Titulinis

Mūsų mokykla - Olweus programos keliu

 

Mokyklai pageidaujant, 2010 m. pavasarį Trakų švietimo centro Pedagoginio psichologinio skyriaus specialistės atlieka tyrimą apie patyčių lygmenį mūsų mokykloje. Gavome objektyvios informacijos apie mūsų mokykloje vykstančias patyčias, su informacija supažindinta mokyklos bendruomenė.  

        Sulaukta rajoninės iniciatyvos: 2010 – 2011 m. m. 6 Trakų rajono mokyklos dalyvauja socialiniame projekte “Mes prieš patyčias”, kurio iniciatorė – Trakų r. Lentvario M. Šimelionio gimnazija (projekto vadovė ir organizatorė gimnazijos pedagogė K. Alfavickaitė). Mūsų mokyklos vyresnių klasių mokinių komanda, vedina socialinės pedagogės L. Daugudienės ir mokytojos D. Daukševičienės, noriai dalyvavo šiame projekte, naudingame ir kūrybine, ir pažintine prasme.

Socialinė pedagogė L. Daugudienė 2011-03-24 LVJC dalyvauja paskaitoje diskusijoje apie elektronines patyčias ir išklauso Olweus programos vyr. instruktorės I. Dulinskaitės pranešimą “Olweus patyčių prevencijos programa”. Susidomėjome, dalyvavome atrankoje ir patekome į Lietuvoje vykdomą III Olweus patyčių prevencijos programos diegimo etapą – esame vienintelė Trakų rajono mokykla tarp kitų – 121 – ugdymo įstaigų (Lietuvoje jau įvyko 2 programos diegimo etapai, o II tarp 64 respublikos ugdymo įstaigų dalyvavo ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija).

 Pradedame bendrauti su Olweus programos instruktore J. Večerskiene - mūsų mokyklos konsultante.

 

Veikla įgyvendinant programą

 

Nuo 2011 m. lapkričio mūsų mokykloje vyksta intensyvus programos įgyvendinimas.  Pirmiausia buvo suformuota koordinavimo grupė, kuri rengia ir  koordinuoja veiksmų planą, vertina prevencinės programos rezultatus, inicijuoja mokyklos strategijos kūrimą. Vyko pirminis 3 – 10 kl. mokinių tyrimas, siekiant nustatyti patyčių mastą mūsų mokykloje ir palyginti jį su bendra patyčių situacija Lietuvoje. Konsultantė instruktorė J. Večerskienė apmoko veiklos koordinavimo grupę programos diegimo principų. Mokymasis vyksta supervizijų grupėse (jose užsiėmimus  mokyklos personalui veda grupių vadovai), pedagogai aprūpinami metodine medžiaga.

 

Konferencija „Patyčios – visų rūpestis“ – ir patirties sklaida, ir į(si)vertinimas

 

Ką nuveikėme per šiuos mokslo metus, reikėjo apibendrinti ir įvertinti. Be to, prasminga išklausyti kitų mokyklų patirtį. Tam balandžio 25 d. organizavome konferenciją „Patyčios – visų rūpestis“, kurioje dalyvavo per septyniasdešimt 9 švietimo įstaigų ir kitų institucijų atstovų.

Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė Trakų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja D. Dzigienė ir Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos direktorius V. Gustas. Plenarinėje sesijoje išklausyti  keli pranešimai, kuriuos skaitė Trakų švietimo centro Pedagoginio psichologinio skyriaus psichologė S. Čirvinskaitė, Olweus programos vyr. instruktorė I. Dulinskaitė, Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Dovydėnienė, Olweus programos instruktorė J. Večerskienė. Moksleiviai atlikto dvi inscenizacijas – „Žmonės ir jų kaukės“ (Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija) ir „Pozicija“ (Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija).

Po kavos pertraukėlės darbas tęsėsi 4 sekcijose. Suaugusiųjų sekcijos veiklą moderavo socialinė pedagogė L. Daugudienė ir mokytojas S. Samosionokas, I moksleivių (diskusijų) – mokytojai N. Mikulskienė ir D. Kuchanauskas, II moksleivių (vaidybos) – mokytoja L. Maksimec ir III moksleivių (dailės) – mokytoja G. Gujienė.

Vėliau sekcijos pristatė savo rezultatus, konferencijos darbas apibendrintas. Priimta rezoliucija.

Konferencijos rezoliucija

 

Konferencijos „Patyčios – visų problema“, kurioje dalyvavo 2 Olweus patyčių prevencinės programos instruktorės, Trakų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, Trakų r. Paluknio seniūnijos socialinio darbo organizatorė, 1 Vilniaus miesto, 9 Trakų rajono mokyklų socialiniai pedagogai, mokytojų ir mokinių atstovai,

 

 

 

 

 

 

 

REZOLIUCIJA

Visapusiškai išnagrinėję patyčių problemą, konferencijos dalyviai teigia:

1. Patyčios - didelė socialinė problema, nes šis reiškinys išplitęs įvairiomis formomis, įvairiose amžiaus grupėse, įvairiuose socialiniuose sluoksniuose, įvairiose gyvenimo srityse.

2. Svarbiausia - patyčių prevencinė veikla: patyčių prevenciją įgyvendinti organizuojant daugiau teminių renginių.

3. Reika siekti, kad tie renginiai apimtų visą visuomenę ir ugdytų toleranciją kaip gyvenimo būdą.

4. Spręsti patyčių problemą turi visa visuomenė.

Konferencijos dalyviai kviečia visas Lietuvos ugdymo institucijas netoleruoti patyčių apraiškų viešojoje erdvėje.

 

Stanislovo Samosionoko nuotraukose:

0045 – direktoriaus V. Gusto žodis konferencijos dalyviams;

0049 – psichologės S. Čirvinskaitės pranešimas;

0053 – klausytojus informuoja Olweus vyr. instruktorė I. Dulinskaitė;

0100 – diskusijų sekcijos rezultatus pristato vienuoliktokas D. Rizgelis ir mokytojas D. Kuchanauskas

 

 

 

 

 Titulinis