Titulinis

Įteikti brandos atestatai

Šių metų liepos 15-ąją mokyklos XIX laidos abiturientams iškilmingai įteikti brandos atestatai. Renginį vedė Vitalija Dovydėnienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sugiedoję Lietuvos himną susirinkusieji – mokiniai, jų tėvai, svečiai ir mokytojai -  klausėsi Dalios Grybauskaitės, Lietuvos Respublikos Prezidentės, sveikinimo abiturientams, kurį perskaitė vedančioji.

Po klasės vadovės Leonoros Daugudienės ir mokyklos direktoriaus Vytauto Gusto pasisakymų pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė perskaitė du direktoriaus įsakymus dėl brandos atestatų išdavimo.

Pirmuoju atestatą atsiimti – kartu su padėka už gerą mokymąsi ir stropumą bei diplomu, liudijančiu užimtą I vietą rajoniniame matematikos konkurse ,,Kengūra“ buvo pakviestas Ilja Karčmit. Direktorius Vytautas Gustas informavo, kad Ilją mokykla pristatė kaip kandidatą studijų stipendijai gauti iš Martin Carol Gruodis atminimo švietimo fondo. Po to  Vytautas Gustas, mokyklos direktorius, įteikė  brandos atestatus Edvardui Aliukoniui, Simonui Byčiui, Aivarui Čelkonui, Robertui Fedotovui, Evelinai Jadelo, Artūrui Jaškul, Dominykui Jonuškai, Mariui Juškėnui, Sabinai Kairevič, Iljai Karčmit, Sigitui Kosteckui, Jolitai Kulešo ir Lukui Mindaugui Peleckui.  Robertui ir Evelinai – kartu su padėkomis už gerą mokymąsi ir atsakomybę, tvarkant klasės ir mokyklos reikalus. Vitalija Dovydėnienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir abiturientų lietuvių k. mokytoja, skaitė kiekvieno mokinio mintis apie gyvenimo prasmę, žmogaus atsakomybę sau ir pasauliui. Absolventams skambėjo maršo garsai, mokyklos vadovo sveikinimai.

Šventėje kalbėjo ir mokytojams dėkojo Robertas Fedotovas, Sigitas Kosteckas. Mokinių tėvų vardu mokytojams dėkojo Joana Bikulčienė. Svečias Vytenis Daugudis pasidalijo prisiminimais apie tai, kaip šie brandos atestatus gavę jaunuoliai veikė jo, klasės auklėtojos vyro, gyvenimą.

Leonora Daugudienė