Titulinis

                                                    2013-Tarmių metai!

 

Viešpatie, kokie šventi

tai žodžiai:

Savam krašte! Sava kalba

prakalbinti anūkus.

Dainuot-saulutė nusileido,

Stovėt prie Baltijos ant

kopų kauburėlio

Ar įsauly sarpiąsias uogas

rinkti

Basom nueiti per kiemą

tarti labas...

 

Nedidelė yra mūsų Lietuva, tačiau kiek daug joje įvairovės-gamtinės ir etnografinės.

Juk kiekvienam jos kraštui būdinga kitokia gamta-kalvos kalvelės, ežerai ežerėliai, lygumos platumos, smėlis ar molžemis. Žmonių šnekta taip pat skiriasi. Niekada nesupainiosime dzūko su žemaičiu, suvalkiečio su aukštaičiu. Gražios, nepaprastai skambios yra mūsų tarmės!

Šiais laikais sparčiai nykstant gyvajai tarmių tradicijai Lietuvos Respublikos seimas 2013 metus paskelbė Tarmių metais. Tarmėms skirti renginiai nuvilnijo per visą Lietuvą.

Ir mūsų mokykloje lapkričio 28 dieną organizuotas renginys, kuriuo paminėjome Tarmių metus. Šiame renginyje dalyvavo 1-12 klasių mokiniai.

Nuotaikingą tarmišką muzikinį vaidinimą „Mūsų prosenelių vaikystė“ atliko pradinių klasių muzikinio teatro studija „Lašeliukai“(vadovės L.Samosionokienė,E.Jurkevičienė,L.Ganevičienė).

Pranešimą „Ar pažįstame tarmes“ paruošė 11 klasės mokinės J. Gaidukaitė ir J. Mackevič. Žemaitiškus anekdotus linksmai „skėlė“ 12 klasės mokiniai A. Jaškulis ir R. Fedotovas. Mįsles žemaitiškai minė 7 klasės mokiniai, o jiems padėjo, beje, žemaitiškai mokytojas A. Joknys.

Žemaičių charakterio bruožus, kokie jie užsispyrę, atkaklūs, storaodžiai atskleidė 10 klasės mokiniai. Jie parengė filmuotą medžiagą, kurioje patys vaidino, o mokytojas A. Joknys ne tik žemaitiškai kalbėjo, bet ir meldėsi!

Suvalkiečiai pasižymi taupumu. Sakinys „O kokia man iš to nauda?“ daug ką pasako apie šio regiono atstovus.

Apie suvalkiečių charakterio bruožus pasakojo 6 klasės mokiniai A. Demenytė, E. Stankevič, J. Lėliūtė, S. Valiangaitė, E. Treipša.

Na, o aukštaitiškai eilėraštį deklamavo 9 klasės mokinys A. Palionis, pasaką aukštaičių tarme pasekė 9 klasės mokinė J. Kirilova.

Apie dzūkus-gamtos žmones, kalbėjo 8 klasės mokinės E. Umecka, R. Čiupailaitė, D. Mickevič. Jos pasekė dzūkų tarme pasakas.

Padavimus apie Lietuvos regionų Dzūkijos,Suvalkijos,Aukštaitijos,Žemaitijos atsiradimą pristatė 5 klasės mokiniai A. Aliukonytė, K. Kraulaidytė, P. Mušinskaitė, N. Urbelionis.

Renginį pagyvino Solinio ir kolektyvinio būrelio dalyvės, 11-12 klasės mokinės E. Jadelo, J. Mackevič, G. Kilaitė, G. Gardžiulytė,L.Kuchanauskaitė (vadovė muzikos mokytoja R. Jokienė). O rengino pabaigoje svečiai iš Varėnos rajono, Valkininkų bendruomenės etnografinis ansamblis „Santaka“, atliko dzūkiškas dainas. Ansamblio vadovė A. Japertienė. Dzūkiškai liejosi dainos, o dar linksmesnis buvo žaidimas, kuriuo ir užbaigėme renginį.

Renginį organizavo lietuvių kalbos mokytoja L.Maksimec, o meninę programą ruošė 5-12 klasių auklėtojai kartu su auklėtiniais.

Žinoma, tarmės kinta drauge su bendrine kalba. O tarmiškai kalba tik vyresnio amžiaus žmonės. Tačiau reikia tikėti, kad visų mūsų pastangomis tarmės neišnyks.  Negalime niekinti, ignoruoti, savo prosenelių kalbos. Kiekvieno mūsų pareiga-gerbti, toleruoti, globoti ir visaip palaikyti tarmes.

                                                                    7 klasės mokinė Giedrė Aliukonytė

Stanislovo Samosionoko nuotraukos.