Titulinis

Projektas „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ tęsia teikti naudas

 

Siekiant sukurti tvaresnį bendradarbiavimą ir toleranciją tarp mokyklos bendruomenės narių, visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“, padedama partnerių, nuo 2010 metų pradėjo vykdyti projektą „Mokykla tėvams ir auklėtojams“. Tokiu būdu buvo siekiama sukurti saugią ugdymosi aplinką vaikui.

Pasibaigus projektui, planuojama, kad mokyklos, kuriose buvo diegiamas ugdymo modelis „Mokykla tėvams ir auklėtojams“, pristatys savo rezultatus kitoms švietimo įstaigoms, tokiu būdu ne tik pasidalindamos savo patirtimi, bet ir padėdamos toliau viešinti projektą.

Taip pat pedagogai, specialistai iš šalia mokyklų dirbančių pedagoginių psichologinių tarnybų, kurie projekto metu buvo apmokyti kaip MTA ir programos „Tiltai“ instruktoriai – lieka mokyklose ir dalijasi įgyta patirtimi, tuo užtikrindami projekto tęstinumą

„Mes nepaprastai džiaugiamės projekto rezultatais, nes pavyko pasiekti svarbiausią tikslą – sujungti ir pakviesti atviram dialogui visą mokyklos bendruomenę. Vardan saugesnės, laimingesnės, draugiškesnės mokyklos aplinkos, vardan labiau pasitikinčio, kūrybiškesnio, laisvesnio Lietuvos mažojo piliečio“, – sakė Rasa Dičpetrienė, VO „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė.

Daugelis projekto dalyvių džiaugiasi įgyta patirtimi ir žiniomis bei viliasi, kad ateityje dar sulauks panašių mokymų. „Gaunu labai teigiamų atsiliepimų tiek iš tėvų, tiek iš mokytojų, ar mokinių. Tai visai kita mokymo forma, savęs suvokimas, situacijos sprendimas. Tai kitoks požiūris į konfliktų sprendimo būdus ir analizę. Tikimės, kad projektas ir toliau bus tęsiamas“, – neslėpė Daiva Trijonienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja.

Pagal specialius reikalavimus atrinkti ir apmokyti 11 instruktorių, kurie vedė mokymus tėvams, neabejotinai tęs savo darbus mokyklose bei padės jų bendruomenėms nariams spręsti iškilusias problemas.

„Buvo įdomu save išbandyti kitose pareigose, po kurių išgirdau kitų dalyvių nuomonę, kas pavyko, ką galėčiau patobulinti. Turėjau puikią galimybę pasitikrinti save, pamačiau savo klaidas, savo stipriąsias puses. Tikiu, kad įgyta patirtis man pravers ateityje“, – teigė Laura Druteikaitė, Vilniaus S. Stanevičiaus vidurinės mokyklos socialinė pedagogė.

Projekto įgyvendinimo eigoje 16-ai mokymosi sistemos visą gyvenimą darbuotojų ir programos ekspertų buvo organizuota kelionė į Lenkiją, kurioje ugdymo modelis „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ vykdomas ir tobulinamas jau 20 metų. Užmegzti ryšiai  su ugdymo modelio autore Joanna Sakowska bei atitinkamomis mokyklomis, užtikrina, kad abiejų šalių atstovai ir toliau dalinsis savo gerąja patirtimi, domėsis pasiekimais ir naujienomis.

Projekte dalyvavusiose mokyklose buvo atlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, kurie parodė, kokius žingsnius reikia atlikti, kad mokytojai, mokiniai ir jų tėvai būtų suprasti, išgirsti, jaustųsi mokykloje saugiai, atsakingi vieni už kitus, galėtų siekti bendrų tikslų.

Specialiai projektui sukurtoje interneto svetainėje www.mokyklavisiems.lt buvo viešinami pranešimai spaudai, pateikiama rekomenduojama literatūra bei paskelbtas projekto įvertinimo tyrimas. Čia ugdymo modeliu besidominčios mokyklos, nedalyvavusios projekte, gali rasti organizacijos „Gelbėkit vaikus“ kontaktus, kuriais gali kreiptis, norėdamos sužinoti visą informaciją apie projekto „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ diegimo galimybes.

Projektas ugdymo modelio „Mokykla tėvams ir auklėtojams“, skatinančio mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir įgyvendinimas Lietuvos švietimo ir ugdymo institucijose“, projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-122, buvo finansuojamas iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos lėšų. 

 

Daugiau informacijos:

Rasa Dičpetrienė VO „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė, el. p.: rasa.dicpetriene@gelbvaik.lt, tel. nr.: 8 615 10082