Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla           Mokyklos steigėjas - Trakų rajono savivaldybė

Titulinis

Misija, vizija

Veikla

Kolektyvas

Kontaktai

 

 

 

 

 

 

 

 

Apie mus

Priešistorė

 Nuo 1915 m. veikusioje vienakalbėje lenkiškoje mokykloje  1961 m. buvo atidaryta pirmoji lietuviška klasė su 7 vaikais.       Mokytoja – Gražina Židelienė. 1984 m. Paluknio trikalbėje vidurinėje mokykloje išleista I-oji lietuviškų klasių abiturientų laida, iki 1994 m. vasaros  -  9 laidos. Vykdant nepriklausomos Lietuvos švietimo reformą, Paluknio trikalbė vidurinė mokykla 1994 m. pertvarkyta į dvi – Paluknio lenkų ir rusų ir Paluknio lietuvių vidurinę mokyklą.

 Savarankiško kelio pradžia

Paluknio lietuvių vidurinė mokykla savarankiškai mokslo metus pradėjo 1994-09-01, turėdama  I- XI klases (jose iš viso – 66 moksleiviai). Mokyklos direktoriumi paskirtas Vytautas Gustas, kuris 2001 m. rugpjūčio 29 d. Švietimo ir mokslo  ministerijos už nuoširdų, kūrybingą vadovavimą mokyklai puoselėjant lietuvių liaudies tradicijas įvertintas padėkos raštu. 1997 m. rudenį mokykla pavadinta Paluknio „Medeinos“ vidurine mokykla.

 Bendradarbiavimas su Šv. Jono kongregacija

 Galimybė mažoje mokykloje pasijusti kaip šeimoje 1997 m. rudenį į mūsų mokyklą atvėrė kelią keturiems Šv. Jono    kongregacijos auklėtiniams iš Jalovės kaimo. 2003-2004 m.m. mokyklą lankė 15 vaikų  iš trijų sodybų – Jalovės, Gojaus, Apatiškių.

Jo Eminencijos kardinolo Audrio-Juozo Bačkio inicijuoto projekto „Pagalba gatvės vaikams“ organizatorius ir vadovas – Šv. Jono vienuolyno brolis tėvas Kryžiaus Jonas.

Septynerius metus Jalovės sodyboje socialinį darbą dirbo ir  su mūsų mokykla bendradarbiavo gamtos mokslų daktarė O. Grigaitė. Jos veiklą tęsia R.Gelumbeckaitė, ir kiti socialiniai darbuotojai.

Šv. Jono kongregacijos atstovai mums padėjo suvokti dvasinio tobulėjimo svarbą. Pasak O.Grigaitės, „labai prasminga išsaugoti ir užauginti gėlytę, bet svarbiau išsaugoti ir užauginti žmogų savy ir kituose“.  Bendradarbiavimas mokyklą  praturtino ir dvasiškai, ir materialiai. Kongregacijos lėšomis 2001m. mokykla įsigijo  mikroautobusą.

 Dalis statistikos

 Pirmoji (X-oji nuo lietuviškų klasių atsiradimo) abiturientų laida išleista 1996 m. Per dešimtmetį – devynios laidos (53 abiturientai).  Atestatai su pagyrimu -  I.Klejevskajai, K.Lapkovskajai (1996 m.), J.Valiukevičiūtei (2004 m.). 

Gausiausią Paluknio lietuviškų klasių istorijoje pirmąją  klasę  (21 moksleivis)  1998-09-01  mokyti ir auklėti ėmėsi mokytoja L.Samosionokienė. Tais metais mokykla džiaugėsi 100-uoju moksleiviu.

Šįmet mokykloje dirba 26 mokytojai, mokosi 160 moksleivių.

Savarankiška buhalterija – 1998 m.. Pirmąjį kompiuterį įsigijome 1994 m..        

Regioninių problemų ir tautinių mažumų departamentas padėjo įsigyti 10 komplektų tautinių  rūbų, kuriais vilkėdami  mūsų      moksleiviai koncertuoja įvairiuose renginiuose, o 2001-09-26 Trakuose per Europos kalbų dieną atstovavo lietuvių tautą.

2003 m. rudenį mūsų  patalpose įsikūrė Rūdiškių muzikos mokyklos akordeono ir  fortepijono skyriai.

 

Į pradžią