Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla           Mokyklos steigėjas - Trakų rajono savivaldybė

Titulinis

Apie mus

Veikla

Kolektyvas

 

 

 

Misija, vizija

 

IŠ DAUGIATAUTĖS PALUKNIO KRAŠTO KULTŪROS EINAME Į GILUMINĮ SAVĘS,  TĖVYNĖS LIETUVOS IR PASAULIO PAŽINIMĄ.

 

MOKYKLOS MISIJA

  • TEIKTI PRADINĮ, PAGRINDINĮ IR VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ LIETUVIŲ KALBA PAGAL VALSTYBINIUS STANDARTUS.

  • UGDYTI MOKINIUS ATSIŽVELGIANT Į JŲ ĮGIMTAS SAVYBES, RŪPINTIS JŲ SAUGUMU IR KOMPETENCIJOMIS.

  •  PUOSELĖTI MOKINIŲ SAVIUGDĄ, MOKYTI JUOS INTEGRUOTIS Į VISUOMENĘ.

  •  BŪTI ATVIRIEMS VISAI MOKYKLOS BENDRUOMENEI.

MOKYKLOS VIZIJA:

                

       TRAKŲ RAJONO PALUKNIO „MEDEINOS“ VIDURINĖ MOKYKLA – DEMOKRATINIAIS PRINCIPAIS ORGANIZUOTA UGDYMO ĮSTAIGA, MAKSIMALIAI TENKINANTI MOKINIŲ MOKYMOSI IR SAVIRAIŠKOS POREIKIUS, ORGANIZUOJANTI NENUTRŪKSTAMĄ MOKYTOJŲ KVALIFIKACINĮ TOBULĖJIMĄ, APRŪPINTA MODERNIOMIS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONĖMIS, ESANTI ŠIUOLAIKIŠKA IR VEIKIANTI PAGAL NUOSEKLUMO, PAGRĮSTUMO, KOKYBIŠKUMO IR PILIETIŠKUMO PRINCIPUS.