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metams.

Gimnazijoje Olweus patyčių prevencijos programa vykdoma nuo 2011 metų. „Medeiną“ patyčių prevencijos klausimais kuruoja sertifikuota Olweus programos instruktorė Jurgita Večerskienė. Tikimės, kad bendruomenė sėkmingai tęs prevencines veiklas, o nuoseklus, nenutrūkstamas darbas ir ateityje bus įvertintas teigiamai.

Vitalija Dovydėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ugdymo proceso pabaiga. Pagaliau vasaros atostogos!

Birželio 22 dieną ugdymo procesas baigėsi 5-8, I-II G kl. mokiniams. Mokiniai ir mokytojai susirinko į mokslo metų uždarymo šventę, kuri vyko antrojo aukšto fojė.

Direktorius Vytautas Gustas visus mokinius pasveikino sulaukusius vasaros atostogų pradžios, o II G klasės mokinius – dar ir pagrindinio ugdymo programos baigimo proga akcentuodamas, kad pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus jie gaus kiek vėliau. Padedamas pavaduotojos ugdymui Vitalijos Dovydėnienės, direktorius įteikė pažymėjimus pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį baigusiems aštuntokams, daliai mokinių už įvairius nuopelnus – padėkos raštus, daliai pareiškė žodines padėkas.

Sveikinimo žodį savo vyresniesiems draugams tarė bei saldžią dovaną įteikė I G klasės atstovai Dovydas Aliukonis ir Deimantas Gželko.

Visiems palinkėta saugių, smagių ir turiningų vasaros atostogų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė

Kultūros pasas: Vilniaus istoriniame centre

Birželio 20 d. grupė gimnazijos 5–8, I–II G klasių mokinių Vilniaus senamiestyje dalyvavo ekskursijoje-orientaciniame žaidime, kurį organizavo gidė Milisenta Misevičiūtė. Kelionės maršrutas – nuo Aušros Vartų iki Rotušės aikštės.

Gavę koduotas užduotis ir veikdami grupėse, mokiniai surado pažymėtas vietas. Taip pažino Vilniaus istorinį centrą kaip UNESCO kultūros paveldo objektą. Prisiminta, kad nepaisant istorinių permainų, Vilniaus istorinio centro erdvinė struktūra atspindi architektūros stilių kaitą, politinių ir gamtinių įvykių nulemtą raidą.

Edukacinės išvykos organizatorės – mokytojos Vida Lapėnienė ir Natalija Mikulskienė. Renginį įgyvendinant pasinaudota Kultūros paso galimybėmis.

Natalija Mikulskienė, anglų kalbos mokytoja

 

 

Pažinties su Vilniumi ir STEAM ugdymo diena

Birželio 15 dieną grupė 7–8 kl. moksleivių su pedagogėmis Reda Vasiljeviene ir Raimonda Šiuryte apsilankė Vilniuje. Ten dalyvavo net dviejuose edukaciniuose užsiėmimuose.

Pirmiausia – pažintinėje ekskursijoje „Vilnius tavo kuprinėje“, rengiamoje Vilniaus 700-ojo gimtadienio proga. Gidės pasakojimai, įvairūs žaidimai, užduotys padėjo artimiau susipažinti su Vilniaus miesto istorija ir dabartimi, suvokti sostinės paveldo svarbą. Suskirstyti į komandas mokiniai ne tik atliko užduotis, bet ir stiprino tarpusavio bendradarbiavimo bei komunikacinius gebėjimus. Geriausiai visas užduotis atlikusi komanda buvo apdovanota sveikuoliškais saldainiais.

Vėliau dalyvauta vaikų edukacijos centre „Mėgintuvėlis LT“ vykusiame užsiėmime „Sėkmingos klaidos“. Jo tikslas – didinti gamtos mokslų populiarumą, leisti mokiniams savarankiškai prisiliesti prie chemijos mokslo, skatinti siekti užsibrėžtų tikslų ir išmokti priimti nesėkmes, kurios kartais gali tapti reikšmingu atradimu.

Centre mokiniai buvo supažindinti su smalsiais, nepaprastai pastabiais mokslininkais, kurių atlikti bandymai netikėtai atvedė juos prie įdomių mokslinių atradimų. Ne vienas jų įrodė, kad kelyje į didžius atradimus svarbūs yra atsitiktinumai. Tarp tokių mokslininkų – žymūs atradėjai Charlesas Thilorieris, Johnas Pembertonas, Viljamas Perkinas ir kt. Išklausę pasakojimo, mokiniai vėliau patys atliko eksperimentus su sausu ledu. Drąsiausi savo delnuose uždegė ir trumpam palaikė ugnį, bandė paliesti sausą ledą, kurio temperatūra siekė 80 laipsnių šalčio. Paragauta skystu azotu užšaldytų spragėsių.

Medeiniečių eksperimentai ir patirtas pažinimo džiaugsmas centre „Mėgintuvėlis LT“ – puikus STEAM ugdymo pavyzdys.

Chemijos mokytoja Raimonda Šiurytė ir logopedė-spec. pedagogė Reda Vasiljevienė

Medeiniečiai Energetikos ir technikos muziejuje

Birželio 16 d. mokytojos  Leonoros Daugudienės iniciatyva penktokai ir ketvertas I–II G kl. mokinių nuvyko į Vilniuje esantį Energetikos ir technikos muziejų. Tai buvo integruota etikos (įtvirtinti bendravimo įgūdžiai naujose erdvėse), žmogaus saugos (praktiškai taikytas saugaus eismo kursas) ir istorijos (susipažinta su sostinės materialiosios kultūros istorija, unikaliu industriniu paveldu) pamoka.

Mokiniai sužinojo, kad  nuo 1863 m. Vilniaus miesto gatves apšvietė žibaliniai ir dujiniai gatvių žibintai, kuriems dujos buvo gaminamos šiandienio Operos ir baleto teatro vietoje buvusiame dujų fabrike, valdytame Vokietijos bendrovės. 1903 m. paleista Vilniaus miesto elektrinė veikė iki 1998 m., o 2003 m. istorinėse jos patalpose įsikūrė viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus. 2008 m. muziejui suteiktas Energetikos ir technikos muziejaus vardas.

Medeiniečiai turėjo galimybę susipažinti su tuometiniu Vilniaus miesto planu, autentiška dar neseniai veikusios elektrinės įranga, elektrinės valdymo simuliatoriumi, pasivaikščioti tarp garo katilų, turbinų, generatorių, kondensatorių ir sudėtingų vamzdynų.

Be to, mokiniai apžiūrėjo ir Vilniaus pramonę nuo pat miesto įkūrimo iki šių dienų  atspindinčius eksponatus, susipažino su Vilniuje plėtotomis technologijomis ir čia gamintais daiktais nuo pirmųjų radijo imtuvų, televizorių, dviračių iki 3D spausdintuvų. Mokiniai turėjo galimybę netgi pabuvoti tipiniame XX a. 7 dešimtmečio lietuvio naujakurio būste – chruščiovkėje.

Leonora Daugudienė, 5 klasės vadovė