Titulinis

Paluknyje minėtas ugdymo lietuvių kalba 50 – etis

Lapkričio 25 dieną Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla minėjo ugdymo lietuvių kalba Paluknyje 50 – etį. Šventė prasidėjo Mišiomis šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje – jas už buvusią ir esamą mokyklos bendruomenę aukojo Paluknio parapijos klebonas Tadas Švedavičius. Iš bažnyčios visi skubėjo į mokyklą, kurios aktų salėje įvyko iškilmingas minėjimas.

Direktorius Vytautas Gustas, mokyklos šeimininkas, žodį tarė pirmasis. Kalbėdamas rėmėsi istoriniais šaltiniais: jis pastebėjo, kad surašymo duomenys rodo 1902 m. Paluknyje buvus 248 gyventojus, o 1964 m. JAV išleistos B. Kviklio enciklopedijos „Mūsų Lietuva“ I tome apie Paluknį pateikta tokia informacija: „Paluknio apylinkės kiek aplenkėjusios, bet lietuviškai kalbantieji čia sudarė daugumą. <...> kun. Stakelė savo 1905 m. pranešime Vilniaus vyskupui Paluknį priskyrė lietuviškosioms parapijoms“. Pasak mokyklos vadovo, istorinės aplinkybės – pasauliniai karai, po jų sekusios šio Lietuvos kampelio okupacijos – nulėmė tai, kad tik 1961 m. Paluknio mokykloje buvo įkurta pirmoji klasė lietuvių mokomąja kalba, tad šiais metais ir minimas ugdymo lietuvių kalba Paluknyje 50 – etis.

Minėjimo vedėjai – mokytojai Liudmila Maksimec, Dainius Kuchanauskas, 11 kl. mokiniai Greta Urbelionytė ir Justyn Jančevskij – ne tik pasveikino ir pristatė renginio svečius, apžvelgė mokyklos istoriją, informavo apie renginį rėmusius asmenis, bet ir suteikė žodį svarbios sukakties pagerbti atvykusiems asmenims, kartu su mokyklos direktoriumi Vytautu Gustu pasidalino teikiamų dovanų ir gėlių „našta“. Visus žiūrovus džiugino pradinių klasių muzikinio teatro studijos „Lašeliukai“ (vadovės – Elena Jakštienė, Laima Samosionokienė, Neringa Krutikovienė) ir lietuvių liaudies dainų ir šokių kolektyvo „Luknelė“ (vadovės – Renata Joknienė, Ivona Grigienė) pasirodymas. Šventėje dalyvavo ir svečiai - LR Seimo narys Jonas Liesys, Seimo narės Dangutės Mikutienės padėjėja Gelena Drungilienė, Trakų rajono meras Vincas Kapočius, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Kandratavičienė, jos pavaduotoja Irena Narkevič, Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė, vyriausioji specialistė Regina Žukienė, Švietimo centro direktorė Nijolė Lisevičienė, Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė Danguolė Sabienė, rajono tarybos narė Anželika Vunš, Paluknio seniūnė Marija Golubovska, bendruomenės pirmininkė Alina Rizgelienė, Trakų miškų urėdijos atstovai – ryšių su visuomene specialistė Auksė Komičienė ir Ropėjų girininkijos girininkas Kęstutis Mikulskas, „Trakų žemės“ vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius, Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ nariai, Paluknio vaikų lopšelio – darželio direktorė Irena Kravčun, rajono mokyklų direktoriai, menininkai Dormantė ir Jurgis Penkinski, Šv. Jono kongregacijos atstovai. Visus ypač nudžiugino pasveikinti atvykę buvęs trikalbės Paluknio vidurinės mokyklos direktorius Stanislovas Kodis ir buvęs istorijos mokytojas, knygos „Paluknys“ autorius Jonas Juodagalvis.

Svečiai mokyklos bendruomenei išsakė daug gražių ir prasmingų žodžių: pasveikinta sukakties proga, dėkota už įvairius nuopelnus, linkėta taurių ir vertingų darbų ateityje. Trakų rajono savivaldybės mero Vinco Kapočiaus padėkų raštais apdovanoti esami mokyklos darbuotojai - direktorius Vytautas Gustas, mokytojai Natalija Pumputytė, Liudmila Maksimec, Rūta Gustienė, Dainius Kuchanauskas, taip pat – ir buvę mokytojai Aldona Gaidienė, Genovaitė Rukštelienė, Rimantas Dovydėnas. Vyriausioji Švietimo skyriaus specialistė Regina Žukienė džiaugėsi galėdama įteikti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Olweus programos direktorės Irmos Čižienės pasirašytą padėką už bendradarbiavimą ir trišalę Olweus programos įgyvendinimo Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje sutartį.

Neoficialioji renginio dalis – vakaronė – vyko „Pirčiupio karčemoje“. Ją taip pat vedė mokytojai Liudmila ir Dainius, o koncertavo specialiai šiai šventei muzikos mokytojos Renatos Joknienės suburta muzikantų grupė (ją sudarė mokytojai Ivona Grigienė, Laima Samosionokienė, Agnieška Ščiglo, Robertas Šalna, Valentina Kočetova, buvę mokiniai Justas Samosionokas ir Mindaugas Mitkevičius). Vakaronės metu prisimintos visos lietuviškųjų klasių abiturientų laidos, buvę mokytojai, patys įdomiausi mokyklinio gyvenimo epizodai, džiaugtasi buvusių mokinių pasiekimais. Džiugu, kad šventėje dalyvavo ir tokių mokinių, kurie kažkada lankė tik pradines lietuviškas klases, nes vyresniųjų klasių dar nebuvo. Vienas iš tokių buvusių mokinių - Algimantas Strukčinskas (dabar – Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalų apsaugos produktų kontrolės skyriaus vedėjas) - mūsų mokyklai nuoširdžiai linkėjo nepamiršti praeities ir drąsiai žengti pirmyn džiaugiantis tuo, kas per 50 metų pasiekta.

 

                                                                                  Vitalija Dovydėnienė,

                                                        Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklo direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulinis

 

 

Titulinis