Titulinis

 

Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas

 

Spalio 4-ąją „Medeinoje“ paminėta Tarptautinė mokytojų diena ir žymios Lietuvos pedagogės Meilės Lukšienės 100-sios gimimo metinės.

Tądien mokiniai surengė šventę mokytojams: kiekvieno kabineto duris papuošė tinkamu  simboliu ir linkėjimais, tad mokytojus nuo pat ryto džiugino nuoširdūs žodžiai bei mokinių šypsenos. Abiturientai Evelina Jadelo, Robertas Fedotovas, Simonas Byčius, Sabina Kairevič ir Lukas Peleckas, padedami vienuoliktokų Gintarės Kilaitės, Gabrielės Gardžiulytės ir kitų, vedė rimtas pamokas jaunesniųjų klasių mokiniams.

                      Lyriškai nusiteikę mokytojai atgijo per kūno kultūros pamoką - abiturientai Sigitas Kosteckas, Artūras Jaškulis puikiai ją organizavo ir mokytojų darbą pamokos metu įvertino. Vėliau dvyliktokas Ilja Karčmit, panaudodamas darbo poromis metodą, vedė informacinių technologijų pamoką, suteikdamas mokytojams galimybę pademonstruoti  ir darbo kompiuteriu įgūdžius, ir kūrybinius gebėjimus.

                      Mokyklos direktoriumi tą dieną tapęs Robertas Fedotovas pasveikino mokytojus, apibendrino jų pasiekimus per kūno kultūros pamoką. Ilja Karčmit apžvelgė visų pasiekimus informacinių technologijų pamokoje. Po linksmosios dalies vyko koncertinė programa – mokiniai deklamavo, dainavo, dėkojo savo mokytojams, teikė jiems gėlių.

                      Antrojoje šventės dalyje kalbėjo tikroji mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė. Ji išsamiai supažindino su pedagogės Meilės Lukšienės asmenybe, jos indėliu į Lietuvos pedagogikos istoriją.

                      Renginio pabaigoje mokytojus pasveikino ir tikrasis mokyklos direktorius Vytautas Gustas. Tarptautinės mokytojų dienos proga jis įteikė padėkas daliai mokytojų: pradinio ugdymo mokytojoms Elenai Jurkevičienei ir Linai Ganevičienei – už kūrybinės ir meninės veiklos plėtojimą neformalaus ugdymo veikloje, muzikos mokytojai Renatai Joknienei – už aktyvų ir kūrybingą renginių organizavimą mokykloje, chemijos mokytojai Rimai Gulbinavičienei – už ilgametį kūrybingą pedagoginį darbą, technologijų mokytojai  Vidai Lapėnienei – už kūrybines idėjas neformalaus ugdymo veikloje.

Leonora Daugudienė, 12 kl. vadovė

.