Paskutinio skambučio šventė

Titulinis

Paskutinis skambutis... Jis kartojasi  kas metai. Neišvengiamai ateina kaip pavasaris, žolė, triukšmas paukščių lizduose. Ateina kas metai, bet vis kitiems. Būna vienintelis ir į nieką nepanašus.  Pirmasis  paskutinis skambutis...

Praėjusį penktadienį daugelyje Lietuvos mokyklų nuskambėjo paskutinis skambutis. Paskutinį kartą čirškiantį skambutį išgirdo ir mūsų mokyklos dešimtokai  bei dvyliktokai.

Gegužės 25 dieną nuo ankstyvo ryto šurmuliavo mokyklos koridoriai, vyko paskutinis pasiruošimas šventei. Oras nudžiugino visus, skaisčiai švietė pavasario saulė, pamažu rinkosi šventės kaltininkai, tokie rimti ir išdidūs.

Rytinį šurmulį pakeitė paskutinės pamokos rimtis, paskutiniai mokyklos direktoriaus Vytauto Gusto, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Vitalijos Dovydėnienės, pirmosios mokytojos Elenos Jakštienės, auklėtojų Natalijos Pumputytės ir Leonoros Daugudienės, pirmokų, devintokų, vienuoliktokų ištarti žodžiai, sveikinimai, atminimo dovanėlės ir gėlių žiedai kiekvienam ir… paskutinis skambutis, ilgas, graudus ir toks brangus. Išėjusius iš klasių dešimtokus ir abiturientus pasitiko „gyvasis takas“, vedęs į mokyklos kiemą, kur jų laukė administracijos atstovai, mokytojai, mokiniai, abiturientų tėvai, seneliai.

Mokyklos direktorius Vytautas Gustas pasveikino gražios šventės kaltininkus - dešimtokus,  dalyvaujančius PUPP, dvyliktokus, sėkmingai baigusius vidurinio ugdymo programą, ir palinkėjo sėkmės laikant egzaminus, įteikė padėkos raštus tiems, kurie per visus mokymosi metus pasiekė svarių mokymosi, sporto rezultatų, gerai lankė pamokas, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė perskaitė Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus sveikinimą, skirtą abiturientams. „Per dvylika metų nuėjote įdomų pažinimo ir brandos kelią: mokėtės skaityti ir suprasti suolo draugą, sprendėte algebrą ir minėte draugystės mįslę... Mokykla – tai ne tik vadovėliai, pamokos, kontroliniai, pirmiausiai tai – kalbėjimasis, buvimas bendruomenėje, nesenkantis atradimo džiaugsmas. Mokykla suteikė Jums žinių ir padėjo tapti savarankiškomis, atsakingomis, pilietiškomis asmenybėmis“, - rašoma G. Steponavičiaus sveikinime.

Savo ruožtu dešimtokai bei dvyliktokai nuoširdžiai padėkojo visiems mokytojams, ypatingai pirmajai mokytojai, auklėtojai už meilę ir rūpestį bei įteikė gėlių.

Šventė baigėsi jau tapusia tradicija - ąžuoliuko sodinimu. Paskutinis šventės akcentas - tradicinės nuotraukos į mokyklos metraštį su direktoriumi, pirmąja mokytoja bei auklėtoja. Belieka tikėti, kad sklandžiai praėjusi šventė, išsakyti nuoširdūs žodžiai, suteiks daugiau jėgų ir pasitikėjimo bei lems abiturientams sėkmę egzaminų ir tolimesnių studijų metu.

Gera, bet kartu ir graudu, kad toks gražus jaunų žmonių būrelis jau atsisveikino su mumis. Tikime, kad jie visi ras savo uostus, kad jų neblaškys gyvenimo audros.

Paskutinio skambučio aidėjimas skelbia: visa, kam ruošėsi abiturientai, įveikiama; visa, ko troško, pasiekiama; visa, ko yra verti, laukia už mokyklos durų!

 Daiva Daukševičienė,

lietuvių kalbos mokytoja