Titulinis

 

 

Renginys „Tegul naujom spalvom Maironis mums nušvinta”

Paluknio „Medeinos” vidurinėje mokykloje

Užmirš mano giesmes! Poetai kiti

Ieškos įkvėpimo brangaus;

Ir jiems ta žvaigždė švies iš tolo skaisti,

Bet vėl kaip mane ji apgaus!

 

    Taip kadaise rašė kunigas profesorius lietuvių poetas romantikas Jonas Mačiulis–Maironis. Jo kūryba – eilės, šlovinančios garbingą praeitį, didžios dvasios žmogaus svajonės, kartais graudūs pasvarstymai.

      Net ir praėjus 150 - čiai metų nuo poeto mirties, jo pėdsakų gausu dabartyje. „Na, tiesiog taip yra... Tiesiog žinome, kad Maironiui 150...

      Lapkričio 26 dieną ir mes, Paluknio „Medeinos” ir Paluknio vidurinės mokyklų mokytojai ir mokiniai, visai dienai įsileidome Maironį į savo namus. Tai tik akimirka, bet ji buvo labai prasminga.

     Renginio „Tegul naujom spalvom Maironis mums nušvinta” iniciatorė Paluknio „Medeinos” vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė. Daug organizuojant renginį talkino anglų kalbos mokytoja Rūta Gustienė, lietuvių kalbos mokytoja Daiva Daukševičienė, muzikos mokytoja Renata Joknienė. Kūrybinėmis idėjomis prisidėjo dailės mokytojos Goda Gujienė, Renata Chosčijeva, floristikos būrelio vadovė Natalija Mikulskienė. Technologijų mokytoja Vida Lapėnienė su mokiniais paruošė puikią parodą, skirtą Maironio garbingai sukakčiai įprasminti 

     Viso renginio metu žiūrovus džiugino merginų ir vaikinų nuoširdžiai ir meniškai skaitomos poeto eilės. Renginyje netikėtais tonais suskambėjo visiems gerai žinomi Maironio kūriniai įvairiomis kalbomis: lietuvių, rusų, anglų. Šiai dienai atsakingai ruošėsi ne tik mokiniai, bet ir abiejų mokyklų mokytojai bei Paluknio „Medeinos” vidurinės mokyklos direktorius Vytautas Gustas ir Paluknio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liudmila Narkevič, kurie prieš kamerą deklamavo Maironio eilėraščius. Viso renginio metu salėje keitėsi vaizdai, nuotraukos iš poeto gyvenimo ir kūrybos, nuotrupos iš jo eilėraščių, vaizdai iš  aplankytų vietų.

    „Yra poetų, kurių nepamirštame niekados. Toks yra didis mūsų poetas, Lietuvos dainius  Maironis. Šiandien Maironis suvokiamas kaip ištisa lietuvių poezijos epocha. Jo kūryba toli peržengia poeto gyventą laikotarpį. Lietuvių literatūros klasikas padovanojo mums nuostabius ir dainingus poezijos posmus, kuriuose lyg deimantas švyti amžina vertybė – gimtojo krašto meilė”, - kalbėjo renginio vedėja 12 klasės mokinė Greta Urbelionytė.

       Paluknio vidurinės mokyklos 12 klasės mokiniai Agata Monkevič, Viktorija Snežko, Filip Siniavskij, Veslav Makutonovič pristatė Maironį kaip vieną ryškiausių poetų romantikų lietuvių literatūroje, išryškindami jo didžiulę meilę gimtajam kraštui, jo grožiui bei garbingai praeičiai.

         Mes labai stengėmės, kad renginys paliktų naujai atrasto Maironio įspūdį: kad Maironis taptų madingas, kad nuo „poezijos šviežumo“ būtų nuvožtas pelėsiais ir kerpėmis apaugęs dangtis. Ypač svarbus mūsų tikslas buvo prikelti antrajam gyvenimui Žmogų – Maironį. Tikrą Herojų su visomis jo žmogiškomis nuotaikomis, svajonėmis ir aistromis.

      Nežinau, kaip galima būtų apibūdinti tą nuotaiką, kurią sukūrė skambančios Maironio eilės, subtili muzika, atliekamos dainos, tą reikėjo išgirsti, pajusti, o viską galima išsakyti trumpu sakiniu: buvo subtilu ir gražu, o baigėsi renginys daina „Trakų pilis“, kurią atliko mūsų šaumūs vienuoliktokai ir dvyliktokai.

       Po renginio abiejų mokyklų mokiniai dalyvavo kūrybinių darbų konkurse „Kas ir koks buvo ir yra Maironis Jūsų klasei ?“ Darbams atlikti buvo skirtos dvi pamokos. Prabėgus skirtam  laikui, konkurse dalyvavę mokiniai susirinko į aktų salę darbų pristatymui. Itin originaliai darbus pristatė Paluknio „Medeinos” vidurinės mokyklos 5, 6, 7 klasės mokiniai, taip pat Paluknio vidurinės mokyklos 5, 6 ir 12 klasės mokiniai. Apie tai, kaip Maironis tapo artimas ir savas, gana įtaigiai kalbėjo 12 klasės mokinys Deivydas Rizgelis. 

       Paluknio „Medeinos” vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė ir anglų kalbos mokytoja Rūta Gustienė padėkojo visiems mokiniams už aktyvų dalyvavimą kūrybinių darbų konkurse. Visoms klasėms įteikė po saldžią dovaną - saldainių.   Taip pat mokiniai buvo informuoti, jog per artimiausias lietuvių kalbos pamokas jų laukia dar vienas darbas -  laiškas Maironiui. Geriausių laiškų autoriai bus apdovanoti Advento popietės, vyksiančios gruodžio 21 dieną,  metu. 

        Nuotaikingas, alsuojantis susirinkusiųjų širdžių šiluma, poetinio žodžio renginys netruko prabėgti. Į pabaigą artėja Maironio metai. Tačiau dar ne viena lietuvių karta ir ateityje deklamuos ,,Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai...“ arba ,,Pavasario saulė prašvito meiliai...“ Nemarios poezijos šviesoje šils mūsų širdys ir jausmai.  Dėkojame visiems už galimybę pakylėti savo dvasią virš kasdienybės rūpesčių!

 

Daiva Daukševičienė,

Paluknio „Medeinos” vidurinės

lietuvių kalbos mokytoja