Pradžia

 

 

 

 

 

 

Mokytojų kolektyvas

       Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos 2014/2015 m. m. mokytojų  sąrašas  

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Pedagogų darbo stažas

Pareigos

Išsilavinimas (ką baigė, kada, specialybė,  laipsnis)

Kokį dalyką dėsto

Kvalifikacinė kategorija

1.

Vytautas Gustas

31

Direktorius

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis  institutas   1984 m. Geografijos ir fizinio lavinimo sp.

Kūno kultūra

Kūno kultūros vyr. mokytojas.    Įstaigų vadovų      2 kv. kategorija.

2.

Vitalija Dovydėnienė

32

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis inst.1983 m. Vidurinių mokyklų lietuvių klb. ir literatūros mokytoja.

Lietuvių klb.

Lietuvių klb. mokytoja  metodininkė     2005 m., įstaigų vadovų 2 kv. kat. 2015

3.

Daiva Daukševičienė

23

Mokytoja

Aukštasis, Vilniaus  universitetas, 1992 m., rusų klb. filologija. VPU, 2002 m., lietuvių klb. filologija.

Lietuvių, rusų klb.

Lietuvių klb. mokytoja metodininkė,     2007 m.

4.

Leonora Daugudienė

16

Socialinė pedagogė

Aukštasis, Vilniaus universitetas, 1981 m. istorikas, istorijos  ir visuomeninių mokslų dėstytoja; Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008 m. socialinio darbo magistro laipsnis.

Istorija, žmogaus sauga

Žmogaus saugos vyr. mokytoja, 2000 m., istorijos vyr. mokytoja, 2011m., socialinis pedagogas metodininkas, 2011 m..

5.

Rūta Gustienė

31

Mokytoja

Aukštasis, Vilniaus Valstyb. pedag. inst. 1984m. geografijos ir fizinio auklėjimo mokytoja.

Anglų klb., Kūno kultūra

Vyr. trenerio kvalif. kat. 1995 m..  Anglų klb. vyr. mokytoja 2007 m..

6.

Arūnas Joknys

20

Mokytojas

Aukštasis,Vilniaus pedagoginis universitetas 2004 m..

Tikyba

Tikybos vyr. mokytojas, 2011m..

7.

Dainius Kuchanauskas

20

Mokytojas

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas 1995 m. bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų istorijos mokytojas, humanitarinių mokslų magistro laipsnis.

Istorija,

Technologijos

Istorijos mokytojas metodininkas   2003 m..

Technologijų vyr. mokytojas, 2005 m..

8.

Aušra Kuchanauskienė

16

Mokytoja

Aukštasis, Vilniaus pedag. universitetas 1997 m. humanitarinių mokslo bakalauro laipsnis ir bendro-jo lavinimo mokykl. Istorijos mokytoja.

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja 2003 m..

9.

Neringa Krutikovienė

6

Mokytoja

Aukštasis, Vilniaus kolegija 2008 m. edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija. Vilniaus pedagoginis universitetas 2010 m.

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja 2012 m.

10.

Vida Lapėnienė

15

Mokytoja

Aukštasis, Vilniaus Tautų draugystės ordino valstybinis pedagoginis institutas, 1989 m., vidurinės mokyklos techninių disciplinų mokytoja

Technologijos

Technologijų vyr. mokytoja, 2003 m..

11.

Liudmila Maksimec

25

Mokytoja

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas, lietuvių filologija, 2003 m..

Lietuvių klb.

Lietuvių klb. mokytoja metodininkė, 2011 m..

12.

Natalija Mikulskienė

10

Mokytoja

Aukštasis, Vilniaus universitetas, 1992 m., rusų klb. filologija.

Anglų, rusų kalba.

Rusų kalbos vyr. mokytoja, anglų kalbos mokytoja

13.

Danuta Pansevič

23

Mokytoja

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas, 1997 m. gamtos mokslų bakalauro laipsnis ir bendrojo lavinimo mokyklos biologijos mokytojo kvalifikacija.

Biologija

Biologijos vyr. mokytoja 2000 m..

14.

Natalija Pumputytė

31

Mokytoja

Aukštasis, Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, 1984 m. matematikos dėstytoja.

Matematika

Matematikos vyr. mokytoja  1994m..

15.

Laima Samosionokienė

31

Mokytoja

Aukštasis, Lietuvos konservatorija 1990 m. Kultūros, švietimo darbuotojo, choro vadovo kvalifikacija.

PPRC, 2001m. pradinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Muzikos vyr. mokyt. 1996 m., pradinio ugdymo vyr. mokytoja.

16.

Stanislovas Samosionokas

35

Mokytojas

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis inst. 1980 m. vidurinių mokyklų fizikos mokytojas.

Fizika, informacinės technologijos.

Fizikos ir astronomijos vyr. mokytojas 1996 m..

17.

Robertas Šalna

5

Mokytojas

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2009 m., geografijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.

Geografija, ekonomika

Geografijos mokytojas metodininkas, 2015 m.

18.

Goda Gujienė

11

Mokytoja

Aukštasis, Vilniaus dailės akademija, 1994 m., dailininkas pedagogas.

Dailė

Dailės mokytoja metodininkė,    2010 m.

19.

Vaclava Klejevskaja

35

Mokytoja antraeilininkė

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis institutas, 1980 m., rusų klb. ir literatūra.

Rusų klb.

Rusų klb. vyr. mokytoja 2005 m..

20.

Audrius Kazlauskas

9

Mokytojas antraeilininkas.

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas,  sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2008 m.

Kūno kultūra

Kūno kultūros vyr. mokytojas, 2011 m..

21.

Renata Joknienė

18

Mokytoja antraeilininkė

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006 m.,  muzika.

Muzika

Muzikos vyr. mokytoja, 2002 m.

22.

Ivona Grigienė

23

Mokytoja antraeilininkė

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2009 m. šokio edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.

Choreografija

Choreografijos vyr. mokytoja, 2002 m..

23.

Lina  Ganevičienė

 

3 Mokytoja Aukštasis, Vilniaus pedagoginis univer-sitetas, 2010 m., edukologijos bakalauro laipsnis (pradinio ugdymo pedagogika) Pradinis ugdymas Pradinio ugdymo mokytoja
24.

Raimonda Šiurytė

 

5

Mokytoja

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis  universitetas,  2010 m. chemijos mokytojo kvalifikacija

Chemija Chemijos mokytoja
25. Ala Židanavičienė

 

1 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis, Lietuvos edukologijos universitetas, 2014 ., ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika bakalauro laipsnis. Priešmokyklinio ugdymas Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
26. Justina Šupelienė

 

2 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Aukštasis. Lietuvos edukologijos universitetas, 2012 ., socialinė pedagogika, bakalauro laipsnis. Priešmokyklinio ugdymas Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
27. Anžela Ruškevič 10 Mokytoja antraeilininkė Aukštasis. Lietuvos edukologijos universitetas, 2014 ., dalyko pedagogikos, matematikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. Matematika Matematikos mokytoja
28.

Irma Jakavičienė

 

 

Mokytojo padėjėja

Aukštasis, Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011 m., sociologijos magistro laipsnis

   
29.

Reda Vasiljevienė

 

3

Spec. pedagogė- logopedė

Aukštasis, Vilniaus kolegija, edukologijos profesinio bakalauro laipsnis, 2009 m.

Mykolo Romerio universitetas, edukologijos magistro laipsnis, 2012 m.

 

   

Į pradžią