Projektas „Kokybės krepšelis“: geroji patirtis ir lėšų panaudojimas

Šią savaitę įvyko net du nuotoliniai renginiai, skirti gimnazijos vykdomo projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų aptarimui.

Kovo 15 dieną Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) organizavo 5 projekte dalyvaujančių mokyklų – Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro, Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos, Jonavos r. Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos ir Paluknio „Medeinos“ gimnazijos – gerosios patirties  pristatymą. Renginį moderavo Kristina Dzeventlauskienė ir Vida Kamenskienė, NŠA projekto „Kokybės krepšelis“ metodininkės. Įstaigų atstovai kalbėjo apie didžiausius ir geriausius savo pasiekimus. Mūsų gimnazijos sėkmės istoriją, pavadintą Mokinių motyvacijos skatinimas netradicinėse veiklose, pristatė geografijos mokytojas Robertas Šalna.

Antrasis projekto „Kokybės krepšelis“ veikloms skirtas renginys įvyko kovo 17 dieną. Tai Trakų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Šidlauskienės ir NŠA projekto „Kokybės krepšelis“ metodininkės Vidos Kamenskienės inicijuotas susitikimas dėl lėšų panaudojimo.

Susitikime dalyvavo Trakų r. Aukštadvario, Lentvario Henriko Senkevičiaus ir mūsų – Paluknio „Medeinos“ – gimnazijų, antrus metus įgyvendinančių projekto veiklas, atstovai.

Apie mūsų gimnazijos situaciją ir problemas, turinčias įtakos lėšų panaudojimui, kalbėjo Natalija Pumputytė, projekto darbo grupės narė, ir Leonora Daugudienė, projekto darbo grupės vadovė.

Leonora Daugudienė, socialinė pedagogė

Vitalija Dovydėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui