Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla           Mokyklos steigėjas - Trakų rajono savivaldybė --

Apie mus

Misija, vizija

Veikla

Paslaugos

Viešas skelbimas

Kolektyvas

MKC

Struktūra ir kontaktai

 

LT 21013

Bažnyčios g. 1, 

Paluknys,

Trakų rajonas,

Lietuva.                

Tel.:

+370 528 61215,  

faksas:

+370 528 61215,

e-paštas:

 medeinatr@takas.lt

Nuorodos

Prasidėjo nauji mokslo metai

   

 

**********************

 

Įteikti brandos atestatai

 

Šių metų liepos 15-ąją mokyklos XIX laidos abiturientams iškilmingai įteikti brandos atestatai. Renginį vedė Vitalija Dovydėnienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sugiedoję Lietuvos himną susirinkusieji – mokiniai, jų tėvai, svečiai ir mokytojai -  klausėsi Dalios Grybauskaitės, Lietuvos Respublikos Prezidentės, sveikinimo abiturientams, kurį perskaitė vedančioji.

Po klasės vadovės Leonoros Daugudienės ir mokyklos direktoriaus Vytauto Gusto pasisakymų pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė perskaitė du direktoriaus įsakymus dėl brandos atestatų išdavimo. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

„Dzig dzig dzig prie jūros jojom...“

 

2014-04-27 pradinukų muzikinio teatro studijos „Lašeliukai“ septyniolikos  mokinių grupė apgynė mokyklos garbę V. Landsbergio fondo meninės raiškos konkurse „Kuo man graži tėvynė Lietuva“, skirtame  paminėti Vilniaus grįžimo Lietuvai 75-etį, ir  laimėjo II vietą bei 2000 Lt premiją. Konkurse, kuris vyko Balio Dvariono vaikų muzikos mokykloje, parodėme meninę kompoziciją apie kelionę į Vilnių, sukurtą remiantis vaikų poeto Vytės Nemunėlio (B. Brazdžionio) žodžiais „Dzig-dzig-dzig į Vilnių jojom...“. Scenoje kalbėjome tarmiškai, dainavome daineles, žaidėme, sekėme pasakėles, jojome savo rankomis padarytais mediniais arkliukais. Piniginė premija konkurse dalyvavusius mokinius paskatino birželio 17-19 dienomis jau ne arkliukais, o mokyklos žaliuoju autobusiuku „išjoti“ prie jūros. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

 Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną - Trakų viešosios bibliotekos Paluknio filiale buvo prisiminti tragiški 1941-ųjų įvykiai Lietuvoje. Renginio dalyviai išgirdo skaudžią buvusios tremtinės Felicijos Vunš, 1970 metais iš Altajaus krašto grįžusios į Tėvynę ir apsigyvenusios Paluknyje, istoriją.

Renginio programą paįvairino mūsų mokyklos solinio ir kolektyvinio dainavimo būrelis (vadovė R. Joknienė). Jo narės Gintarė Kilaitė, Laura Kuchanauskaitė, Gabrielė Gardžiulytė ir Viorika Nekulsian atliko keletą lyrinių dainų, kurios sujaudino klausytojus ir paskatino juos dar labiau įsijausti į tragiškus žmonių likimus.

                                                                                  Renata Joknienė, muzikos mokytoja metodininkė

**********************

 

„Medeinoje“ – mokslo metų pabaiga

  Birželio 6-ąją Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos bendruomenė susirinko uždaryti mokslo metų. Direktorius Vytautas Gustas pirmiausia pasveikino į aukštesnes klases perkeltus 6-9, 11 klasių mokinius, aštuntokams, kurie baigė Pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, padedamas klasės vadovės Liudmilos Maksimec, įteikė pažymėjimus.

Trisdešimt penkiems 6-11 klasių mokiniams už įvairius nuopelnus (gerus mokymosi pasiekimus, aktyvią kultūrinę, sportinę veiklą, projektų rengimą, jų pristatymą rajoniniame projektinių darbų konkurse) buvo įteikti padėkos raštai. Visiems linkėta saugių, šiltų, smagių ir turiningų vasaros atostogų, dešimtokams – dar ir sėkmingai įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą.

Pagarbiai nuleista Lietuvos valstybės vėliava.

                                                                         Vitalija Dovydėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

**********************

 

Prie mokyklos - žaidimų aikštelė ,,Šeimos oazė“

 

2014-06-01, minint Vaikų gynimo dieną, Paluknyje prie mokyklos atidaryta naujai įrengta žaidimų aikštelė ,,Šeimos oazė“. Paluknio parapijos klebonas kun. Tadas Švedavičius pašventino aikštelės įrenginius.

Į šventę sugužėjo daug palukniečių. Netrūko linksmybių. Tiek mažus, tiek didelius linksmino populiarūs personažai klounas ir kempiniukas  Plačiakelnis. Mūsų mokyklos dainorėlės, 11-12 klasių moksleivės Gintarė Kilaitė, Viorika Nekulsiant, Laura Kuchanauskaitė, Gabrielė Gardžiulytė ir  Evelina Jadelo atliko gražią muzikinę programą.

Žaidimų aikštelę ypač pamėgo mūsų mokyklos mažiausieji – pradinukai.

 

                                                      Renata Joknienė, muzikos mokytoja metodininkė

 

**********************

 

 

Ir mokslo metų pabaiga, ir sutiktuvės

 

„Kar! Kar! Kar!  Kas čia vyksta dabar?  Šiandien mokykloje šventė, o varnos nieks nepakvietė... Kaip apmaudu...“  Tokiais žodžiais ant „Medeinos“ mokyklos stogo gyvenanti varna  gegužės 30 d. pradėjo 1-5 klasių mokslo metų pabaigos šventę ir būsimųjų pirmokėlių sutiktuves.

Pirmoje šventės dalyje didžiausias dėmesys skirtas ketvirtokams, atsisveikinantiems su savo pirmąja mokytoja Laima Samosionokiene, 1-3 klasių mokiniais bei jų mokytojomis. Mokyklos direktorius Vytautas Gustas iškilmingai įteikė  Pradinio  išsilavinimo pažymėjimus. Jaunesnieji pradinukai ketvirtokus pasveikino obuolių kraitele, o pirmoji mokytoja įteikė atminimo dovanėles. Ketvirtokai ir jų tėveliai širdingai padėkojo mokytojams, kurių rūpestį bei meilę vaikai jautė kiekvieną dieną. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

 

Paskutinio skambučio šventė

 

Jau baigias paskutinė pamoka,
Kuri sekundė po sekundės sirpsta laiko kekėj,
Širdį skausmingai apkabina ilgesio dukra
Ir jautrūs atsisveikinimo žodžiai suplasnoja klasėj…

 

Paskutinis skambutis... Jis kartojasi kas metai... Gegužės 27-ąją jis nuskambėjo ir mūsų mokyklos dvyliktokams. Šiemet išleidome XIX (nuo ugdymo lietuvių kalba Paluknyje pradžios 1961 m. - XXVIII) abiturientų laidą.

Paskutinė pamoka šventiškai papuoštoje klasėje... Paskutiniai rimti ir pamokantys klasės auklėtojos žodžiai... Paskutiniai žingsniai mokyklos koridoriumi, skambant mokyklos varpeliui drauge su pirmokėliais į plojimais sutinkančią aktų salę. Rimtą, kartu ir šiltą sveikinimo žodį abiturientams tarė mokyklos direktorius Vytautas Gustas, prisiminimais ir linkėjimais pasidalijo pirmoji mokytoja Laima Samosionokienė, auklėtoja Leonora Daugudienė. Abiturientus pasveikino ir mūsų mokyklos mažiausieji - padovanojo savo rankomis sukurtas dovanėles. Daugiau >>>>>

 

 

**********************

DĖMESIO !

 

Š.m. gegužės 30 d. 10.00 val. Aktų salėje vyks 1-5 kl. Mokslo metų uždarymo ir Būsimųjų pirmokų šventė.

 

Šventės programa:

 

- ketvirtokų išleistuvės

- pradinio ugdymo pažymėjimų ir padėkos   raštų 1-5 kl. mokiniams teikimas

- pradinių klasių muzikinio teatro “Lašeliukai” mini spektaklis “Ankstų pavasario rytą…”

- būsimųjų pirmokų sutiktuvės

- Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirta akcija – blyksnis “Patyčioms – ne!”

 

  Šventės rengėjai

 

 

Literatūrinė valanda

 

2014-05-14 mūsų mokyklos bendruomenė išvydo literatūrinę kompoziciją „Lėmė dievai poetu man tapti“, skirtą poeto Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūrybai. Tai - Vilniaus mokytojų namų projekto „Jie su Vilnija suaugę“ dalis. Projekto sumanytojų tikslas - papasakoti Vilnijos krašto žmonėms apie čia kilusius žymius kultūros ir meno žmones, pristatyti jų kūrybą.

Programą vedė literatas ir projekto vadovas Juozas Žitkauskas. Jis kalbėjo apie M. K. Sarbievijaus (1595 – 1640) gyvenimą ir kūrybą. Paaiškino, kad įpusėjus kompozicijai surengs nedidelę literatūrinę viktoriną, kurios aktyviausi dalyviai galės laimėti prizų.

Aktorius ir bardas Giedrius Arbačiauskas skaitė M. K. Sarbievijaus poeziją. Raiškias ir skambias eiles keitė muzikos garsai - violončelininkė Agnė Arbačiauskienė grojo J. S. Bacho kūrinius. Skambėjo ir paties aktoriaus Giedriaus Arbačiausko pagal poetų Henriko Radausko, Janinos Degutytės, Tomo Venclovos eilėraščius sukurtos dainos.

Renginyje dalyvavę poezijos gerbėjai turėjo galimybę pasireikšti literatūrinėje viktorinoje. Agnės ir Giedrius Arbačiauskų kūrybos kompaktinė plokštelė „Vienaragis“ už teisingą atsakymą įteikta aštuntokėms Dorotai Mickevič ir Evelinai Umeckai, o jaunųjų poetų ir prozininkų kūrybos almanachas „Literatūrinės Vilniaus slinktys“ – vienuoliktokei Jovitai Mackevič.

Literatūrinė valanda praėjo nepastebimai. Lotyniškai kūręs M. K. Sarbievijus, vienas iškiliausių Lietuvos baroko epochos poetų, per raiškų aktoriaus Giedriaus Arbačiausko žodį tądien bendravo su mumis – renginio dalyviais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė

 

**********************
 

Aktyvi paskaita "Rūšiuoju atliekas - saugau gamtą"

 

2014 m. gegužės 12 d. VšĮ „Problemų sprendimo centras“ direktorė Lijana Kanarskienė mūsų mokykloje 1-5 klasių mokiniams vedė aktyvią paskaitą tema „Rūšiuoju atliekas - saugau gamtą“. Renginio tikslas – ugdyti vaikų aplinkosauginį sąmoningumą. Lektorė paaiškino, kodėl ir kaip būtina rūšiuoti atliekas, kokią žalą aplinkai daro žmonių abejingumas gamtosaugai.

Paskaitos dalyviai išgirdo daug įdomių faktų. Pavyzdžiui, kad popierius (pvz., pieno, sulčių pakuotės) savaime suyra praėjus penkeriems ar net daugiau metų, o metalas (pvz., metalinė skardinė) - per 50 – 70 metų. Prisiminta, į kokių spalvų dėžes, konteinerius reikia mesti popierių, plastiką, stiklą, o kokias atliekas draudžiama išvis išmesti. Sužinojome, kad pasenusius vaistus, sulūžusius termometrus reikėtų nunešti į vaistinę, o žaislines mašinėles su varikliukais - į prekybos centrą.

Paskaitos metu lektorė demonstravo filmukus apie „antrąjį“ popieriaus, stiklo, plastmasinių žaislų gyvenimą. Mokiniams įteikta 40 mokomųjų Lijanos Kanarskienė knygelių „Žaliųjų akinių paslaptis“. Knygelės veikėjas - nedidelę karalystę valdantis žynys Nakas. Jis, netyčia pakliuvęs į sąvartyną, patiria daug įvairių nuotykių. Kartu su pagrindiniu knygelės veikėju Naku bei naujais jo draugais mažieji skaitytojai mokosi rūšiuoti buityje susidarančias atliekas ir saugoti gamtą.

Mokinukai paskaitos metu ne tik klausė, bet ir aktyviai dalyvavo: pateikė klausimų, rūšiavo šiukšles, aiškino, kaip jie patys prisideda prie gamtos išsaugojimo.

 

Biologijos vyr. mokytoja Danuta Pansevič

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė

 

**********************

 

Dalyvavome talentų konkurse

Gegužės 9-ąją net 17 mūsų mokyklos mokinių dalyvavo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos organizuotame talentų konkurse. Jame, be pačių organizatorių ir mūsiškių, dalyvavo  Rūdiškių ir Lentvario M. Šimelionio gimnazijų mokiniai.

Dėl įvairių sutrikimų į konkursą buvome pakviesti tik gegužės 2-ąją, penktadienį. Turėjome vos savaitę laiko. Registravimas vyko, nurodant, ką – gebėjimus dainuoti, šokti, deklamuoti, groti pasirinktais muzikos instrumentais, piešti ar kurti rankdarbius - demonstruos pretendentai į rajoninio lygmens talentus. Tad teko skubiai ieškoti  ne tik talentingų, bet ir drąsių 5-11 klasių mokinių. 

Net dešimt iš septyniolikos mūsiškių pareiškė norą dainuoti. Tai Auksė Aliukonytė (5kl.), Agota Demenytė, Silvija Valiangaitė, Erika Stankevič, Lina Buchoveckaja, Skaidrė Dombrauskaitė, Aurelija Civilkaitė (6 kl.), Justina Ramaneckaitė (7 kl.), Laura Kuchanauskaitė ir Viorika Nekulsian (11 kl.). Mūsų mokiniai rinkosi ir kitas talentų raiškas: Patricija Mušinskaitė (5 kl.) panoro deklamuoti, Gabrielė Lėliūtė (7 kl.) ir Laura Kuchanauskaitė (11kl.) – šokti, Julija Kirilova (9 kl.) – pristatyti dailės darbus, Michail Lazukin, Edvinas Treipša ir Daniel Garbotovič (6 kl.) - sumeistrautą lėktuvo modelį, Agneška Tuinevič (9 kl.) – rankdarbius.

 Rajoninio konkurso dalyviai iš kitų mokyklų arba dainavo, arba grojo, išskyrus vieną merginą, kuri skaitė ištrauką iš A. de Sent - Egziuperi ,,Mažojo princo“. Mūsiškių talentai buvo įvairesni.

Gavome Padėkos raštų, prizų, įgijome patirties, pasitikėjimo savimi. Tuo esame patenkinti.

 

Socialinė pedagogė Leonora Daugudienė

 

 

**********************

 

Gegužės 2-oji mokykloje

 

2014 m. gegužės 2-osios labai laukėme. Tą dieną mokyklos „Sniego gniūžtės“ narius  aplankė ,,Snowball“ vadovas iš JAV Džekas Irvinas su draugu Stivu. 

Mes ruošėmės susitikimui labai atsakingai. Šiais mokslo metais pradėjome vykdyti veiklas, kurias vykdo tik nedaugelis Lietuvos „Sniego gniūžtės“ skyrių. Tai programos „Snaigiukė“ ir „Snaigė“. „Snaigiukė“ - tai tarptautinės „Snowball“ prevencinės  programos variantas pradinukams, o „Snaigė“ - 5-7 klasių mokiniams. Programas „Snaigiukei“ ir „Snaigei“ rašė programų direktoriai L. Kuchanauskaitė (11 kl.), A. Aliukonis, G. Urbanavičius, S. Buinovskaitė (10 kl.). Apmokėme 48 jaunesniuosius mokinius. Iš jų išaugs būsimi „Sniego gniūžtės“ vadoviukai, dalyviai. Gytis Urbanavičius, vienas mokyklos SG vadovų, parodė svečiams, ką išmoko jo vadovaujami penktokai. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

DALYVAVOME PROJEKTŲ PRISTATYME TRAKUOSE

 

Balandžio 29 - 30 d. Trakų švietimo pagalbos tarnyboje vyko projektinių darbų pristatymas – konkursas. Dešimt Trakų rajono švietimo įstaigų konkursui pateikė 31 projektą. Projektai suskirstyti į 7 grupes.

Mūsų mokykla pristatė du projektus – aplinkosauginį pradinių klasių projektą „Mes - už švarią aplinką!“ (mokytoja Laima Samosionokienė) ir 7 – 12 klasių projektą  „Sveikesnio pasirinkimo link“ (mokytoja Danuta Pansevič). Abu projektai vykdyti pradėti 2013-aisiais - Sveikatingumo metais, tęsiami 2014-aisiais – Vaikų sveikatos metais.

Projekto „Mes - už švarią aplinką!“ tikslas - skatinti vaikus įsijungti į aplinkosauginę veiklą rūšiuojant atliekas ir atkreipti moksleivių ir tėvelių dėmesį į jų vartojamo geriamojo vandens dirvožemio kokybę. 

Projekto „Sveikesnio pasirinkimo link“ tikslas – skatinti sveikos gyvensenos įpročius, įtraukti mokinius į aktyvią meninę, sportinę veiklą. Projektu pažymima ir gegužės 31-osios – Pasaulinės dienos be tabako, arba Nerūkymo dienos, svarba. Atlikta daug darbų: parengtos anketos „Rūkymui – ne!”, apklausti 7 – 12 klasių mokiniai, sudarytos diagramos. Mokiniai piešė ir pristatė plakatus, skirtus Nerūkymo dienai. Kasdien pirmos pamokos pradžioje 1 – 10 klasių mokiniai atlieka šeštokų vedamą mankštelę. Pratimus, padedami kūno kultūros mokytojo Audriaus Kazlausko, parengė taip pat šeštokai.

Konkursui pateiktus projektinius darbus vertino komisija, kurios pirmininkas – Trakų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Virginijus Baranauskas. Abu mūsų mokyklos projektiniai darbai laimėjo pirmąsias vietas: „Mes - už švarią aplinką!“ - I vietą pradinių klasių projektinių darbų grupėje, o „Sveikesnio pasirinkimo link“ – I vietą sveikos gyvensenos projektinių darbų grupėje.  

                                                     Danuta Pansevič, biologijos vyr. mokytoja

                                                    Laima Samosionokienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

**********************

 

Vaikų knygos diena

 

Tarptautinė vaikų knygos diena švenčiama kartu su pasakų kūrėjo Hanso Kristijano Anderseno (1805–1875) gimtadieniu – balandžio 2–ąją. Mūsų mokykla taip pat minėjo Tarptautinę vaikų knygos dieną.

Bibliotekoje iš anksto surengta 1 - 4 klasių mokinių parodėlė „Mano knygos skirtukas“, kurioje buvo eksponuojami įvairiomis technikomis atlikti pradinukų darbeliai. Jų autoriams bibliotekos vedėja Vida Lapėnienė įteikė asmenines dovanėles.

Minint Vaikų knygos dieną aktyviausios buvo  dešimtokės Gabija Mikulskaitė ir Agnieška Aliukonis. Jos, panaudodamos senas knygas, iš anksto sukūrė įvairių pasakų iliustracijas, bibliotekoje surengė jų ekspoziciją. Be to, balandžio 2-ąją 1 - 2 klasių mokiniams skaitė ištraukas iš H. K. Anderseno pasakų - jas vėliau namuose mokinukai iliustravo ir savo kūrinėliais papuošė mokyklos biblioteką.

Pradinių klasių mokiniai yra aktyvūs skaitytojai. Nuo rugsėjo 1-osios daugiausia knygelių perskaitė pirmokėliai, 5 aktyviausiems skaitytojams įteiktos knygelės.

 

Vida Lapėnienė, Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos bibliotekos vedėja

G. Mikulskaitės nuotraukose renginio akimirkos

 

**********************

 

 Mamyte, tu  šilta  saulytė  dieną blausią.         

 tu pievoj atrasta, gėlytė raudoniausia.

 

 

Dėmesio!

Gegužės 2 d. 11.00 val. mokyklos antro aukšto fojė vyks parodos „TAU, MAMYTE!“ pristatymas. Kviečiame dalyvauti!

Po mini koncerto – susirinkimas  informacinių technologijų kabinete.

 

 

 

 

 

 

**********************

 

 

Iš konkurso „Kuo man graži Tėvynė Lietuva“ grįžus

 

Vytauto Landsbergio fondas antrąkart organizavo Rytų Lietuvos mokyklų dėstomąja valstybine lietuvių kalba ir tautinių bendrijų kalbomis meninės raiškos programų konkursą „Kuo man graži Tėvynė Lietuva“. 2012-aisiais konkursas buvo skirtas Kovo 11-ajai - Lietuvos valstybingumo atkūrimo šventei. Šiais metais - Vilniaus grįžimo Lietuvai 75-mečiui, pažymint Lietuvos sostinės Vilniaus atgautą tarptautinę reikšmę. Konkursu siekiama ugdyti jaunimo tautinę ir pilietinę savimonę, gebėjimą menine raiška perteikti Lietuvos kultūros paveldą.

Balandžio 27 d. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje susirinko mokiniai iš Ignalinos, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Vilniaus, Trakų rajonų. Konkurse dalyvavo 15 kolektyvų. Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos (vienintelės konkurso dalyvės iš Trakų rajono) 1-4 klasių  mokiniai atliko muzikinę – literatūrinę kompoziciją „Iš mūsų protėvių vaikystės“. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

 

 

Kreipimasis – padėka

2014-04-14

Kviečiame visus mokyklos bičiulius ir šiais metais iki gegužės 2 d. pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą paremti mūsų mokyklą, skiriant 2 % pajamų mokesčio.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie rėmė mūsų mokyklą praėjusiais metais: 2013 m. gauta suma - 3445,27 Lt.

Mokyklos rekvizitai:

Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla.  Įm. kodas 191742845

Mokyklos adresas:  Bažnyčios g. 1, Paluknys, Trakų r.LT - 21013, Trakų r. savivaldybė

 

Mokyklos bendruomenės vardu mokyklos direktorius Vytautas Gustas

                                   **********************

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2014

    Dalyviai - visi 1-12 kl. mokiniai ir mokytojai.

 

                   

2014-03-24 visoje Lietuvoje prasidėjo 5-oji veiksmo savaitė be patyčių. Mūsų mokykla joje dalyvauti registravosi ketvirtąkart.

**********************

 

„Snaigė“ –  jau ir Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje.

 

 Mūsų mokyklos ,,Sniego gniūžtės“ nariai nutarė mokykloje  vykdyti i ,,SG“ programą jaunesniojo amžiaus mokiniams. Ta programa vadinasi ,,Snaigė“,  ją vykdo nedaugelis respublikos ,,SG“ skyrių, todėl labai trūksta metodikos. Tačiau ryžtasi.

Šį pirmadienį, 2014 metų kovo 24 dieną, mūsų mokykloje vyko pirmasis „Snaigės“ užsiėmimas. „Sniego gniūžtės“ nariai Lukas Juodokas, Svetlana Buinovskaitė, Oskaras Antonevič ir Gytis Urbanavičius linksmai, įdomiai, o svarbiausia – naudingai, praleido valandėlę su mūsų mylimais pradinukais. Užsiėmimo metu bendravome, žaidėme, išmokome „gniūžtietiškai“ sveikintis. Mokėmės labiau kreipti dėmesį vienas į kitą, mokėti ne tik kalbėti, tačiau ir išklausyti. Užsiėmime dalyvavo 33 1-4 klasės mokinukai. Šitaip leisti laiką labai patiko ne tik jaunesniesiems, bet ir vyresniems. Visi su nekantrumu laukiame kito pirmadienio, kada vėl susitiksime. Tokie savaitiniai užsiėmimai numatomi iki pat vasaros atostogų, o jų pradžioje lauks „Snaigės“ stovykla.

**********************

 

„Žalioji talka“ Paluknyje

 

Žemės gamtos grožio įkvėpti daugelis menininkų dovanojo žmonijai nuostabių kūrinių, kuriuose slypi ramybė, gėris, meilė... Nuostabūs jausmai, kaip ir gamta, tokie pat trapūs, pažeidžiami.

2014-03-24 minėjome Žemės dieną, kuri primena žmonijai, kad esame Žemės likimo sergėtojai, kūrėjai, dažnai – ir griovėjai. Mes, Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos jaunieji miško bičiuliai, nutarėme pagerbti Žemę ne skambiomis dainomis, eilėmis, o darbais. Pasitelkę į pagalbą mokyklos, kaimo bendruomenes, Paluknio girininką Algimantą Paliutį (jis akcijos dalyviams parūpino pirštinių, maišų) švarinome, tvarkėme gimtojo Paluknio gatves, pakeles, pamiškes.

 Akciją, kurią pavadinome „Žaliąja talka“, vykdome antrus metus. Smagu, kad šįkart joje dalyvavo daugiau entuziastų. Sulaukėme ir Paluknio seniūnės Marijos Golubovskos padėkos. Rūpintis žemės išsaugojimu turime visi. Žemė – mūsų namai, saugantys  ramybę, gėrį, meilę...

 

                    Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos JMB būrelio „Lukna“ vadovė Danuta Pansevič

 

**********************

 

„KENGŪRA 2014“

 

2014-03-20 net 41 mūsų mokyklos 1-12 klasių mokinys dalyvavo Tarptautiniame matematikos konkurse „KENGŪRA 2014“. Konkurse gali dalyvauti visi, kurie draugauja su matematika, kuriems patinka skaičiai ir skaičiavimai, formulės ir problemų sprendimas, įdomesni nestandartiniai uždaviniai, nepriklausomai nuo to, kaip mokiniai moka matematiką.

Džiugu, kad kasmet dalyvaujančių šiame konkurse daugėja. Per 75 minutes moksleiviai sprendė 30 įvairaus sunkumo uždavinių. Tarp jų – daug gyvenimiškų ir praktinių, įprastų ir nestandartinių užduočių. Sulaukėme puikių rezultatų!

Sveikiname visus dalyvius, ypatingai tuos, kurie yra Trakų rajono dešimtukuose: tai Kasja Karčmit (1 klasė, I vieta rajone), Ilja Karčmit (12 klasė, I vieta rajone), Laura Kuchanauskaitė (11 klasė, II vieta rajone), Agnieška Aliukonis (10 klasė, III vieta rajone), Agnieška Tuinevič (9 klasė, V vieta rajone), Gabija Mikulskaitė (10 klasė, V vieta rajone), Viltė Lapėnaitė (1 klasė, VI vieta rajone), Svetlana Viktorija Buinovskaitė (10 klasė, VIII vieta rajone), Lukas Peleckas (12 klasė, VIII vieta rajone), Jovita Mackevič (11 klasė, VIII vieta rajone), Titas Kuchanauskas (3 klasė, IX vieta rajone), Julija Kirilova (9 klasė, IX vieta rajone), Gintarė Kilaitė (11 klasė, IX vieta rajone).

Konkurso dalyvius ruošė mokytojai Lina Ganevičienė, Elena Jurkevičienė, Aušra Kuchanauskienė, Laima Samosionokienė, Natalija Pumputytė,  Stanislovas Samosionokas, Stanislavas Charukevičius.

                                                                                 

                                                                                            Matematikos mokytoja Natalija Pumputytė

**********************

 

Mūsų komanda - „Temidės“ konkurse

 

2014-03-14 mūsų mokyklos komanda, kurią sudarė Artūras Palionis (9 kl.), Svetlana Buinovskaitė,  Agnieška Aliukonis (10 kl.), Laura Kuchanauskaitė bei Kšištof Jančevskij (11 kl.) dalyvavo Trakuose vykusiame teisinių žinių konkurse „Temidė“. Komandą ruošė istorijos mokytojas Dainius Kuchanauskas.
Nors konkurso nelaimėjome, parodėme savo išmaningumą, sąmojingumą ir išradingumą, įvertinome silpnąsias vietas, sužinojome, kur dar reikia patobulėti. Be to, puikiai praleidome laiką. Nenusiminėme, nes gavome puikius paguodos prizus – padėkos raštus bei USB-apyrankes. Tikimės laimėti kitais metais.

„Temidės“ konkurso rajoniniame etape mūsų mokykla dalyvauja nuo 2005 m., tuomet  komandą ruošė mokytojas D.Kuchanauskas, nuo 2006 m. vadovavimą perėmė socialinė pedagogė Leonora Daugudienė,  2008 – 2013 m. komanda buvo pasivadinusi „Vitaminais“, 2012 m. laimėta 3-ioji vieta. 

Laura Kuchanauskaitė, 11 kl.

 

Dalyvavome konkurse „Dviratininkas - eismo dalyvis“

 

2014-03-12  mūsų mokyklos komanda ,,Šeškiukai“ dalyvavo Trakuose vykusiame 5 – 6 klasių konkurse ,,Dviratininkas - eismo dalyvis“. Konkursui, kurį organizavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariatas, komandą  rengė socialinė pedagogė Leonora Daugudienė.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje varžėsi 5 komandos. Nors netapome nugalėtojais, mums labai patiko ir ruoštis, ir dalyvauti konkurse. Patyrėme daug įspūdžių, nes teko atlikti įvairių užduočių.

Konkurso rengėjai įteikė dovanų - padėkos raštą ir minkštų pliušinių žaisliukų.

                       6 klasės mokinai Erika Stankevič ir Daniel Garbotovič 

 

**********************

 

Kaip šventėme Kovo 11-ąją

 

Kovo 11-oji – viena iš svarbiausių dienų Lietuvai. Tai kovų už Nepriklausomybę, už gimtąją kalbą, už savarankiškumo įteisinimą - diena.

Ta proga pradinių klasių muzikinio teatro studija „Lašeliukai“ sukvietė mokyklos bendruomenę  trumpam minėjimui, kurio metu buvo parodyta muzikinė - literatūrinė kompozicija. Minėjimo metu kiekviena klasė prie trispalvių balionų priklijavo po popierinį paukštį su parašytais linkėjimais ir  sveikinimais Lietuvai.

Po minėjimo visa mokykla, skambant dainai „Kokia nuostabi, Lietuva esi“, apjuosė mokyklos stadioną ir džiaugsmingai paleido balionus su paukščiais į Lietuvos padangę.

 „Tegul pildosi mūsų sveikinimai ir linkėjimai!”- skandavo visi, palydėdami tolstančius balionus.

Lietuvą  pasveikino ir dangų nušvietusi skaisti pavasario saulė. Taip nesinorėjo grįžti į klases. Daugiau >>>>>

 

 **********************

 

„Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga!“ 2014

Vasario 21 dieną gražia švente Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje minėjome Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Pirmoji šventės dalis – 5 – 8 kl. mokinių diktanto konkursas „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga!“, antroji dalis – koncertas, kuriame išvydome Trakų raj. Onuškio D. Malinausko vidurinės mokyklos literatūrinę - muzikinę kompoziciją „Vestuvės šiandien kaip ir vakar“, skirtą K. Donelaičio jubiliejiniams metams (vadovė – lietuvių kalbos vyr. mokytoja Daiva Žilionienė). Renginio vedėjos Gabija Mikulskaitė ir Agnieška Aliukonis (10 kl.) kalbėjo apie gimtosios kalbos grožį, svarbą, būtinybę ją išsaugoti. Jos akcentavo, jog kalbos gyvenimas yra panašus į žmogaus gyvenimą: kalba gyva, kol skamba mūsų lūpose, ji džiaugiasi, kai ją globojame, o kartais ir liūdi.

Šiemet konkurse dalyvavo raštingiausi 5-8 kl. mokiniai iš Trakų Vytauto Didžiojo ir Rūdiškių gimnazijos, Onuškio ir Paluknio „Medeinos“ vidurinių, Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos bei Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos ir Varėnos r. Valkininkų vidurinės mokyklos. Iš viso diktanto konkurse dalyvavo 42 mokiniai. Diktantų tekstus ir nugalėtojų diplomus parengė Rasos Dikevičienės vadovaujamos Trakų švietimo pagalbos tarnybos darbuotoja Loreta Ruškevičiūtė, o mokinių parašytus diktantus vertino mokinius atlydėjusios lietuvių kalbos mokytojos. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Ketvirtokės domisi Lietuvos istorija

 

Vasario 19 d. Senųjų Trakų pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė pradinių 3-4 klasių istorinė olimpiada „Lietuva mano – protėvių kraštas“. Joje dalyvavo  4 kl mokinės Simona Maksimec, Eva Vitkovska, Agata Bartoševič ir Julija Proškina.  

Dėkojame smalsiosioms mergaitėms už meilę gimtajam kraštui, už domėjimąsi tautos palikimu ir norą kuo daugiau  žinoti apie Lietuvą, jos istoriją.

Sveikiname 4 kl. mokinę Simoną Maksimec, šioje olimpiadoje užėmusią III vietą.

4 kl. mokytoja   

Laima Samosionokienė

 

 

 

**********************

 

Medeiniečiai šventė Lietuvos gimtadienį

 

 Lietuvių tautos dainiaus Just. Marcinkevičiaus žodžiai „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą…“ lydėjo ir vienijo Paluknio bendruomenę vasario 14-ąją, minint Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Nuo pat ryto medeiniečiai, kaip ir kitų Paluknio ugdymo įstaigų bendruomenės, pasipuošė trispalvėmis juostelėmis. Mokyklos direktoriaus Vytauto Gusto paskatinti dalyvavome Trakų rajono savivaldybės inicijuotoje pilietinėje akcijoje „Mes tikrai mylime Lietuvą“ - centrinėje Paluknio gatvėje augančias didžiules tuopas papuošėme tautinės vėliavos spalvų juostomis bei širdelėmis.

Lietuvos gimtadienio minėjimą vainikavo šventinis koncertas. Įspūdingą meninę programą parodė pradinių klasių muzikinio teatro studija „Lašeliukai“ (vadovės L. Samosionokienė, E. Jurkevičienė, L. Ganevičienė), solinio ir kolektyvino dainavimo bei 6 klasės skudutininkų ansambliai (vadovė R. Joknienė), 3-5 klasių šokėjai (vadovė I. Grigienė). Septintokė Gabrielė Lėliūtė, aštuntokės Julija Gibneris, Renalda Čiupailaitė, Gabrielė Zubovič, Dorota Mickevič, Jevnika Karčmit deklamavo poeto Just. Marcinkevičiaus eiles. Aštuntokė Evelina Umecka ir devintokas Andrius Januškevič apžvelgė svarbiausius 1918 m. istorinius įvykius.

Vasario 16-osios minėjimas - pilietiškumo pamoka. Ji suteikė mums galimybę išreikšti pagarbą Tėvynei bei prisiminti protėvius, gynusius mūsų laisvę.

                                                                           Renata Joknienė, muzikos mokytoja metodininkė

**********************

 

Šimtadienis „Medeinoje“

 

Vasario 14-osios vakare dvyliktokai, jų tėveliai, mokytojai bei svečiai susirinko į tradicinę mokyklos šventę – Šimtadienį. Organizatoriai stengėsi, kad šventė būtų linksma, nuotaikinga ir visiems paliktų neišdildomą įspūdį.

Renginio pradžioje „Superherojus“ abiturientus vieną po kito vakaro vedėjos Gabrielė Gardžiulytė ir Jovita Mackevič (11 kl.) kvietė į salę. Vėliau vyko patikrinimas: abiturientai stengėsi atskleisti savo žinias ir gebėjimus dailės, matematikos bei kūno kultūros pamokose. Kompetentinga komisija įvertino, ir komisijos pirmininkas mokyklos direktorius Vytautas Gustas egzaminuojamiesiems įteikė pusatestačius. Peržiūrėjome vienuoliktokų sukurtą nuotaikingą siužetą – apie dvyliktokus kalbėjo bei sveikinimo žodį jiems tarė pradinukai. Dešimtokai abiturientams įteikė ryškiaspalvį Šimtadienio kalendorių, simbolizuojantį Saulę, palinkėjo šviesių ir turiningų likusių 100 dienų mokykloje.

Visus sužavėjo išradingas ir linksmas dvyliktokų testamentas, įspūdinga priesaika!.. Kupini nuoširdumo ir meilės savo auklėtiniams skambėjo Leonoros Daugudienės žodžiai.

Šventinio vakaro pabaigoje dalyviai vaišinosi tradiciniu Šimtadienio tortu, dalijosi patirtais įspūdžiais.

 

**********************

 

Jėgas išbandė jaunieji matematikai

  

2013-12-16  mokykloje vyko jaunųjų matematikų olimpiada, kurioje dalyvavo 26 gabūs matematikai ir besidominantys matematika mokiniai. Jie galėjo išbandyti savo jėgas ir pademonstruoti  galimybes matematinėse varžybose.

Geriausiai spręsti uždavinius sekėsi penktokams. Stipriausi vyresniųjų klasių mokiniai - devintokės Agnieška Tuinevič ir Julija Kirilova, dešimtokė Agnieška Aliukonis ir dvyliktokas Ilja Karčmit - 2014 m. vasario 7 d. dalyvavo rajoninėje matematikos olimpiadoje.

Trakų rajone tarp devintokų Julija Kirilova užėmė II vietą, Agnieška Tuinevič – III. Abi  olimpiados dalyves ruošė mokytojas  Stanislovas Samosionokas.

Nors ir ne visi tiek mokyklinės, tiek rajoninės olimpiadų dalyviai tapo prizininkais, džiaugiamės mokinių aktyvumu, linkime visiems sėkmės toliau tobulinant matematinį mąstymą, domintis skaičių pasaulio atradimais.

                                                                                        Matematikos mokytoja Natalija Pumputytė

Pav. http://matematrick.blogspot.com/

**********************

 

Projektas „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ tęsia teikti naudas

 

Siekiant sukurti tvaresnį bendradarbiavimą ir toleranciją tarp mokyklos bendruomenės narių, visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“, padedama partnerių, nuo 2010 metų pradėjo vykdyti projektą „Mokykla tėvams ir auklėtojams“. Tokiu būdu buvo siekiama sukurti saugią ugdymosi aplinką vaikui.

Pasibaigus projektui, planuojama, kad mokyklos, kuriose buvo diegiamas ugdymo modelis „Mokykla tėvams ir auklėtojams“, pristatys savo rezultatus kitoms švietimo įstaigoms, tokiu būdu ne tik pasidalindamos savo patirtimi, bet ir padėdamos toliau viešinti projektą.

Taip pat pedagogai, specialistai iš šalia mokyklų dirbančių pedagoginių psichologinių tarnybų, kurie projekto metu buvo apmokyti kaip MTA ir programos „Tiltai“ instruktoriai – lieka mokyklose ir dalijasi įgyta patirtimi, tuo užtikrindami projekto tęstinumą.  Daugiau >>>>>

 

Paskaita – diskusija mokykloje

 

2014-01-30 vyko paskaita – diskusija  „Mokinių motyvacija“, kurioje dalyvavo dauguma mūsų mokyklos mokytojų. Renginį vedė dvi Vilniaus miesto psichologinės pedagoginės tarnybos darbuotojos – įstaigos direktorė, psichologė  Roma Vida Pivorienė ir psichologė Jolanta Šabliauskienė, kurios yra ir visuomeninės organizacijos "Gelbėkit vaikus" kartu su partneriais dalyje šalies mokyklų įgyvendinto projekto "Mokykla tėvams ir auklėtojams" dalyvės.

Renginyje kalbėjome, aiškinomės, kaip galėtume kurti bendradarbiavimu grįstus santykius tarp mokytojo ir mokinio,  kodėl svarbu tinkamos skatinimo priemonės, tarpusavio pasitikėjimas bei tam tikros bendravimo ribos.

Paskaita – diskusija įvyko mokyklos direktoriaus Vytauto Gusto iniciatyva, kadangi pats direktorius 2013 m. dalyvavo mokymuose „Sėkmingo mokymo(si) ir ugdymo(si) proceso organizavimas „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ ugdymo modelį diegiančiose švietimo institucijose“. Įgijęs teorinių žinių ir praktinių įgūdžių bei naudodamas metodinę priemonę – leidinį „Paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa „Tiltai 1“, Vytautas Gustas 2013 m. rudenį apmokė dvidešimt mūsų mokyklos 10 – 11 kl. mokinių. 

                                                                          Vitalija Dovydėnienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

**********************

Lietuvos oro uostų prezentacija.

 

Paluknio ,,Medeinos“ vidurinėje mokykloje lankėsi Marius Bružas, Vilniaus oro uosto Administravimo departamento direktorius, kuris 10 – 12 klasių mokiniams papasakojo apie Lietuvos oro uostų veiklą.

Mokiniai sužinojo ,kad Lietuvoje veikia keturi tarptautiniai oro uostai. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai yra civiliniai oro uostai, valdomi valstybės įmonių. Juose teikiamos paslaugos reguliariųjų ir užsakomųjų reisų vežėjams, vežantiems keleivius ir krovinius. Civilinių orlaivių skrydžius ir antžeminių paslaugų teikimą Šiaulių kariniame oro uoste organizuoja savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Netradicinė Laisvės gynėjų diena mūsų mokykloje

 

Šiemet sausio 13-ąją Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje minėjome ypatingai. Iš pat ryto vyko pilietinė akcija "Atmintis gyva, nes liudija" – kaip įprasta Laisvės gynėjų dieną, prie kiekvieno mokyklos lango uždegėme žvakutes.

Vėliau visi mokiniai ir mokytojai mokyklos kieme susirinko prie Laisvės liepsnos simbolio, sudėlioto iš degančių žvakučių. Čia prisiminėme tragiškosios 1991-ųjų dienos įvykius. Apie tai, kas tuomet vyko Paluknyje, pasakojo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė. Sužinojome, kaip grupė palukniečių vyko prie parlamento, kaip klostėsi kiti to meto įvykiai.

Pirmą kartą sausio 13-ąją mokykloje organizavome pamokėles „Vaikai vaikams - vyresni moko mažesnius“. Pilietiškumo pamokėles pirmieji pradėjo septintokai Giedrė, Laura, Justina , Edvinas ir devintokai Artūras, Andrius, Danielius. Septintokai vedė pamoką jauniausiems mokyklos mokinukams - pirmokams, o devintokai - trečiokams. Per trečiąją pamoką ketvirtokus mokė dešimtokai Svetlana ir Lukas, o aštuntokai - antrokus, vienuoliktokai – penktokus, per ketvirtąją - patys vyriausieji, dvyliktokai Evelina ir Artūras, – šeštokus. Visi mokiniai susidomėję klausėsi jaunųjų mokytojų. Pamokėles filmavo ir fotografavo aštuntokai Renalda ir Osvaldas.

Nuo 11 valandos mokykloje vyko kraujo donorystės akcija. Kraujo donorais panoro būti ne tik mokytojai, bet ir 18-os sulaukę mokiniai. Visi mokiniai ir mokytojai, tapę kraujo donorais, gavo pažymėjimus, patvirtinančius šį kilnų poelgį. Daugiau >>>>>

 

TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ VIDURINĖ MOKYKLA

PADĖKA

2014-01-13, Laisvės  gynėjų dieną , mokyklos iniciatyva organizuotoje kraujo donorystės akcijoje neatlygintinais kraujo donorais tapusiems

mokytojams ir mokiniams

 

Arūnui Jokniui

Leonorai Daugudienei

Sigitui Kosteckui

Simonui Byčiui

Robertui Fedotovui

Artūrui Jaškul

Vytautui Gustui

Rūtai Gustienei

Liudmilai Maksimec

Aušrai Kuchanauskienei

Vaclavui Gudalevič

Henrikui Charukevič

Dainiui Kuchanauskui

 

Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos direktorius  Vytautas Gustas

 

**********************

 

DŽIUGUS LAIMĖJIMAS

 

Prieš Naujuosius metus mūsų mokyklą pasiekė džiugi žinia - 5 klasės mokinė Gabija Perstiniavičiūtė tapo respublikinio konkurso „Lai pasakos skamba tarmėmis” laureate. Konkursą organizavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka ir leidykla „Kalendorius”.

Net nedvejodama Gabija ėmėsi iniciatyvos. Greitai gimė pirmieji pasakos štrichai, netrukus - ir visa pasaka. O jau tada ir pradėjo suktis visas mechanizmas.

Pirmiausia Gabija sukūrė pasaką bendrine lietuvių kalba. Kiek vėliau, kada buvo sustyguotas pasakos turinys, iniciatyvą į savo rankas perėmė Gabijos močiutė Aleksandra Kilbauskienė ir mama Vita Pertiniavičienė. Visos trys, suvienijusios savo pastangas, pasiekė gražių rezultatų.

 Visa mokyklos bendruomenė džiaugiasi Gabijos laimėjimu ir linki kūrybinės sėkmės kituose konkursuose! Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Karnavalas „Tautų vakaras“

 

2013-12-27 mokykloje vyko tradicinis daug gerų emocijų sukeliantis renginys – Naujametinis karnavalas, kurį vedė 11-12 klasių mokiniai. Šventės tikslas –  supažindinti dalyvius ir žiūrovus  su pasaulio tautomis, jų kultūra bei tradicijomis. Kiekvienos klasės mokiniai įkūnijo pasirinktos tautos ar regiono - indų, arabų, rusų, aborigenų, ispanų, čigonų, havajiečių - atstovus, išreikšdami juos šokiu, daina ar vaidinimu. Šventė neapsiribojo vien pasirodymais. Jos metu savanoriai žaidė žaidimus, geriausieji pelnė ne vieną prizą.

Karnavalo vedėjai – Princas (Robertas Fedotovas, 12 kl.), Snieguolė (Jovita Mackevič, 11 kl.) ir Nykštukas (Laura Kuchanauskaitė, 11 kl.) nuo šventės pradžios ieškojo Kalėdų senelio (Gintarė Kilaitė, 11 kl.). Šis, pasirodęs karnavalo pabaigoje, įteikė dovanėlių  visiems dalyviams, tad kiekvienas jų pasijuto pagerbtas ir įvertintas.

 

**********************

 

 

D Ė M E S I O!!!

Mokyklos projektas „Išlaisvinkim toleranciją“

 

Gruodžio 10-oji – Tarptautinė žmogaus teisių diena (ją inicijavo  Jungtinių tautų organizacija)

 

1948-12-10 JTO Generalinė Asamblėja priėmė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Tai pirmasis istorijoje tarptautinis dokumentas, pripažįstantis, kad visi žmonės nuo pat gimimo turi vienodas teises ir laisves (aktas išverstas į 360 kalbų). 1950 m. iniciatyvą gruodžio 10 d. atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į žmogaus teises ir iškėlė JTO.

      Kasmet skelbiama pagrindinė Žmogaus teisių dienos tema, pavyzdžiui,

2005 m. - „Apie kankinimus ir visuotines pastangas kovojant su jais", 2006 m. - „Kova su skurdu - pareiga, o ne gailestingumas", 2007 ir 2008 m. - „Žmogaus orumas ir teisingumas visiems mums", 2009 m. - „Nediskriminavimas".

 

          Mūsų mokykla neabejinga JTO idėjoms ir kviečia pirmiausia prisiminti 4 pagrindines Olweus programos taisykles:

·         1. Mes nesityčiosime iš kitų.

·         2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.

·         3. Mes stengsimės bendrautis su tais, kurie yra atstumti.

·         4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir mokykloje, ir namuose.

      Tęskime 2013-11-15 mokykloje vykusios akcijos „Auginkime tolerancijos gėlę!“ idėjas!

           

                                                                                                           Olweus koordinacinis komitetas

 

**********************

 

PASAULINĖS AIDS DIENOS MINĖJIMAS MŪSŲ MOKYKLOJE

 

Pasaulio sveikatos organizacija 1988 m. gruodžio 1- ąją dieną paskelbė kovos su AIDS diena. Lietuvoje ši diena minima nuo 1991-ųjų metų, siekiant padidinti visuomenės informuotumą apie ŽIV/AIDS. Šios dienos simbolis – raudonas kaspinėlis, kuris segimas norint pagerbti mirusius nuo AIDS.

AIDS tema yra aktuali visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje. Mokiniai mažai žino apie šią ligą. Dažnai informacija yra netiksli, nepilna, todėl neįvertinama esama situacija ir ligos grėsmė.

Minint Pasaulinę AIDS dieną, mūsų mokykloje buvo organizuota paskaita „AIDS – GRĖSMĖ ŠALIA MŪSŲ”, skirta 10 - 12 klasių mokiniams. Į svečius buvo atvykęs Paluknio ambulatorijos vyriausiasis gydytojas Nikolajus Kazancevas. Paskaitos tikslas: supažindinti mokinius su AIDS problema, užsikrėtimo ir apsisaugojimo būdais, o taip pat ugdyti toleranciją sergantiems šia liga. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Dalyvavome regioninėje konferencijoje

 

2013-11-28 Rūdiškių gimnazijoje vyko regioninė konferencija „Tautinė mokykla: vizijos ir realybė“. Konferencija skirta žymios Lietuvos edukologės, vienos iš Tautinės mokyklos koncepcijos autorių Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms, kurios 2011-11-09 Paryžiuje UNESCO generalinės konferencijos 36-ojoje sesijoje paskelbtos UNESCO 2013-aisiais minima sukaktimi.

Konferencijos dalyviai išklausė 13 pranešimų, tarp jų - ir mūsų mokyklos direktoriaus pavaduotojos Vitalijos Dovydėnienės bei socialinės pedagogės Leonoros  Daugudienės pranešimą „Gyva tautinės mokyklos idėja „Medeinoje“. Trumpoje pranešimo anotacijoje autorės rašo: „1988 metais, dar prieš atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę, šviesaus atminimo prof. M. Lukšienė su būriu bendraminčių - pedagogų, mokslininkų, kultūros žmonių - parengė Tautinės mokyklos koncepciją, kviesdama rūpintis tautos, jos tapatumo išlikimu. Tautinės mokyklos koncepcija numatė pagrindinius mokyklos pertvarkos principus. Dalis jų tebėra perspektyviniai, bet dalis – įgyvendinti, gyvi, konkretizavęsi. To pavyzdys – „Medeinos“ vidurinė mokykla Paluknyje“.

Kadangi Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla savarankišką kelią pradėjo 1994-aisiais, jau nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu, pranešėjos stengėsi atskleisti, kaip dr. Meilės Lukšienės įžvalgos apie kultūros ir švietimo sąsajas, ateities mokyklą, išlaikant kultūros savitumą ir toleruojant kitoniškumą, ugdant pilietišką, išsilavinusią ir demokratišką visuomenę konkretizavosi Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje.

 Vitalija Dovydėnienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 **********************

 

Svečiuose Turgelių vidurinėje mokykloje

 

Paluknio ,,Medeinos“ vidurinės mokyklos mokiniai dalyvavo Šalčininkų rajono  Turgelių vidurinėje mokykloje organizuotame tęstiniame integruotame renginyje - projekte ,,Gintaras – Lietuvos  auksas“.

Šis projektas  jau vyksta aštuonerius metus. Projekto tikslas – apjungti, suburti lietuviškas mokyklas  tautinėms  vertybėms puoselėti. Šis renginys skirtas Tarmių metams paminėti.

Renginio metu buvo sekama legenda ,,Neringa ir Naglis“, o renginyje dalyvaujančių mokyklų mokiniai turėjo įstoti su savo paruoštu numeriu. Mūsų mokyklos 11 – 12 klasių mokiniai pristatė lietuvišką sutartinę ,,Sodauto, sodi bitela“, kurią paruošti padėjo muzikos mokytoja Renata Joknienė. Po renginio įvyko krepšinio varžybos.

                                                                                                 Lietuvių kalbos mokytoja L. Maksimec

 

**********************

 

2013-Tarmių metai!

Šiais laikais sparčiai nykstant gyvajai tarmių tradicijai Lietuvos Respublikos seimas 2013 metus paskelbė Tarmių metais. Tarmėms skirti renginiai nuvilnijo per visą Lietuvą.

Ir mūsų mokykloje lapkričio 28 dieną organizuotas renginys, kuriuo paminėjome Tarmių metus. Šiame renginyje dalyvavo 1-12 klasių mokiniai.

Nuotaikingą tarmišką muzikinį vaidinimą „Mūsų prosenelių vaikystė“ atliko pradinių klasių muzikinio teatro studija „Lašeliukai“ (vadovės L.Samosionokienė, E.Jurkevičienė, L.Ganevičienė).

Pranešimą „Ar pažįstame tarmes“ paruošė 11 klasės mokinės J. Gaidukaitė ir J. Mackevič. Žemaitiškus anekdotus linksmai „skėlė“ 12 klasės mokiniai A. Jaškulis ir R. Fedotovas. Mįsles žemaitiškai minė 7 klasės mokiniai, o jiems padėjo, beje, žemaitiškai mokytojas A. Joknys.

Žemaičių charakterio bruožus, kokie jie užsispyrę, atkaklūs, storaodžiai atskleidė 10 klasės mokiniai. Jie parengė filmuotą medžiagą, kurioje patys vaidino, o mokytojas A. Joknys ne tik žemaitiškai kalbėjo, bet ir meldėsi!

Suvalkiečiai pasižymi taupumu. Sakinys „O kokia man iš to nauda?“ daug ką pasako apie šio regiono atstovus. Daugiau >>>>>

**********************

 

Viešpatie, kokie šventi tai žodžiai:

Savam krašte! Sava kalba prakalbink anūkus

Dainuot – saulutė nusileido,

stovėt prie Baltijos ant kopų kauburėlio

Ar įsauly sarpiąsias  uogas rinkti.

Basom nueit per kiemą, tarti labas ...

                                        /M. Kudarauskaitė/

 

                        Dėmesio!

 

Lapkričio 28 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. mokyklos aktų salėje įvyks renginys

 

 „2013-ieji – Tarmių metai

 

Dalyvauja mokytojai ir 1 – 12 kl. mokiniai.

                            Pradinio ir kalbinio ugdymo metodinės grupės

 

**********************

 

 

D Ė M E S I O!!!

Mokyklos projektas “Išlaisvinkim toleranciją”

 

Gruodžio 1-oji - Pasaulinė kovos su AIDS diena (ją inicijavo Pasaulio sveikatos organizacija 1988 m.)

                                                                

 

Lietuvoje ši diena minima nuo 1991-ųjų metų, siekiant padidinti visuomenės informuotumą apie ŽIV/AIDS. ŽIV yra žmogaus imunodeficito virusas, kuris, patekęs į žmogaus organizmą, pamažu sunaikina imuninę sistemą, saugančią nuo infekcijų. Lietuvoje nuo 1988 m. iki 2010 m. spalio buvo užregistruotas 1675 ŽIV atvejis.

Pasauline kovos su AIDS diena norima priminti, kad patys žmonės gali apsisaugoti nuo ŽIV infekcijos ir mirties nuo AIDS. Pirmiausia galime ir turime nuolat kalbėti apie AIDS grėsmę.

Šios dienos simbolis – raudonas kaspinėlis – solidarumo su AIDS sergančiais bei ŽIV paveiktais žmonėmis ženklas. Segintis raudonojo kaspinėlio ženklelį žmogus yra pasirengęs kalbėtis apie ŽIV/AIDS.

Dažnai ŽIV virusą turintys žmonės tampa patyčių objektu, yra atstumti.

·         Mūsų mokykla neabejinga Pasaulio sveikatos organizacijos idėjoms ir kviečia pirmiausia prisiminti 4 pagrindines Olweus programos taisykles:

·         1. Mes nesityčiosime iš kitų.

·         2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.

·         3. Mes stengsimės bendrautis su tais, kurie yra atstumti.

·         4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir mokykloje, ir namuose.

        Tęskime 2013-11-15 mokykloje vykusios akcijos „Auginkime tolerancijos gėlę!“ idėjas!

  

                                                                                      Olweus koordinacinis komitetas

 

 

 

D Ė M E S I O!!!

Mokyklos projektas “Išlaisvinkim toleranciją”

Lapkričio 25-oji – Tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena (ją inicijavo  Jungtinių tautų organizacija)

                                                 

Lapkričio 25-oji – Tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena. 1961 m.  šią dieną Dominikos Respublikoje, įsakius valdytojui Rafaelio Truchilijo, buvo nužudytos trys seserys Mirabl už tai, kad aktyviai kišosi į politiką. Todėl Jungtinių Tautų organizacija lapkričio 25-ąją paskelbė Tarptautine kovos prieš moterų prievartą diena, minima nuo 1981 m. Šalių vyriausybėms, tarptautinėms organizacijos pasiūlyta šią dieną rengti renginius, skirtus kovoti su moterų prievarta ir nelygiomis teisėmis pasaulyje. Smurto ir prievartos formos būna įvairios – ne tik fizinės, bet ir psichologinės.

·         Mūsų mokykla neabejinga Jungtinių Tautų organizacijos idėjoms ir kviečia pirmiausia prisiminti 4 pagrindines Olweus programos taisykles:

·         1. Mes nesityčiosime iš kitų.

·         2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.

·         3. Mes stengsimės bendrautis su tais, kurie yra atstumti.

·         4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir mokykloje, ir namuose.

        Tęskime 2013-11-15 mokykloje vykusios akcijos „Auginkime tolerancijos gėlę!“ idėjas!

                                                                     Olweus koordinacinis komitetas

 

 

 

 

D Ė M E S I O!!!

Lapkričio 16-oji - Tarptautinė tolerancijos diena

2013-11-15 visa mokykla dalyvauja akcijoje

„Auginkime tolerancijos gėlę

 

 

Akcijos pradžia – 8.00 val.

 

8.00 - 10.30 val.

Tolerancijos gėlę augina visi (pradeda 1 klasė su vadove Lina Ganevičiene, baigia 12 klasė su  vadove  Leonora Daugudiene).

10.50 – 11.30 val.

Sveikinimo žodis (mokyklos direktorius Vytautas Gustas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė).

Vaizdelis „Gerda“ (atlieka  SG nariai, vadovė - socialinė pedagogė Leonora Daugudienė).

Veiklos apibendrinimas, akcentuojant ir kitas svarbias tarptautines dienas iki gruodžio 10-osios (istorijos mokytojas Dainius Kuchanauskas).

Pranešimas „Tolerancija ir mes“ (socialinė pedagogė Leonora Daugudienė).

Vaizdelis „Turnaround“ (atlieka  SG nariai, vadovė - socialinė pedagogė Leonora Daugudienė).

      Olweus koordinacinis komitetas

 

 

 

 

 

Projektas „Sveikesnio pasirinkimo link“

 Vaiko gerovės komisijos iniciatyva mokykloje vykdomas integruotas gamtamokslinio ugdymo ir kūno kultūros projektas „Sveikesnio pasirinkimo link“. Projekto vadovė – Vaiko gerovės komisijos narė biologijos mokytoja Danuta Pansevič, projektą įgyvendinant bendradarbiauja mokyklos sveikatos priežiūros specialistė Alina Mickevič bei Trakų švietimo pagalbos tarnybos psichologė Rasa Ragažinskienė. Lapkričio 15–ąją - Tarptautinę nerūkymo dieną, sveikatos priežiūros specialistė Alina Mickevič 7 kl. mokiniams skaitė paskaitą „Rūkymo žala jaunam organizmui“, o biologijos mokytoja Danuta Pansevič, iš anksto parengusi anketas „Moksleivių rūkymo priežastys ir poveikis organizmui“, apklausė 7-12 kl. mokinius. Anketinės apklausos duomenys bus apibendrinti ir paskelbti pavasarį.Šiais mokslo metais tai ne pirmasis šviečiamojo - informacinio ar tiriamojo pobūdžio renginys mokykloje: spalio 16 d. Alina Mickevič 7-10 kl. mokiniams skaitė paskaitą „Asmens higiena ir kosmetika“, lapkritį organizavo akciją „Pradinuko kuprinė: ar ne per sunki?“ Iki pavasario 1-4 kl. mokiniai dar išklausys paskaitą apie sveiką mitybą, o 5-8 kl. mokiniai – apie traumų prevenciją bei pirmos pagalbos teikimą.  

 Vitalija Dovydėnienė, mokyklos direktorius pavaduotoja ugdymui

 

**********************

 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Paluknio bibliotekoje

2013 m. lapkričio 11 d., pirmadienį, Lietuvoje prasidėjo šešioliktoji Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, skatinanti puoselėti skaitymą balsu, šiaurietiškas pasakojimo tradicijas ir literatūrą.  Kai į mūsų šalį ateina tamsiausias laikas, uždegame žvakes ir skaitome knygą. Tokia pagrindinė Šiaurės šalių bibliotekų savaitės mintis.

Paluknio  bibliotekos vedėjos  Danutės Nekulsian iniciatyva Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos ketvirtokai su mokytoja L. Samosionokiene buvo pakviesti popietę praleisti bibliotekoje skaitant Šiaurės šalių skaitinius. Šis renginys suteikė progos vaikams susipažinti su Šiaurės šalių literatūros paslaptingu pasakų pasauliu, kvietė susiburti drauge ir persikelti į knygų pasaulį. Bibliotekininkė  pristatė šių metų šviesos ir žodžio šventės plakato turinį, supažindino su Šiaurės šalių tapyba, pristatė bibliotekoje esančias Šiaurės šalių knygas.

O ketvirtokai  į biblioteką atėjo atlikę „namų darbus“- sužinoję  patys daug  apie Grenlandiją. Vaikai jau buvo susipažinę su  Grenlandijos kraštovaizdžiu, sžinojo, kad Grenlandija yra didžiausia pasaulio sala, kad Grenlandijos sostinė Nukas ir,  kad, 80% salos padengta ledu, nors šį ledo skydą stipriai tirpdo visuotinis atšilimas. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Mokytojai Prezidento ir Valdovų rūmuose

Spalio 26 dieną grupė mūsų mokyklos mokytojų dalyvavo RLMS (Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos) organizuotose ekskursijose po Prezidento ir Valdovų rūmus.

Prezidento rūmuose išgirdome šio svarbaus mūsų valstybės pastato istoriją, kurios pradžia - daugiau nei prieš 600 metų rašytas dokumentas (Didžiojo Kunigaikščio Jogailos 1387 m. vasario 17 d. privilegija). Pamatėme Valstybės apdovanojimų - Respublikos Prezidento dekretu skiriamų ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų – kolekciją, apžiūrėjome tam tikrą paskirtį turinčias rūmų sales, šį tą naujo sužinojome apie Lietuvos Respublikos Prezidento funkcijas bei protokolo ir etiketo taisykles prezidentūroje.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose apžiūrėjome dvi nuolatines ekspozicijas, atspindinčias istorinės rezidencijos funkcijas: istorinės ir architektūrinės raidos ekspoziciją bei atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų ekspoziciją (reprezentacinės menės su atkurtais istoriniais vėlyvosios gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko reprezentaciniais interjerais, speciali lobyno salė).

Valdovų rūmuose išvydome ir vieną ypatingą eksponatą – rugsėjo mėnesį iš Sankt Peterburgo valstybinio Ermitažo muziejaus pristatytą unikalią Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutę. Skrynutė apdrausta 2,5 milijono eurų, nes papuošta beveik 200 unikalių papuošalų, brangenybių, sukurtų XV-XVI a., ir laikoma išskirtiniu Renesanso epochos auksakalystės šedevru.

 

**********************

 

Seminaras apie žaliąsias idėjas

2013 – 10 – 24 mokykloje vyko aplinkosauginės tematikos seminaras, kurį vedė Kauno VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro darbuotojos Lina Gelažienė ir Vaiva Ramanauskienė. Šis seminaras – informacijos sklaidos ir mokyklų bendruomenės švietimo aplinkos klausimais programos „Žaliųjų idėjų mokykla“ dalis.

                      Seminaro dalyviai - mokyklos administracija, gamtos dalykų mokytojai ir 9 – 12 klasių mokiniai – išgirdo daug įdomios, naudingos informacijos apie atsinaujinančius energijos šaltinius, atliekų rūšiavimą, pakartotinį atliekų panaudojimą ir regeneravimą bei augalus bioenergetikus. Kartu sužinojo, kad priemonės „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ projekto kūrėjai - Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas, VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras bei Radijas Extra FM. Projekto veiklos įgyvendinamos penkių savivaldybių (Trakų – viena jų) teritorijose.  Daugiau >>>>>

 

**********************

 

 

Mokėmės įvertinti riziką

Spalio 24 d. devintokai, padedami Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Visuomenės sveikatos administratorių Marytės Morkūnienės bei Violetos Kandzežauskienės, mokėsi įvertinti riziką. Medikės pirmiausia supažindino su projektu. Vėliau peržiūrėjome dalį filmukų, kuriuose pavaizduotos pavojingos situacijos, situacijas analizavome, svarstėme, kaip galima būtų saugiai užsiimti mėgstama veikla, kartu įgijome žinių apie įvairius sužalojimus ir jų pasekmes. Baigiantis pamokai kiekvienas pildėme asmenybės testą, kuriuo įsivertinome – pagal surinktus balus gavome atsakymus, apibūdinančius asmens savybes. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

  Maironio namuose

 

   Spalio 22 dieną, mes, 7-8 klasių mokiniai, važiavome į Kauną apžiūrėti garsaus lietuvių poeto Maironio namų. Maironio namai tikrai labai gražūs ir įspūdingi. Nors poetas Jonas Mačiulis gyveno tik su seserimi Marcele, vis dėlto turėjo didelius namus, kuriais rūpinosi pati  sesuo.

  Pamatėme daug poeto namuose esančių daiktų, kurie kėlė nustebimą daugeliui iš mūsų .Labiausiai nustebino mus kortų staliukas. Sužinojome, jog poetas mėgo kortų žaidimus .Taip pat daug išgirdome apie poeto laisvalaikį, apie garsius Lietuvos žmones, kurie svečiavosi jo namuose.

 Na, o šių namų apžiūrą baigėme linksmu žaidimu: pasiskirstę į dvi grupes, ieškojome įvairių daiktų, kuriuos turėjome rasti pagal duotas korteles-užuominas. Buvo smagu! Ekskursija į Maironio namus Kaune rengė lietuvių kalbos mokytoja Liudmila Maksimec. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Išvyka į Taikomosios dailės muziejų

Spalio 15 d. į Taikomosios dailės muziejų Vilniuje su mokytojomis Goda Gujiene ir Vida Lapėniene išvyko 6 – 10 kl. moksleivės. Apžiūrėta paroda iš žymaus mados istoriko Aleksandro Vasiljevo kolekcijos „Du mados šimtmečiai“ ir dalyvauta edukacinėje programoje „Įstabieji Rytai“.

Sužinota, kad secesija – tai art noveau, belle epoque, jugendstil, arba moderno, atmaina, susiformavusi Austrijoje. Šis stilius Europoje įsigalėjo XIX a. devintajame dešimtmetyje ir vyravo iki XX a. pradžios. Jam būdingi grakštūs gamtą atkartojantys motyvai, stilizuotos augmenijos (ypač vandens augalų) formos, dinamiškų linijų žaismas, irisų motyvai. Tai gracingas ir švelnus stilius. Jo įtaka pasireiškė architektūroje, grafikoje, juvelyrikoje ir madoje. Į korsetus įspraustos moterys turėjo panašėti į irisą ar priminti S raidę. Jos dėvėjo švelnių pastelinių tonų suknias, gausiai dekoruotas trapiais nėriniais, taip pat buvo charakteringos vadinamosios „gode“ rankovės bei perregimi audiniai. Parodoje sužavėjo ne tik damų drabužiai, bet ir aksesuarai: masyvios plunksnomis nusagstytos skrybėlės, įvairios raitytų ornamentų sagės, šokių užrašų knygutės, vėduoklės, piniginės, pirštinaitės bei skėčiai – visa turėjo savo paskirtį. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

    EDUKACINĖS DUONOS KEPIMO PAMOKOS DALGEDŲ SODYBOJE

 

Ilgą laiką mes, lietuvių kalbos mokytojos, neturėjome mokiniams kur parodyti realaus etnografinio pavyzdžio. Geriausiu atveju veždavome auklėtinius į Rumšiškių etnografinį muziejų. Džiugu, jog šią problemą dabar kompensuoja Dalgedų sodybos etnografinis kambarys, esantis Trakų rajone. Čia, dzūkiškoje aplinkoje, pasakojama apie lino kelią nuo sėjos iki lovatiesės ar staltiesės. Taip pat senovinėse audimo staklėse mokiniai mokomi audimo gudrybių, duonos kepimo paslapčių.

Spalio 9 dieną pirmokų ir penktokų kelionė prasidėjo pasibaigus tradicinei pirmajai pamokai. Keliavome į etnografinę Dalgedų sodybą. Mūsų kelionės tikslas - susipažinti su duonelės keliu nuo rugelio iki pilvelio. Sodyboje laukė šeimininkė Miglė Šapogienė, kuri iš karto davė mums darbo: formuoti duonos kepalėlius. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas

 

Spalio 4-ąją „Medeinoje“ paminėta Tarptautinė mokytojų diena ir žymios Lietuvos pedagogės Meilės Lukšienės 100-sios gimimo metinės.

Tądien mokiniai surengė šventę mokytojams: kiekvieno kabineto duris papuošė tinkamu  simboliu ir linkėjimais, tad mokytojus nuo pat ryto džiugino nuoširdūs žodžiai bei mokinių šypsenos. Abiturientai Evelina Jadelo, Robertas Fedotovas, Simonas Byčius, Sabina Kairevič ir Lukas Peleckas, padedami vienuoliktokų Gintarės Kilaitės, Gabrielės Gardžiulytės ir kitų, vedė rimtas pamokas jaunesniųjų klasių mokiniams.

Lyriškai nusiteikę mokytojai atgijo per kūno kultūros pamoką - abiturientai Sigitas Kosteckas, Artūras Jaškulis puikiai ją organizavo ir mokytojų darbą pamokos metu įvertino. Vėliau dvyliktokas Ilja Karčmit, panaudodamas darbo poromis metodą, vedė informacinių technologijų pamoką, suteikdamas mokytojams galimybę pademonstruoti  ir darbo kompiuteriu įgūdžius, ir kūrybinius gebėjimus. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Europos kalbų dienos minėjimas

 

 Rugsėjo 26 d. minėjome Tarptautinę Europos kalbų dieną. Nuotaikingame renginyje, vykusiame  interaktyvios pramogos „karaokė“ forma, dalyvavo 5 – 12 klasių mokiniai, klasių vadovai ir dalykų mokytojai. Ruošiantis šventei įdėta daug pastangų: pasirinktos žinomas pop dainos, išmokti jų žodžiai, ruošti įdomūs ir originalūs pristatymai.

Renginio metu dainos skambėjo įvairiomis kalbomis – lietuvių, ispanų, rusų, lenkų ir anglų. Atliktos tokios visiems gerai žinomos dainos, kaip grupės Queen daina „Rock You“ (11 kl.), grupės Eagles daina „California Hotel“ (ją grodamas gitara sudainavo dvyliktokas Robertas Fedotovas), brazilų dainininko Michel Teló daina „Ai se eu te pego“ (ją net keturiomis kalbomis – ispanų, rusų, lenkų ir lietuvių – atliko šeštokai). 7 ir 8 klasių pasirodymai išsiskyrė choreografine scenografija. Ypač uždegančiai renginio pabaigoje nuskambėjo 10 klasės mokinių atliekamas neoficialus Lietuvos krepšinio himnas „Trys Milijonai“, sukurtas Marijono Mikutavičiaus – dešimtokams pritarė visa auditorija. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Susitikimas su tautodailininku A. Česnuliu

 

2013-09-19 į ekskursiją – susitikimą su druskininkiečiu tautodailininku, medžio drožėju Antanu Česnuliu vyko 7-11 klasių mokiniai su mokytojais Natalija Mikulskiene ir Arūnu Jokniu. Menininkas mus sutiko sodyboje, esančioje 3 km nuo Druskininkų, prie vaizdingo Ratnyčėlės upelio. Čia pat išsidėsčiusi jo drožinių ekspozicija.

A. Česnulio sukurtame vėjo malūne sukauptos skulptūros, atspindinčios visą kūrybos kelią. Leisdamiesi nuo malūno link upelio, pamatėme unikalią Rūpintojėlių sieną, kurios akmeninėse nišose kaupiami visų Lietuvos meistrų rūpintojėliai. Upelio pakrantėje – kompozicija „Žmogaus ir medžio gyvenimas“, kitoje pusėje – „Džiaugsmas ir liūdesys“. Po atviru dangumi išvydome ir Milžiną, keliantį didelį akmenį, ir Šventą Jurgį, kovojantį su slibinu... O didelėje scenoje ant vandens grojant muzikai šoka šokėjai. Aplinkui išsidėstę  liaudies teatro personažai – Žemaitės „Marčios“, A. Vienuolio „Prieblandos“, V. Krėvės „Prie dangaus vartų“ ir kitų autorių kūrinių veikėjai. Pabaigoje – didelė pavėsinė, kur eksponuojami reljefai „Duonos kelias“. Daugybė eksponatų, kurių istorijas autorius išsamiai papasakojo, patalpinta Antano galerijoje. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Prasidėjo nauji mokslo metai

Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos bendruomenė rugsėjo 2-ąją susirinko į naujųjų mokslo metų pradžios šventę. Šiai šventei, kaip įprasta, vadovavo dvyliktokai, jiems padėjo klasės vadovė Leonora Daugudienė.

Renginio pradžioje sugiedotas Lietuvos valstybės himnas, pakelta Lietuvos valstybės vėliava.

Abiturientai visus pasveikino mokslo metų pradžios proga, suteikė žodį kitiems – mokyklos direktoriui Vytautui Gustui, Paluknio seniūnei Marijai Golubovskai, Lentvario seniūno pavaduotojai ir mokyklos bendruomenės narei Anželikai Vunš, mokyklos direktoriaus pavaduotojai Vitalijai Dovydėnienei. 2 – 11 klasių mokiniai, jų tėveliai, mokytojai tradiciškai pasitiko mažiausius mokyklos bendruomenės narius – pirmokėlius, lydimus mokytojos Linos Ganevičienės, pasiklausė jų deklamuojamų eilėraščių. Mokyklos vadovas Vytautas Gustas kiekvienam pirmokui įteikė Lietuvos pirmoko pasą (šiuos simbolinius dokumentus Švietimo ir mokslo ministerija šįmet dovanojo daugiau nei 29 tūkstančiams pirmokų), o abiturientai – po atminimo dovanėlę. Gėlių puokštėmis pasveikinti mokytojai. Daugiau >>>>>

        

 

Mokslo metų pradžios šventė Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje

 

Kažkas pabeldė į duris,
Kažkas miegot neleidžia…
Atmerkęs nuostaboj akis
Matai Rugsėjo veidą.

 

Programa:

2013 m. rugsėjo 1 d. 8.00 val. - Mokslo ir žinių dienai skirtos šv. Mišios Paluknio Jono Krikštytojo bažnyčioje.

        Renginiai 2013 m. rugsėjo 2 d.:
8.00-9.00 val. - klasės vadovo valanda (1-12 kl.).
9.00-10.00 val. - mokslo metų atidarymo iškilmės.
Nuo 10.00 val. – pamokos pagal tvarkaraštį 1-12 kl.

10.00-11.00 val. – mokyklos darbuotojų ir mokinių tėvų susirinkimas informacinių technologijų kabinete.

                                                                   Mokyklos administracija

 **********************

 

BRANDOS ATESTATŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ

 

Liepos 18 dienos vakarą Paluknio gyventojai galėjo stebėti linksmus ir laimingus Paluknio „Medeinos” vidurinės mokyklos mokinius, skubančius į svarbiausią savo gyvenimo šventę – brandos atestatų įteikimo šventę.  

Šį ypatingą vakarą atostogaujanti mūsų mokykla vėl prisipildė jaunų žmonių šurmulio, klegesio. Tiesa, jau šiek tiek santūresnio ir iškilmingesnio. Abiturientai paskutinį kartą rinkosi į savo klasę susitikimui su auklėtoja, dėsčiusiais mokytojais.

Mokyklos direktorius Vytautas Gustas savo kalboje akcentavo, kad šie mokiniai žino, jog gyvenimo sėkmę garantuoja nuoseklus ir sistemingas darbas. Tai įrodo ir brandos atestatuose įrašyti įvertinimai.

2013 mokslo metų laimėjimų derlius – brandus. Visi 13 abiturientų sėkmingai pasiekė finišo tiesiąją. Deivydas Rizgelis mokyklą baigė su pagyrimu. Visi džiaugiamės, jog Deivydas pateko į mūsų mokyklos istoriją - iš matematikos valstybinio egzamino gavo 100 balų įvertinimą. Kiti abiturientai taip pat puikiai išlaikė valstybinius brandos egzaminus: Silvestras Maksimec iš lietuvių kalbos ir literatūros gavo 87 balus, iš anglų kalbos - 73; Greta Urbelionytė  iš  lietuvių kalbos ir literatūros gavo 78, iš anglų kalbos - 83 balus; Justyn Jančevskij ir Barbara  Urbanovič iš rusų kalbos gavo 86 balus.

Puikūs ir mokyklinių brandos egzaminų rezultatai: Agnės Kanaševičiūtės dailės egzaminas įvertintas 100 taškų; Jovitos Dovsevičiūtės muzikos egzaminas -  98 taškais.  Daugiau >>>>>

 

**********************

 

 

 

Tyrimo „Socialinių kompetencijų poreikis ir pasirengimas jas ugdyti“ pristatymas

 

2013-07-10 Lietuvos vaikų ir jaunimo centro darbuotojos – Rinkodaros skyriaus vadovė Asta Grabliauskienė ir Ryšių su visuomene ir rinkodaros specialistė Jūratė Janavičienė – mūsų mokyklos pedagogams pristatė socialinių kompetencijų poreikio ir pasirengimo jas ugdyti tyrimą. Specialistės, prieš pateikdamos ir palygindamos bendrus ir mūsų mokyklos duomenis, supažindino su savo įstaiga, kuri vadovaujasi neformaliojo ugdymo principais.

Tyrime, vykdytame nuo 2012 m. spalio iki 2013 m. sausio, dalyvavo 164 mokyklos iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Utenos apskričių. Interviu metodu apklausti 1673 mokytojai. Iš mūsų mokyklos – 18 mokytojų.

Tyrimą vykdęs Lietuvos vaikų ir jaunimo centras siekė išsiaiškinti pedagogų pasirengimą ugdyti mokinių asmenines ir socialines kompetencijas bei motyvuoti juos ugdomajai veiklai.

 

  Vitalija Dovydėnienė

 

 

 

**********************

 

 Sveikiname

DEIVYDĄ RIZGELĮ,

 iš matematikos valstybinio brandos egzamino

gavusį 100 balų įvertinimą

 

 

 

 

 

 

**********************

 

 

 

Mokyklų specialistai apmokyti kaip, gerinti paauglių socialinius įgūdžius

 

Informacija visuomenei, 2013 07 01

Jau nuo ateinančio rudens beveik 500 pirmųjų paauglių Lietuvos mokyklose bus ugdomi pagal specialią ugdymo programą, skirtą plėtoti paauglių socialinius įgūdžius, stiprinti tarpusavio bendravimo kokybę bei kelti jų sąmoningumą. Paauglius pagal naują programą „Tiltai” ugdys specialiai apmokyti mokyklų ir gimnazijų psichologai bei pedagogai, dalyvaujantys visuomeninės organizacijos (VO) „Gelbėkit vaikus” iniciatyva vykdomame projekte „Mokykla tėvams ir auklėtojams”. Projekte dalyvauja Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Tauragės ir Telšių apskričių mokyklų bei gimnazijų specialistai, kurie mokymų metu įgytas profesionalias žinias paauglių ugdyme galės taikyti ir ateityje.  Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Dešimtokams įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai

 

Birželio 28-ąją į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų teikimo šventę susirinko mūsų mokyklos mokytojai, dešimtokai, jų tėveliai. Visiems pagrindinio ugdymo programą baigusiems mokiniams iškilmingai įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Ugdytinius sveikino mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė, klasės auklėtoja Natalija Mikulskienė, linkėdamos siekti užsibrėžtų tikslų, gerai pailsėti per vasaros atostogas ir rugsėjo 1-ąją vėl ryžtingai sugrįžti į mokyklą...

Pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatais labiausiai džiaugėsi Laura Kuchanauskaitė, Gintarė Kilaitė, Jovita Mackevič, Kšištof Jančevskij, o Dovydui Katkauskui tądien skambėjo sveikinimai ir 18-ojo gimtadienio proga.

10 kl. auklėtoja Natalija Mikulskienė

 

 

**********************

 

Pradinių klasių aplinkosauginis projektas ,,Rūšiuok – aplinką tausok“ ir

dieninė vasaros stovykla ,,Lašeliukai“

 

 Atliekų rūšiavimas – vienas reikšmingiausių ir aktualiausių šiandienos iššūkių valstybei, joje egzistuojančioms bendruomenėms bei patiems žmonėms. Nors atliekų rūšiavimo svarba ir jos samprata palengva „skinasi“ kelią Lietuvoje, tačiau žmonių mąstymas apie juos supančią aplinką ir jos saugojimo svarbą keičiasi ne taip sparčiai, kaip norėtųsi. Todėl labai svarbu aplinkosauginio mąstymo pradėti mokyti mokykloje nuo pat pradinių klasių.

Stengdamiesi padėti Paluknio bendruomenei suprasti šiukšlių rūšiavimo reikšmę, Paluknio  ,,Medeinos” vidurinės mokyklos pradinių klasių mokiniai ir mokytojai  nusprendė padėti Paluknio gyventojams įsijungti į atliekų rūšiavimo veiklą. Pradinių klasių mokytojų L.Samosionokienės ir A.Kuchanauskienės iniciatyva dar pavasarį buvo pradėtas įgyvendinti aplinkosauginis projektas ,,Rūšiuok – aplinką tausok“.  Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Būsimų pirmokėlių sutiktuvės

Gegužės 30 d. mokykloje įvyko būsimų pirmokėlių sutiktuvės. Lydimi tėvelių ir Paluknio vaikų darželio auklėtojų I. Gardžiulienės ir V. Boriševskienės, lyg saulytės spinduliukai mažyliai nedrąsiai įžengė į mokyklos aktų salę. Juos draugiškai pasitiko pradinių klasių mokinių muzikinis teatras studija „Lašeliukai“ ir visos pradinių klasių mokytojos. 

„Lašeliukai“ atliko keletą nuotaikingų dainelių ir šokių, o būsimi pirmokai stengėsi neatsilikti – ne vienas jų padeklamavo gražų eilėraštį. Padrąsinantį žodį svečiams tarė mokyklos direktorius V. Gustas ir būsima mokytoja L. Ganevičienė. Kiekvienas būsimas mokinukas dovanų gavo spalvingą mokyklinę kuprinę.

Po renginio svečiai buvo pakviesti į klasę.

 

Pradinio ugdymo mokytoja   Lina Ganevičiernė

 

**********************

 

Nuskambėjo paskutinis skambutis

Gegužės 31 d. Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje vyko du renginiai: 1-5 kl. mokiniams - mokslo metų uždarymo šventė, o abiturientams - paskutinio skambučio šventė. Kaip ir kiekvienais metais, tą dieną mokykloje skambėjęs skambutis vieniems reiškė mokslo metų pabaigą ir vasaros atostogų pradžią, kitiems – atsisveikinimą su mokykla prieš prasidedant brandos egzaminų maratonui.

Pirmasis renginys, skirtas mažesniesiems, prasidėjo 1-5 klasių mokinių pasirodymu, vėliau visi pradinukai ir penktokai už įvairius nuopelnus gavo padėkos raštus, o ketvirtokai – dar ir pradinio išsilavinimo pažymėjimus, kuriuos įteikė mokyklos direktorius V. Gustas kartu su pradinio ugdymo mokytoja L. Ganevičiene.

Direktoriaus padėkos raštus  už gerą mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje gavo penktokai Erika Stankevič, Danielius Garbotovič, Michailas Lazukinas. Už gerą mokymąsi padėkos įteiktos ketvirtokams Gabijai Perstiniavičiūtei, Danielai Buinovskaitei, Lukui Čegliui, už aktyvų dalyvavimą muzikinio teatro studijos „Lašeliukai“ veikloje - Patricijai Mušinskaitei, už aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje – penktokams Tomui Aliukoniui, Linai Buchoveckai, Aurelijai Civilkaitei, Skaidrei Dombrauskaitei, Justinai Lėliūtei, Agnei Šervinskajai, Edvinui Treipšai, Silvijai Valiangaitei.

 Daugiau >>>>>

 

 

**********************

 

Medeiniečiai – Vidaus reikalų ministerijoje

 

Gegužės 28 d. mūsų mokyklos „Sniego gniūžtės“ nariai, 8-10 klasių mokiniai Agnieška Aliukonis, Oskaras Antonevič, Svetlana Buinovskaitė, Laura Kuchanauskaitė, Tomas Molevičius, Irmantas Nikoličius, Viktorija Pičiugina, Žana Ruseckaitė, Gytis Urbanavičius, Edvinas Umeckis  ir Gintarė Valavičiūtė su mokyklos socialine pedagoge Leonora Daugudiene lankėsi  LR Vidaus reikalų ministerijoje. Ministerijos Baltojoje salėje vyko Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų konkurso finalinis renginys, kurio metu paskelbti ir vidaus reikalų ministro D. A. Barakausko padėkomis bei piniginėmis premijomis apdovanoti geriausi 2012 m. projektai.

Konkurse mūsų mokyklos projektas „Nemesim kelio dėl takelio“ buvo vienas geriausių iš 19 konkursui pateiktų įvairių nevyriausybinių organizacijų, mokymo įstaigų, policijos įstaigų ir atskirų bendruomenių įvairių prevencinių projektų. Projektas laimėjo ketvirtąją vietą - buvome vienintelė  mokykla tarp tokio rango projektų rengėjų.  Daugiau >>>>>

 

 

**********************

 

ATNAUJINTA SPORTO AIKŠTELĖ  PALUKNYJE

 

2013 m. gegužės 20-oji - išskirtinė diena Paluknyje. Tą dieną oficialiai vartus atvėrė atnaujinta 900 m2 sporto aikštelė. Jos atidarymas - projekto „Trakų rajono Paluknio kaimo sporto aikštelės bei stadiono atnaujinimas ir sukūrimas“ pirmojo etapo pabaiga.

Projektas įgyvendinamas vadovaujantis LEADER-11-TRAKAI 03-09 trišale sutartimi tarp Trakų rajono savivaldybės administracijos, Trakų krašto vietos veiklos grupės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos. Pirmajame etape aptverta stadiono teritorija ir vietoj dviejų buvusių aikščių, duobėtų, ištrupėjusiu asfaltu, įrengta saugi dirbtinės dangos aikštelė su visiems žaidimams reikalinga įranga.

Atidarymo šventėje dalyvavo ne tik mokyklų bendruomenės ir kiti sportu besidomintys palukniečiai, bet ir Trakų rajono savivaldybės meras Vytautas Zalieckas, administracijos direktorė Asta Kandratavičienė, Trakų rajono tarybos narys Vincas Kapočius, Trakų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Alvyda Kazakevičiūtė, Trakų kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojas Jonas Liesys, Paluknio girininkijos girininkas Algimantas Paliutis, Paluknio seniūnė Marija Golubovska, Paluknio bendruomenės „Dienmedis“ pirmininkė Alina Rizgelienė. Daugiau >>>>>

 

 

**********************

 

Mokykloje viešėjo teatras „Rebus“

 

2013-05-20 mokyklos aktų salėje Klaipėdos teatras „Rebus“ (savo veiklą teatras pradėjo 2009 m. pradžioje) parodė spektaklį „Grįšiu...“, kurį režisavo Jonas Buziliauskas.            

Spektaklis „Grįšiu...“ - trijų moterų, išlydėjusių savo vyrus į karą, drama. Kūrinys pastatytas pagal Antrojo pasaulinio karo poetų kūrybą, atliekamas trimis kalbomis - lietuvių, rusų, lenkų. Vaidino aktorės Eglė Miškinytė, Evgenija Gnedova ir Jolanta Malinauskaitė-Wiaktor.

Beje, 2012 m. pavasarį savo mokykloje matėme antrąjį teatro „Rebus“ pastatymą – spektaklį „Velnioniškai vienas" pagal Pauliaus Širvio poeziją. Spektaklių mokykloje iniciatorės – lietuvių ir užsienio kalbų mokytojos.

 

    Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė

 

**********************

 

Mūsų mokykloje – Aukštadvario regioninio parko direkcijos nuotraukų paroda

Nuo balandžio pradžios mūsų mokyklos antrojo aukšto koridoriaus sienas puošė Aukštadvario regioninio parko direktoriaus Vaclovo Plegevičiaus, vyr. rekreacijos vadybininkės Emos Stanulionienės, vyr. ekologo Talvydo Špiliausko nuotraukos. Jose užfiksuoti įvairūs parko veiklos momentai - gamtos paveldo objektai, talkų, akcijų, žygių vaizdai.

Gegužės 17 d. Ema Stanulionienė mokyklos bendruomenę supažindino su Aukštadvario regioninio parko istorija, veiklos tikslais, svarbiausiais kultūros ir gamtos paveldo objektais. Parko direkcijos vardu viešnios Ema Stanulionienė ir Angelė Taraškevičienė moksleivius ir mokytojus pakvietė aplankyti parką, skatino stengtis pažinti ir pamilti gamtą.

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė

 **********************

 

,,Happy English“

Gegužės 14 d. Senųjų Trakų  Andžejaus Stelmachovskio  pagrindinėje mokykloje organizuotas Trakų rajono pradinių klasių mokinių anglų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas „Happy English“.

Džiugu, kad pirmą kartą šiame konkurse dalyvaujantys Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos dalyvės - jungtinis 3-4 klasių mergaičių  (Julija Proškina, Eva Vitkovska, Ana Buinovskaitė, Simona Maksimec, Agata Bartosevič, Miglė Dovsevičiūtė, Gabija Perstiniavičiūtė, Auksė Aliukonytė) ansamblis pasirodė puikiai ir laimėjo pirmą vietą savo amžiaus grupėje atlikusios  dviejų populiarių anglų liaudies dainelių „Row Row Row Your Boat” ir „Once I Caught a Fish“ sudėtingą derinį. Manau, kad komisija įvertino tiek taisyklingą tartį (ankstyvojo anglų kalbos ugdymo mokytoja Aušra Kuchanauskienė), tiek  tikslų ir melodingą  dainų atlikimą (muzikos mokytoja Laima Samosionokienė), tiek pačių mergaičių gyvybingą improvizaciją. Dėkojame jums, kad sugebate bendradarbiauti siekiant vieno tikslo.

Daugiau >>>>>

**********************

 

 

Motinos dienos šventė

 

Motinos diena – viena svarbiausių kalendorinių švenčių, kurios esmę sudaro nuoširdus, skaidrus ryšio tarp motinos ir vaikų buvimas. Tai meilės, pagarbos ir apmąstymų diena, skirta pačiam mylimiausiam žmogui – Mamai.

Artėjant Motinos dienai, mūsų mokyklos bendruomenė dovanojo mamoms spalvingą ir nuoširdų šventinį koncertą „Aš bėgu, mamyte, prie Tavo širdies...“. Atėjusios mamos turėjo progos pasidžiaugti paroda „Iš mano mamos vaikystės“, kurią parengė technologijų būrelio „Iš rankdarbių skrynelės“ (mokyt. V. Lapėnienė) ir floristinio dizaino studijos (mokyt. N. Mikulskienė) mokinės drauge su 7-8 klasių berniukais. Daugiau >>>>>

 

 

 

**********************

 

Dalyvaujame programoje „Mokykla tėvams ir auklėtojams“

Balandžio 29 d. organizacijos „Gelbėkit vaikus“ psichologė Kristina Matijošaitienė atvyko į mūsų mokyklą. Ji mokytojams vedė užsiėmimą „Į sprendimus sutelktas konsultavimas“.  

2012-2013 m. m. mokykla skiria ypatingą dėmesį siekiui telkti bendruomenę. Šiuo požiūriu ypač naudinga veikla diegiant Olweus patyčių prevencijos programą. Socialinė pedagogė Leonora Daugudienė 2013-03-08 bendrame susirinkime anketavo mokinių tėvus, siekdama ištirti tėvų įtraukimą į mokyklos veiklą – anketų rezultatus pristatys artimiausiame susirinkime. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Vitalijos Dovydėnienės ir socialinės pedagogės Leonoros Daugudienės  iniciatyva Ugdymo plėtotės centro švietimo konsultantė Skaidra Kriukienė 2013-03-29 vedė seminarą „Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas“ – jame dalyvavo ir mūsų, ir kaimyninės Paluknio vidurinės mokyklos mokytojai. Daugiau >>>>>

**********************

 

  ,,Sniego gniūžtė“  mokykloje

 

Balandžio 8 d. mokykloje lankėsi tarptautinės Kvaišalų prevencijos programos ,,Snowball“ (,,Sniego gniūžtė“) vadovai ir veiklų koordinatoriai Džekas ir Patricija.

Iš JAV  atvykę, jie lankė Baltarusijoje veikiančius SG skyrius, o jų lankymosi Lietuvoje tikslas buvo susitikti su mūsų mokyklos gniūžtiečiais  Kadangi mokyklos SG išgyvena kartų kaitą – šįmet mokyklą baigia daug patyrusių vadoviukų – svečiai susipažino su naujaisiais nariais ir vadoviukais, stebėjo jų pasirengimą, mokė naujos metodikos. Anglų k. mokytojos R. Gustienės lydimi, svečiai aplankė Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos SG skyrių, kuriam mokyklos SG teikia metodinę pagalbą ir grįžo į mokyklą, kur tęsėsi prasmingas darbas. Svečius stebino, kaip lengvai bendrauja anglų kalba dešimtokė Laura, koks ryžtingas aštuntokas Irmantas, kokia drąsi ir veikli devintokė Agnieška. Daugiau >>>>>

 

 

**********************

 

Pristatėme projektus

 

2013 m. balandžio 23-24 d. Trakų švietimo centre vyko švietimo įstaigų projektinių darbų pristatymas - konkursas. Per abi dienas pristatyti 42 projektai. Juos vertino komisija, kurios pirmininkas – Trakų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Teodor Linkevič.

Mūsų mokykla šį kartą pateikė du darbus – 2 klasės projektą „Mes – jūreiviai“ (vadovė A. Kuchanauskienė) ir 5-12 klasių projektą „Maironio metai. Mūsų dialogas su Maironiu“ (vadovės V. Dovydėnienė ir L. Daugudienė).

Balandžio 23 d. į projektų pristatymą vyko 10 antrokų kartu su auklėtoja A. Kuchanauskiene ir vyresniųjų klasių mokiniai G. Gardžiulytė, E. Safronas (10 kl.), R. Fedotovas, A. Jaškul ir S. Kairevič (11 kl.) su direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Dovydėniene.

Po projekto pristatymo mokytoja A. Kuchanauskienė antrokus nusivedė apžiūrėti Trakų pilies.

Abu mūsų mokyklos projektiniai darbai laimėjo prizines vietas: „Mes – jūreiviai“ - III vietą pradinių klasių projektinių darbų grupėje, o „Maironio metai. Mūsų dialogas su Maironiu“ – II vietą literatūrinių projektinių darbų grupėje.

  Daugiau >>>>>

**********************

 

Organizavome „Žaliąją talką“

 

Balandžio 22-oji – Pasaulinė Žemės diena, tad jaunieji miško bičiuliai ir jų vadovė Danuta Pansevič nutarė aktyviai veikti – organizuoti akciją „Žalioji talka“. Idėjai pritarė daugiametis jaunųjų miško bičiulių būrelio globėjas – Paluknio girininkas Algimantas Paliutis. Jis parūpino darbinių pirštinių, maišų šiukšlėms ir vaišių talkininkams. Į pagalbą pasitelkta Paluknio kaimo bendruomenė – seniūnė Marija Golubovska, kaimo gyventojai, mūsų - „Medeinos“ vidurinės - mokyklos vadovai, mokytojai, mokiniai.

                      Balandžio 22 d. visos klasės su auklėtojais rinko, rūšiavo šiukšles Paluknio teritorijoje, o 24 d. jaunieji miškininkai su  vadove Danuta ir girininku važiavo tvarkyti Karkluočio ežero poilsiavietę. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Projektas „Liftas“ - ir „Medeinos“ vidurinėje!

 

 Balandžio 17 d. Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje vyko edukacinio projekto „Liftas“, kurį sugalvojo DNB bankas, pristatymas. 9-11 klasių mokiniams seminarą vedė VšĮ „Versli Lietuva“ lektorius Tomas Kavaliūnas.

Renginio metu lektorius pristatė tris svarbiausius projekto tikslus: pirmas – pasivaržyti su kitomis mokyklomis (jų yra 70), antras – pasimokyti komandinio darbo, trečias – pasimokyti finansinės atsakomybės. Mokiniai buvo supažindinti ir su projekto eiga: etapais, jų įgyvendinimo laikotarpiu, darbais, kuriuos reikės atlikti.  Daugiau >>>>>

 

 

**********************

 

Ilja Karčmit - XX Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiadoje

 


          Balandžio 11-13 d. Trakuose, laisvalaikio, poilsio ir pramogų komplekse „Trasalis" vyko XX Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada. Olimpiados tema -"Lietuva - Rusija: istorijos ir kultūros kryžkelėse". Programą sudarė 4 dalys: testas, kūrybinis darbas raštu, pokalbis - monologas, dialogas.

Olimpiadoje dalyvavo 90 mokinių iš įvairių Lietuvos mokyklų. Trakų rajonui atstovavo mūsų mokyklos vienuoliktokas Ilja Karčmit. Ilja už turtingą monologą įvertintas paties  švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio pasirašytu pagyrimo raštu. Dovaną mokiniui įteikė ir Trakų rajono Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė.

Mokytoja Vaclava Klejevskaja, vienuoliktoką ruošusi olimpiadai, taip pat įvertinta -  gavo padėką už prasmingą darbą, olimpiadai gerai parengtą mokinį ir atskleistą jam rusų kalbos ir literatūros grožį.

Rusų kalbos mokytoja V. Klejevskaja

 

**********************

 

Stalo teniso varžybos

 

 Balandžio 9-10 dienomis mokyklos sporto salėje vyko Paluknio stalo teniso varžybos. Prie teniso stalų jėgas išbandė 23 dalyviai. Jauniausiųjų grupėje nugalėtoju tapo Simonas Joknys, antroje vietoje liko Edvin Ruškevič, trečias Karolis Makarovas. Vyresniųjų grupėje nugalėjas visus priešininkus, pirmąją vietą laimėjo Lukaš Mackevič, anroji vieta- Andrius Januškevič, trečias- Rafal Choščijev. Vyriausiųjų grupeje pirmoji vieta- Vieslav Makutunovič. Antrą ir trečią vietas pasidalino Daniel Senkanec ir Filip Siniavskij. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanoti diplomais, medaliais ir atminimo dovanėlėmis.

Už skirtus prizus esame dėkingi Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centrui. Daugiau >>>>>

 

   

 **********************

 

62-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada

 

   Kovo 26-27 d. Raseinių Šaltinio pagrindinėje mokykloje vyko 62-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada. Joje dalyvavo 107 mokiniai iš įvairių Lietuvos mokyklų. Kiekvienam mokiniui teko spręsti po 4 uždavinius. Uždaviniai buvo autoriniai ir, žinoma, sunkūs. Visus taškus surinko tik vienas olimpiados dalyvis – Vilniaus licėjaus vienuoliktokas.

Trakų rajono moksleiviams atstovavo mūsų mokyklos dvyliktokas Deivydas Rizgelis. Nors  Deivydas ir netapo prizininku, mes visi džiaugiamės jo dalyvavimu respublikinėje matematikos olimpiadoje, linkime jam visada draugauti su matematika, taip pat - sėkmės toliau tobulinant matematinį mąstymą, domintis skaičių pasaulio atradimais.

 Matematikos mokytoja Natalija Pumputytė

**********************

 

 „KENGŪRA 2013“

 

Kovo 21 d. 27 mūsų mokyklos 2-12 kl. mokiniai dalyvavo Tarptautiniame matematikos konkurse „KENGŪRA 2013“. Konkurse gali dalyvauti kiekvienas mokinys, nepriklausomai nuo to, kaip jis moka matematiką.

Džiugu, kad kasmet dalyvaujančių šiame konkurse daugėja.

Per 75 minutes moksleiviai sprendė 30 įvairaus sunkumo uždavinių. Tarp jų - daug gyvenimiškų bei praktinių užduočių, kurias atliko noriai.

Tad visiems dalyviams linkime sulaukti  gerų rezultatų!

Konkurso dalyvius ruošė mokytojai A. Kuchanauskienė, N. Pumputytė, S. Charukevičius, S. Samosionokas.

**********************

 

Lituanistikos židinyje

 

Kovo 28 dieną, ketvirtadienį, mes, Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos 6-8 klasių mokiniai, lankėmės Vilniuje, Lietuvių kalbos institute.

Lietuvių kalbos institute mes žaidėme įdomius ir pažintinius žaidimus: atkasinėjome žodžius, žiūrėjome, iš kokios kalbos kilo įvairūs giminiški žodžiai. Sužinojome, kad lietuvių kalba yra seniausia Europos kalba ir priklauso indoeuropiečių prokalbei. Dar sužinojom, kad senovėje kai kurie žodžiai turėjo kitokias reikšmes. Vėliau dainavome liaudiškas dainas-karaoke, mokėmės gestų kalbos. Taip pat matėme 2011/2012 metų geriausius dailyraščio konkurso darbus.

Išvyką į Lietuvių kalbos institutą organizavo lietuvių kalbos mokytoja L. Maksimec.

 6 klasės mokinė Giedrė Aliukonytė.

7 klasės mokinės Renaldos Čiupailaitės nuotrauka.

 

**********************

 

Šaltą pavasarį matematikai skaičiuoja ne viščiukus

 

 Ankstų  kovo 18 d, rytą  Paluknio ,,Medeinos”  vidurinėje  mokykloje susirinko gausus svečių būrys – geriausi ketvirtų klasių  matematikos mylėtojai  bei juos lydintys mokytojai atvyko į rajoninę pradinių klasių matematikos olimpiadą.

Olimpiados organizatorė, Trakų rajono Švietimo skyriaus vyr. specialistė Alina Jakonis pasveikino olimpiados dalyvius ir pažymėjo, jog susirinkusieji jau yra nugalėtojai, nes pirmąjį etapą laimėjo savo mokyklose.

 Olimpiadoje dalyvavo 14 mokinių iš: Lentvario pradinės mokyklos, Aukštadvario mokyklos-darželio ,,Gandriukas”, Rūdiškių gimnazijos, Paluknio vidurinės mokyklos, Trakų pradinės mokyklos, Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos. Mūsų mokyklai atstovavo 4 kl. mokinės Danielia Buinovskaitė ir Gabija Perstiniavičiūtė (mokyt. Lina Ganevičienė).  Daugiau >>>>>

 

**********************

 

„Savaitė BE PATYČIŲ 2013“

 

Šįmet mokykla jau ketvirtąjį kartą dalyvavo respublikinėje ,,Savaitėje BE PATYČIŲ“. Kovo 18 – 22 d. vyko įvairūs patyčių prevencijai skirti renginiai: Šypsenos  dieną šypsojomės vieni kitiems, Linkėjimų dieną rašėme gražius žodžius, Filmų dienomis žiūrėjome filmukus prieš paty-čias. Mokytojas D. Kuchanauskas 3-7 klasių, o direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Dovydėnienė 8-11 klasių mokinius supažindino su rudenį norvegų vykdytos mokyklos 3 – 10 klasių mokinių internetinės apklausos apie patyčių mastą mokykloje duomenimis. Kitą dieną vyko filmų refleksija. Tai suprantama, nes šiais metais mokykla baigia vykdyti tarptautinę patyčių prevencijos programą „Olweus“ ir sieks tapti Olweus mokykla.

Paskutinę dieną visų klasių mokiniai klijavo bendrą plakatą su pirmąja Olweus programos taisykle prieš patyčias: „MES NESITYČIOSIME IŠ KITŲ!“. Tikime – taip ir bus. Visada. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

DĖMESIO!!!

 Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2013

Mūsų mokykloje – kovo 18 – 22 dienomis.

Dalyviai - visi 1-12 kl. mokiniai ir mokytojai.

Kovo 18 d.

   Šypsenos diena. Pasitik mane su šypsena!

Kovo 19 d.

   Linkėjimų diena. Linkėsime visko, kas gera.

Kovo 20 d.

   Filmų peržiūros ir diskusijų diena.

Kovo 21 d.

   Patyčių lygmens mūsų mokykloje tyrimo pristatymo diena.

Kovo 22 d.

   Akcija „Patyčioms – ne!” (plakato „Mes nesityčiosime iš kitų klijavimas“).

 

                                                                 Organizatoriai

 **********************

 

MINĖJOME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ.

 

  Laisvė kiekvienam iš mūsų yra labai svarbi. Laisvas žmogus gali būti tuomet, kai laisva ir nepriklausoma jo valstybė. Už ją mūsų tėvai ir seneliai kovojo gindami Lietuvos nepriklausomybę tam, kad būtume laisvi, nepriklausomi ir laimingi.

Paluknio ,,Medeinos“ vidurinėje mokykloje nuotaikingai paminėta kovo 11 – oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, vadinama ir antruoju Lietuvos gimtadieniu.

Šventinį koncertą pradėjome giedodami V. Kudirkos ,,Tautišką giemę“.  Įdomiai ir įtaigiai istorinį Lietuvos kelią ir Kovo 11 -osios reikšmę bei svarbą pristatė istorijos mokytojas Dainius Kuchanauskas. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

„Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga! 2013”

Vasario 21-ąją, Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, Paluknio ,,Medeinos“ vidurinėje mokykloje įvyko penktasis tarprajoninis 5 – 8 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas ,,Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga! 2013“. Konkursą organizuoti padėjo Trakų švietimo centras, kuris ne tik parengė diktantų tekstus, padėkos raštus, bet ir pasirūpino, kad nugalėtojams būtų įteikti Švietimo centro marškinėliai.

Konkurse dalyvavo 33 raštingiausi mokiniai iš Šalčininkų rajono Turgelių, Varėnos rajono Valkininkų, Trakų rajono Paluknio ,,Medeinos“ vidurinių mokyklų, Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos, Rūdiškių ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijų.  Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo šventė Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje

 

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą kuriuo visam pasauliui pranešė Lietuvą atsiskiriant nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Kiekvienais metais mūsų mokykloje  ši diena – didelė šventė. Ir šiais metais vasario 15 dieną,  nuo pat ankstaus penktadienio ryto, mūsų mokykla pradėjo Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos paminėjimo renginius. Susibūrus visai mokyklai, šventę pradėjome giedodami Lietuvos Himną. Šventės metu, galėjome išgirsti deklamuojamas mokinių eiles, dainuojamas dainas, skirtas Lietuvos nepriklausomybei paminėti. Mūsų mažieji iš ansamblio „Luknelė“ nudžiugino mus šokiu. Vyresnių klasių moksleiviai Gabrielė Gardžiulytė, Silvestras Maksimec, Artūras Jaškulis atliko dainą „Ar skauda man širdį“. Daugiau >>>>>

 

Patyčių prevencijos popietė

 

Vasario 12 d. Vaiko gerovės komisijos iniciatyva 6 – 8 kl. mokiniai dalyvavo prevencinėje popietėje „Kaip išvengti patyčių“. Popietę vedė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistė Oksana Klimaševska ir to paties poskyrio tyrėjas Alvydas Barysas. Demonstruotas ir aptartas vaidybinis filmas „Čiobreliai“ (autoriai Veprių vidurinės mokyklos mokytoja - soc. pedagogė I. Motiejūnaitė, Ukmergės jaunimo vaizdo studijos vadovas K. Zabiela).

Savaite anksčiau, t. y. vasario 4 d., patyčių prevencijos popietėje, kurią vedė policijos darbuotoja Oksana Klimaševska, dalyvavo 5 kl. mokiniai.

 

**********************

 

Užgavėnių šventė mokykloje

 

 „Gaspadine šių namelių, susimylėk dėl svetelių. Duok, duok, ką turi, kad širdelė būt rami,“-  taip dainuodami ir šūkaudami Velniai, Čigonės, Raganos, Lašininis ir Kanapinis bei kiti persirengėliai vasario 11 d., skambant trankiai muzikai, lankė klases. Visoje mokykloje kėlė triukšmą, sveikino su artėjančiu pavasariu. Kiekvienai klasei įteikė po papuoštą beržo šakelę, laistė vandeniu, linkėdami, kad greičiau ateitų pavasaris ir žemė atgimtų. Kanapinis ir Lašininis vaišino keptais blynais, linkėdami sotumo per visus metus.

Dainuodami dalyviai patraukė į kiemą žiūrėti Lašininio ir Kanapinio kovos, šokti, dainuoti, deginti Morę ir varyti žiemą iš kiemo. Daugiau >>>>>

                                                                                              

 

 

**********************

 

 

 Vasario 8 dieną  Paluknio ,,Medeinos“ 10 – 12 klasių  mokiniai apsilankė Lietuvos parodų ir kongresų centre  ,,Litexpo“ vykusioje profesinių ir aukštųjų mokyklų tarptautinėje parodoje ,,Mokymasis. Studijos. Karjera“. Mokiniai sužinojo, kur įgyti profesiją, tobulinti žinias, kaip planuoti ir siekti karjeros.

                                                      PIT koordinatorės.

 

Vasario 5 dieną, 12 val., Paluknio ,,Medeinos“ vidurinėje mokykloje apsilankė atstovai iš Lietuvos Sporto universiteto ( LSU ). Susitikime dalyvavo 10 – 12 klasių mokiniai. Jie sužinojo, kad šis specializuotas universitetas, esantis Kaune, vienija judesį ir sportą. Buvo pristatytos sporto, fizinio aktyvumo, reabilitacijos, visuomenės sveikatos stiprinimo, rekreacijos ir turizmo studijų sritys. Universiteto atstovai pabrežė, kad LSU diplomas pripažįstamas Europos Sąjungos šalyse ir JAV.

  Universitetas organizuoja atvirų durų dienas. Norintys dalyvauti galės susipažinti su dėstytojais, aplankyti mokslo laboratorijas, sudalyvauti įvairiose sporto veiklose.

 

                                                      PIT koordinatorės

 

**********************

 

Paluknyje – Dailyraščio diena

 

„Medeinos“ vidurinės mokyklos iniciatyva vasario 4-oji Paluknyje tapo Dailyraščio diena – pirmajame nuotoliniame nacionalinio Vinco Kudirkos dailyraščio konkurso „Rašom!“ etape gražiai rašyti ranka bandė net 100 palukniečių. Tai abiejų mokyklų bendruomenių atstovai, seniūnijos darbuotojos, pavieniai kaimo gyventojai. Jauniausių dalyvių – 3–6 klasių moksleivių – buvo 36, 7–12 klasių moksleivių – 41, suaugusiųjų – 23. Visi stengėsi rašyti taisyklingai, aiškiai ir estetiškai. Pradinių klasių ir lietuvių kalbos mokytojos patikrino, ar darbai parašyti laikantis konkurso reikalavimų. Dalis darbų reikalavimų neatitiko, tad Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židiniui jų išsiųsta mažiau nei rašyta - 85. Kaip ir ankstesniais metais, dailyraščio konkurso vertinimo komisija į antrąjį etapą atrinks tik po 10 geriausių kiekvienos dalyvių amžiaus grupės (3–6 klasių moksleivių, 7–12 klasių moksleivių ir suaugusiųjų) darbų. Daugiau >>>>>

 

 

**********************

 

Šimtadienis

 

2012 m. vasario pradžioje mokyklos abiturientai visus sukvietė į Šimtadienio šventę, tradiciškai minimą likus apytikriai 100 dienų iki brandos egzaminų.

Penktadienio vakarą lydimi auklėtojos Daivos Daukševičienės dvyliktokai rinkosi į išpuoštą aktų salę, kurioje 11 klasės mokiniai uždegė 100 žvakučių. Vakaro vedėjai – vienuoliktokai Robertas Fedotovas ir Evelina Jadelo – susirinkusiems tėvams, draugams, ankstesnių laidų mokyklos abiturientams ir mokytojams pristatė dvyliktokus, o 10 kl. mokiniai jiems įteikė Šimtadienio kalendorių, pasveikino šventės proga. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

SPORTO SALĖ VĖL ATVĖRĖ DURIS

 

Sausio 24-oji - svarbi diena Paluknio mokyklų moksleiviams. Tai diena, kai oficialiai duris atvėrė po remonto atgimusi sporto salė. Ta proga įvyko krepšinio varžybos, kuriose dalyvavo  svečių – onuškiečių - ir abiejų Paluknio mokyklų vaikinų krepšinio komandos.

Pirmosios rungtynės įvyko tarp Onuškio ir Paluknio vidurinių mokyklų krepšininkų. Svečiai buvo stipresni, jie nugalėjo rezultatu 50:33. Vėliau rungtyniavo Paluknio „Medeinos“ ir Onuškio komandos. Rezultatu 63:56 laimėjo medeiniečiai.

 Paskutinė dvikova – tarp kaimyninių Paluknio mokyklų. Šis susitikimas vyko labai dramatiškai. Likus trims sekundėms iki rungtynių pabaigos rezultatu 46:44 dar pirmavo „Medeina“, bet sportinė sėkmė šį kartą lydėjo Paluknio vidurinės mokyklos komandą. Ji per likusį rungtynių laiką gražiu tritaškiu metimu persvėrė rezultatą ir šventė pergalę. Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Vaišės mažiesiems miško draugams

 

Šiemet sausis krečia išdaigų: šąla, sninga, pusto. Nelengva išgyventi tokiu metu mažiesiems mūsų miško draugams žvėreliams, paukšteliams. Nutarėme jiems pagelbėti. Šaltą sausio 16 d. popietę išsiruošėme į mišką. Nešėme jo gyventojams pilnus maišelius vaišių - kruopų, daržovių, ir maisto likučių, kurių parūpino mokyklos valgyklos vedėja Irena Charukevič.

Stebėjomės miško ramybe – iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad niekas jame negyvena. Būrelio vadovė Danuta Pansevič paaiškino, kad miško karalystės gyventojai dieną slepiasi. Ryt čia bus paliktas ne vieno jų pėdsakas – tikrai ateis pasivaišinti. O pavasarį linksmins mus skambiomis giesmėmis, meiliais žvilgsniais... 

Palikę savo nuneštas dovanas, tarėme: „Iki pasimatymo, mažieji miško draugai!“

**********************

 

Kad neskriaustume ir nebūtume skriaudžiamos

6-11 kl. mergaitės 2013-01-16 susirinko į Olweus patyčių prevencijos programos instruktorės psichologės Jurgitos Večerskienės paskaitą  „Patyčios. Smurtas. Krizių valdymas“ (lektorę ir paskaitos temą pristatė mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė, Olweus programos diegimo mokykloje koordinatorė). Renginio metu buvo nagrinėjami klausimai: kas yra patyčios? kokios yra patyčių priežastys? kodėl vaikai dažniausiai tyčiojasi?

Paskaita padėjo mums geriau suprasti, kaip jaučiasi ir stengiasi apsisaugoti žmogus, iš kurio tyčiojamasi. Dažniausiai tokiems žmonėms tiesiog trūksta paprastos žmogiškos meilės, šilumos bei atvirumo šeimoje, tad tie, kurie tyčiojasi iš silpnesnių, nepajėgiančių apsiginti, klysta. Mes turėtume padėti tiems, iš kurių tyčiojamasi, ar bent jau nepritarti patyčioms.  Juk ne veltui sakoma, kad lašas po lašo ir akmenį pratašo – gali ateiti diena, kai patyčias patiriančio žmogaus kantrybės taurė persipildys ir įvyks „sprogimas“. Esame girdėję, kad dėl patyčių baimę patiriantys žmonės kartais būna stipresni už tuos, kurie tyčiojasi. Daugiau >>>>>

**********************

 

„Atmintis gyva...“

Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos minėjimas Paluknio “Medeinos” vidurinėje mokykloje

 Tyliai plazdančios žvakių liepsnelės mokyklos languose ankstų sausio penktadienio rytą pasitiko į pamokas skubančius mokinius.  Žvelgiant į jas žiemos rytmečio tamsoje, atrodė lyg kviestų į kažką ypatingo. Jos tarsi kvietė prisiminti ir suprasti, kas nutiko prieš dvidešimt dvejus metus. Prisiminti, nes  tų įvykių nevalia pamiršti, kad ir kaip nereikšminga vienam ar kitam galėtų pasirodyti.

Renginys, skirtas paminėti Laisvės gynėjų dieną, prasidėjo Lietuvos himnu, kurį giedojome iš visos širdies. Po himno sekė 9-12 kl. moksleivių skaitomos eilės. Po jaudinančių eilių apie  Sausio 13-osios įvykius mums priminė  12 kl. mokiniai Greta Urbelionytė bei Deividas Rizgelis. Pasisėmę žinių apie Laisvės gynėjų dieną klausėmės puikių ir jaudinančių dvyliktokų Jovitos Dovsevičiūtės, Gretos Urbelionytės, Deivido Rizgelio, Silvestro Maksimec atliekamų dainų  „Dėl tos dainos“ bei „Laisvė“. Mokinių žodžius vizualiai papildė skaidrės, kupinos skaudinančių vaizdų . Viso renginio metu  tikrai ne vienam per nugarą tiesiogine prasme bėgiojo šiurpuliukai.  Visi išsėjome iš renginio galvodami apie mūsų laisvę apgynusius didvyrius.

**********************

Advento popietė

Paluknio ,,Medeinos“ vidurinėje mokykloje gruodžio 21dieną, prieš pat  Kalėdų atostogas, įvyko Advento popietė.

Renginį pradėjo pradinių klasių mokinių muzikinio teatro studija ,,Lašeliukai“  spektakliu ,,Dvi raudonkepuraitės ir du vilkai“ (vadovės L. Samosionokienė, E. Jurkevičienė). Nuotaikingas spektaklis visus žiūrovus sužavėjo Kalėdine nuotaika ir perkėlė į stebuklingą pasakų šalį, kurioje buvo pėlytės, katės, du vilkai, lapė, juokdarys ir dvi raudonkepuraitės.

Advento popietę pratęsė 6 – 8 klasių mokinių literatūrinė kompozicija pagal Maironio eiles (paruošė lietuvių kalbos mokytoja L. Maksimec). Popietės metu skambėjo Kalėdinės dainos, kurias atliko 11 – 12 klasių mokiniai ( paruošė muzikos mokytoja R. Joknienė). Daugiau >>>>>

**********************

Kalėdinių – Naujametinių puokščių paroda

Gruodžio 20 d. Trakų viešojoje bibliotekoje vyko šventinis Kalėdinių – Naujametinių puokščių parodos aptarimas. Paroda, rengiama jau 26 metus, daugiau kaip savaitę džiugino viešosios bibliotekos skaitytojus, lankytojus, svečius. Parodą organizuoja Trakų viešoji biblioteka kartu su Lietuvos gamtos draugijos Trakų bendrijos skyriumi. Šiais metais dalyvavo 48 autoriai, kurie pateikė 57 kūrybinius darbus. Aktyviai dalyvavo įstaigos, pavieniai asmenys bei mokyklos.

Parodai kūrybinius darbus pateikė ir mūsų mokyklos mokinės: Agnieška Tuinevič (8 kl.), Patricija Makutonovič (8 kl.) (ruošė mokytoja V. Lapėnienė), Gabija Mikulskaitė (9 kl.), Žana Ruseckaitė (10 kl.), Viktorija Pičugina (10 kl.) (mokytoja N. Mikulskienė). Darbai sužavėjo parodos lankytojus originalumu, šventinės nuotaikos perteikimu ir artėjančių švenčių šiluma.

Šventinėje popietėje dalyvavo LR Seimo narės D. Mikutienės padėjėja G. Drungilienė, Lietuvos gamtos draugijos Trakų bendrijos pirmininkė R. Kontorovičienė, viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja J. Abucevičienė, puokščių autoriai, bibliotekos lankytojai. R. Kontorovičienė džiaugėsi paroda, aptarė darbus, planavo, kaip rengsime parodas ateityje. Puokščių autoriai apdovanoti LR Seimo narės D. Mikutienės ir Lietuvos gamtos draugijos Trakų bendrijos padėkomis bei dovanėlėmis. Daugiau >>>>> 

 

**********************

Devintokė Gabija Mikulskaitė – konkurso „Žiemos puokštė 2012“ dalyvė

Gruodžio 7-9 d. Litexpo parodų centre vyko paroda-konkursas „Žiemos puokštė 2012“. Konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos 9 klasės mokinė Gabija Mikulskaitė. Ji konkursui parengė tris kūrybinius darbus: namuose sukurtą stilizuotą spygliuočio šaką, darbo vietoje kūrė floristinį žibintą bei folklorinę puokštę senelei. Dalyvavimas konkurse Gabijai buvo sėkmingas – ji ne tik pasisėmė patirties, apžvelgdama studentų ir floristų profesionalų darbus, bet ir pati pelnė trečiąsias vietas už stilizuotą spygliuočio šaką, puokštę senelei ir trečiąją pagal bendrą balų sumą moksleivių „B“ (8-12 kl.) grupėje. 

Parodą aplankė ir 5-9 klasių mokiniai drauge su technologijų vyr. mokytoja Vida Lapėniene. Mokiniai grožėjosi bendraamžių bei floristų profesionalų įspūdingais darbais, linkėjo Gabijai sėkmės, atliekant kūrybines užduotis. Nenuobodu buvo ir mokytojams – jie ne tik atrado sau idėjų šventiniam interjerui, bet ir galėjo dalyvauti IKEBANOS – gėlių komponavimo meno – seminare. Daugiau >>>>> 

 

**********************

 

Paskaitėlė 1-5 kl. mokiniams

 

2012-12-03 informacinių technologijų kabinete mūsų mokyklos sveikatos priežiūros specialistė Alina Mickevič 1-5 kl. mokiniams skaitė paskaitėlę „Švarios rankytės – sveiki vaikučiai“. Mokinukams žaismingai paaiškinta, kas yra mikrobai, virusai, grybeliai, kodėl privalu laikytis švaros. Praktiškai buvo pademonstruota, kaip plautis rankutes.  Daugiau >>>>> 

 

 

 

 

 

 

**********************

Renginys „Tegul naujom spalvom Maironis mums nušvinta”

Paluknio „Medeinos” vidurinėje mokykloje

Lapkričio 26 dieną ir mes, Paluknio „Medeinos” ir Paluknio vidurinės mokyklų mokytojai ir mokiniai, visai dienai įsileidome Maironį į savo namus. Tai tik akimirka, bet ji buvo labai prasminga.

Renginio „Tegul naujom spalvom Maironis mums nušvinta” iniciatorė Paluknio „Medeinos” vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė. Daug organizuojant renginį talkino anglų kalbos mokytoja Rūta Gustienė, lietuvių kalbos mokytoja Daiva Daukševičienė, muzikos mokytoja Renata Joknienė. Kūrybinėmis idėjomis prisidėjo dailės mokytojos Goda Gujienė, Renata Chosčijeva, floristikos būrelio vadovė Natalija Mikulskienė. Technologijų mokytoja Vida Lapėnienė su mokiniais paruošė puikią parodą, skirtą Maironio garbingai sukakčiai įprasminti... Daugiau >>>>> 

 

**********************

 

Šeštadienis Paluknio „Medeinos“ mokykloje

 

Lapkričio 17 d.  Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje buvo organizuotas renginys mokinių tėvams, kuriame dėmesys skirtas psichoaktyvių medžiagų  vartojimo prevencijai. Socialinės pedagogės Leonoros Daugudienės vadovaujami 8-10 kl. moksleiviai gražia, patrauklia ir jaudinančia gestų kalba (atliktas šokio judesio vaizdelis pagal tarptautinės prevencinės programos „Sniego gniūžtė“, angliškai „SNOWBALL“, programą), inscenizavo psichoaktyvių medžiagų blogybes, atsirandančias kiekvieno vartojančio kūne ir sieloje.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro vaikų skyriaus administratorė Marytė Morkūnienė diskusijoje su renginio dalyviais kalbėjo apie psichiką veikiančias medžiagas, tabaką, alkoholį, kofeiną, lakiąsias medžiagas....

Daugiau >>>>>

 

 

**********************

Tarptautinė tolerancijos diena ,,Medeinoje“

            Lapkričio16-ąją - Tarptautinę tolerancijos dieną -  pirmoji pamoka 1-12 kl. buvo skirta tolerancijos temai.

Mokytojai kartu su mokiniais diskutavo apie kintančią tolerancijos sąvoką. Aiškinosi, kad pakanta anksčiau buvo suvokiama kaip susilaikymas nuo fizinio smurto prieš silpnesnius už save, blogo žodžio ar kreivo žvilgsnio galia laikyti menkniekiais, kuriais įžeisti ar pažeminti yra neįmanoma. Dabartinė tolerancija žmogų pateikia kaip vertybę, tad labai svarbu, kad mūsų mokykloje nuo 2011 m. rudens įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa.

Kalbėta, kad visi turime teisę būti tuo, kas esame iš tikrųjų, net jei ir kitiems tai ir nepatinka. Tačiau be teisių esama ir pareigų - privalome suprasti ir kitas asmenybes, turinčias individualią nuomonę, neturime teisės tų pažiūrų smerkti, jei jos mums yra nepriimtinos. Su visais žmonėmis privalu elgtis pagarbiai, tik tada tokio pat elgesio galėsime sulaukti ir iš jų. Daugiau >>>>>

**********************

 

Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena

2012-11-16 pirmoji pamoka mūsų mokykloje skiriama šiai tarptautinei dienai paminėti.

Būkime tolerantiški ne tik lapkričio 16-ąją, bet ir visomis kitomis dienomis!!!

                                Olweus programos koordinavimo grupė

**********************

 

„Pavasario balsai“ Paluknyje

 Lapkričio 14 d. Paluknyje apsilankė Lietuvių tautinis teatras „Želmuo“. Paluknio vidurinės mokyklos aktų salėje rodė muzikinį patriotinį spektaklį „Pavasario balsai“, kurio pažiūrėti susirinko abiejų Paluknio vidurinių mokyklų bendruomenės.

Pagrindinį, Maironio, vaidmenį atliko pats teatro „Želmuo“ įkūrėjas Egidijus Mažintas, Lietuvos edukologijos universiteto docentas daktaras. Nors visiems brangų poetą, kunigą Joną Mačiulį – Maironį, rodos, pažįstame nuo vaikystės, spektaklis „Pavasario balsai“ paryškino kūrėjo portretą – sužinojome, kad jis domėjosi lietuvių liaudies dainomis ir mėgo pats dainuoti, be to, vertino lietuvišką virtuvę, o buities darbus atlikti jam padėjo sesuo Marcelė.

Spektaklis „Pavasario balsai“ skirtas paminėti 150–ąsias Maironio gimimo metines, kartu jis papildė ir praturtino Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje ta proga vykdomą projektą.

Daugiau >>>>>

 

**********************

 

PADĖKA

2012-11-08

             Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (2 %) rėmė mūsų mokyklą.

       Gautos paramos suma – 3866,49 Lt.   

                               Mokyklos bendruomenės vardu direktorius Vytautas Gustas

**********************

Ekskursija po Aukštadvario apylinkių mistines vietoves

 

Saulėtą spalio 19 d. rytą Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos 10-okai drauge su klasės auklėtoja Natalija Mikulskiene ir geografijos mokytoju Robertu Šalna vyko į ekskursiją po mistines Aukštadvario regioninio parko vietoves. Aukštadvaris – viena ryškiausių ir įdomiausių vietovių Lietuvoje, išsiskirianti unikalia gamta ir garsia istorine praeitimi. Apsilankymas šiose vietovėse žadėjo įdomų pažinimą ir atradimus, tereikėjo įsiklausyti į išmanančių žmonių žodžius, pasikliauti nuojauta, pajusti senųjų dievų dvasią. Tuo įsitikinome, klausydamiesi Aukštadvario regioninio parko vyr. kultūrologės ir mūsų ekskursijos vadovės Ritos pasakojimo apie mistines apylinkių vietoves. Daugiau >>>>>

 

 

 

**********************

 

Išvyka į Kauną

 

2012-10-09 į Kauną vyko dalis 9-11 kl. mokinių ir mokytojai Leonora Daugudienė, Vitalija Dovydėnienė, Arūnas Joknys - dalyvauta edukacinėje programoje „Ką pasakoja daiktai apie Maironį“ Maironio lietuvių literatūros muziejuje, lankytasi Kauno kunigų seminarijoje, vaikščiota po Kauno senamiestį. Daugiau >>>>>

 

 

**********************

Apdovanojimai Tarptautinės mokytojų dienos proga

2012-10-05 Trakų kultūros rūmų salėje buvo paminėta Tarptautinė mokytojų diena.

Keturiems mūsų mokyklos mokytojams buvo įtekti apdovanojimai: Trakų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus padėkos - Neringai Krutikovienei (už metodinių naujovių taikymą pradiniame ugdyme ir mokinių parengimą rajoniniams konkursams), Laimai Samosionokienei (už kūrybiškumą ir lietuvių liaudies tradicijų puoselėjimą), Arūnui Jokniui (už nuoširdų pedagoginį darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą mokyklos bendruomenės gyvenime), Trakų rajono savivaldybės mero padėka – Elenai Jurkevičienei (už nuoširdų ilgametį pedagoginį ir metodinį darbą).

  2012-10-09 mokytoja Laima Samosionokienė kartu su mokyklos direktoriumi Vytautu Gustu dalyvavo dar vienoje apdovanojimų ceremonijoje, įvykusioje Europos parko edukaciniame centre. Tądien Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas Laimai Samosionokienei įtektas už tautinės ir pilietinės dvasios ugdymą Pietryčių Lietuvos moksleiviams ir aktyvią edukacinę veiklą Lietuvos švietimo draugijoje „Rytas“. Renginį vedė Algimantas Masaitis, Lietuvos švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas. Dalyviai – geriausi Vilniaus regiono mokytojai ir juos atlydėję mokyklų vadovai – aplankė ir du įspūdingus objektus – Europos parką, meno muziejų po atviru dangumi, ir Liubavo dvaro malūną – muziejų, vienintelį Lietuvoje technikos paminklą, kuriame atkurtos visos malūno funkcijos. Daugiau >>>>>

**********************

 

Diena, kai mokytojai tampa mokiniais

Spalio penktoji – Tarptautinė Mokytojo diena. Tą dieną tarsi aidu atsikartoja mažutis Rugsėjo pirmosios scenarijus: ryte į mokyklas pabyra tūkstančiai mokinių, nešini margomis gėlių puokštėmis, o po pietų pamačius minioje žmogų su glėbiu gėlių bus galima tiksliai atspėti jo profesiją.

„Noriu būti mokytoju“, - kadaise yra svajojęs beveik kiekvienas. Troškimas tapti mokytoju dažniausiai ateina iškart po to, kai ūgtelėjęs vaikas supranta, jog būti pardavėju – tai dar nereiškia turėti visus parduotuvės saldainius. Užtat būti mokytoju – vadinasi, turėti žinių, turėti Stebuklingąjį Raktelį į tokį viliojantį, įdomų ir nepaprastą mokslo bei žinių pasaulį.

Spalio 5 diena mūsų mokykloje buvo neeilinė. Tai diena, kai mokiniai galėjo atsidėkoti mokytojams. Išaušus šventiniam rytui, mokytojus, besirenkančius į mokyklą, pasitiko šventiškai papuošta mokykla: ant mokytojų kabinetų durų puikavosi sveikinimo žodžiai, o šalia bibliotekos buvo surengta dirbinių paroda „Tau, mokytojau”. Parodos iniciatorė technologijų mokytoja Vida Lapėnienė. Daugiau >>>>>

**********************
 

Mes piešiame Indiją

Š.m. rugsėjo 7 d. iškilmingo renginio metu LR Seime buvo apdovanota respublikinio vaikų piešinių konkurso „Mes piešiame Indiją“ laureate – 7 kl. mokinė Julija Gibneris.

Respublikinis piešinių konkursas „Mes piešiame Indiją“ buvo skirtas Lietuvos – Indijos diplomatinių santykių 20-mečiui, Lietuvos – Indijos forumo įsteigimui paminėti. Konkurse dalyvavo 151 mokykla ir gauti 3297 darbai. Piešinių konkurso vertinimo komisija atrinko 50 darbų, kurie rugsėjo 3 – 14 d. buvo eksponuojami LR Seime. Mokinę ruošė ir į renginį lydėjo dailės mokytoja Goda Gujienė, bei mama Irena Gibneris. Atminimo dovanos iškilmingo renginio metu darbų autoriams įteikė Indijos ambasadorė M.K.Mohta. Konkurso iniciatorė LR Seimo Tarpparlamentinės ryšių su Indijos Respublika grupės pirmininkė Dangutė Mikutienė.

**********************

 

Prasidėjo naujieji  mokslo metai

Rugsėjo 3-iąją naujuosius mokslo metus pradėjome Šv. Mišiomis Paluknio bažnyčioje, kur susirinko visa mokyklos bendruomenė. Vėliau iškilmės vyko mokyklos kiemelyje.

Nuskambėjus Lietuvos Respublikos himnui, dvyliktokai, patys vyriausieji, tradiciškai pradėjo naujųjų mokslo metų šventę. Visi jie, dideli ir rimti, kartu su savo auklėtoja D. Daukševičiene pasitiko pirmokėlius, kuriems tokia šventė pirmoji. Pirmokai, maži ir judrūs, išklausė dvyliktokų sveikinimų ir patys tarė atsakomąjį žodį. Mažieji šeimos nariai - pirmokai - jautėsi drąsiai, nes juos už rankų tvirtai laikė dvyliktokai, šalia buvo mamos, tėčiai, močiutės ir pirmoji jų mokytoja E. Jakštienė.

Sugrįžusius po vasaros atostogų visus pasveikino Paluknio seniūnė M.Golubovska, bendruomenės „Dienmedis“ pirmininkė A. Rizgelienė, mokyklos direktorius V.Gustas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui V.Dovydėnienė. Direktorius V.Gustas pasidžiaugė, kad šis rugsėjo rytas į didelę šeimą suburia visą mokyklos bendruomenę. Jis palinkėjo mokytojams meilės ir kantrybės mokant mokinius. Mokiniams palinkėjo sutikti tokius mokytojus, kurie atskleistų jų talentus, uždegtų noru tobulėti, ieškoti. Tėvams palinkėjo aktyviai dalyvauti ugdymo įstaigos bendruomenės gyvenime. Daugiau >>>>>

**********************

„Medeinos“ mokykloje - tarptautinė stovykla

Lietuvių etninės kultūros draugija 2012 m. rugpjūčio 1-5 d. Paluknyje surengė IX tarptautinę tradicinių šokių,  muzikavimo ir amatų vasaros stovyklą,  kurios iniciatorius ir organizatorius - Vilniaus  tradicinių šokių klubas su vadove Dalia Urbanavičiene (tradicinių šokių tyrinėtoja ir propaguotoja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docente). Tikslas – propaguoti tradicinius šokius ir kitus etninės kultūros elementus kaip žmogaus gyvenimo būdą. Organizuojant stovyklą talkino VU folkloro ansamblio „Ratilio“ ir VDU folkloro ansamblio „Linago“ nariai. Atvyko tradicinių šokių gerbėjai ne tik iš įvairių Lietuvos miestų - Vilniaus, Kauno, Varėnos, Ukmergės, Utenos, bet ir iš užsienio. Daugiau >>>>>

**********************

Netradicinė pamoka miško klasėje

Birželio 5-ąją visame pasaulyje buvo minima Pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Ši diena svarbi visai planetai. Švari aplinka, kokybiškas maistas, grynas oras, tyras vanduo, turtinga gamta – vieni aktualiausių aplinkosaugos klausimų.

Šią ypatingą dieną Trakų raj. Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos devintokai su geografijos mokytoju Robertu Šalna, technologijų mokytoja Vida Lapėniene, tikybos mokytoju Arūnu Jokniu ir klasės auklėtoja Natalija Mikulskiene dalyvavo netradicinėje pamokoje Ropėjų girininkijos miške įrengtoje klasėje po atviru dangumi. Daugiau >>>>>

 

 

**********************

Dviguba šventė Paluknio mokyklose

Paluknio mokyklų mokiniams Birželio 1-oji tapo viena iš įsimintiniausių dienų metuose, nes vaikai tądien sulaukė  dvigubai daugiau dėmesio. „Medeinos“ mažiesiems, kaip ir visiems Lietuvos pradinukams, nuskambėjo paskutinis mokslo metų skambutis, kartu buvo minima ir Tarptautinė vaikų gynimo diena. Diena, per kurią visuomenei primenama būtinybė saugoti ir gerbti vaikų teises. Daugiau >>>>>

 

 

 

**********************

Tarp gabiausių Lietuvos jaunųjų dailininkų – ir mūsų moksleivė

Gegužės 30 d. 12 kl. mokinė Ingrida Kazėnaitė ir dailės mokytoja Goda Gujienė dalyvavo iškilmingame Trakų r.  savivaldybės tarybos posėdyje. Jo metu įteikti apdovanojimai: Ingridai Kazėnaitei padėkos raštas už Lietuvos mokinių dailės olimpiadoje iškovotą II-ąją vietą, o jos mokytojai – už sėkmingą paruoštą mokinę.

Balandžio 3 – 4 dienomis, Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos dvyliktokė Ingrida Kazėnaitė dalyvavo 18-ojoje Lietuvos mokinių dailės olimpiadoje „Sparnai. Nuo vėjo malūnų iki ...“. Olimpiada vyko Panevėžyje, joje varžėsi 65 dalyviai - visų Lietuvos miestų ir rajonų finalininkai. Ingrida, kaip ir kiti moksleiviai, turėjo atlikti kūrybinę užduotį nurodyta tema, pristatyti namų darbą, apžvelgti savo kūrybinę veiklą bei pasiekimus dailės srityje.

Daugiau >>>>>

**********************

Paskutinio skambučio šventė

Paskutinis skambutis... Jis kartojasi  kas metai. Neišvengiamai ateina kaip pavasaris, žolė, triukšmas paukščių  lizduose. Ateina kas metai, bet vis kitiems. Būna vienintelis ir į nieką nepanašus.  Pirmasis  paskutinis skambutis...

Praėjusį penktadienį daugelyje Lietuvos mokyklų nuskambėjo paskutinis skambutis. Paskutinį kartą čirškiantį skambutį išgirdo ir mūsų mokyklos dešimtokai  bei dvyliktokai.

Gegužės 25 dieną nuo ankstyvo ryto šurmuliavo mokyklos koridoriai, vyko paskutinis pasiruošimas šventei. Oras nudžiugino visus, skaisčiai švietė pavasario saulė, pamažu rinkosi šventės kaltininkai, tokie rimti ir išdidūs.

Daugiau >>>>>

 

 

**********************

„Rebus” teatro viešnagė mūsų mokykloje

Gegužės 23 dieną mūsų mokykloje vyko popietė, skirta poetui Pauliui Širviui. Popietę organizavo  gerų idėjų nestokojantys vienuoliktokai. Popietės dalyviai turėjo galimybę išgirsti patrauklia forma pateikiamus poeto biografinius faktus, eilėraščių posmus, pasiklausyti įrašų, kuriuose pats poetas deklamuoja savo kurtus eilėraščius. Visi įdėmiai klausėsi dainų, sukurtų poeto eilėraščių motyvais.

Po popietės mokiniai stebėjo ,,Rebus” teatro spektaklį „Velnioniškai vienas”, kuris atskleidė keletą lietuvių poeto Pauliaus Širvio gyvenimo momentų. P.Širvio poezija yra ypač melodinga, skambi ir, be abejo, prasminga. Pagrindinis aktorius J. Buziliauskas deklamuodamas  poeto eilėraščius  pasakojo vienišo žmogaus gyvenimo istoriją. Daugiau >>>>>

 

**********************

Motinos diena - pati gražiausia šventė. Nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje kiekvienas iš mūsų gyvename, kokio tikėjimo esame, Mama - visų brangiausia. Ar ji tebėra šalia, ar jau - išėjusi...

 

Gegužės 4 dieną Paluknio „Medeinos” vidurinėje mokykloje vyko renginys „Tau, mama”, skirtas Motinos dienai. Renginį organizavo muzikos mokytoja R.Joknienė, choreografijos mokytoja I.Grigienė, lietuvių kalbos mokytoja D.Daukševičienė, pradinio ugdymo mokytojos E.Jakštienė, L.Samosionokienė, N.Krutikovienė. Daug nuostabių žodžių mamoms išsakė renginio vedėjai vienuoliktokai Jovita, Barbara, Deivydas, Justinas. 

Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Konferencija „Patyčios – visų rūpestis“ – ir patirties sklaida, ir į(si)vertinimas

Ką nuveikėme per šiuos mokslo metus, reikėjo apibendrinti ir įvertinti. Be to, prasminga išklausyti kitų mokyklų patirtį. Tam balandžio 25 d. organizavome konferenciją „Patyčios – visų rūpestis“, kurioje dalyvavo daugiau nei 70 asmenų (iš jų 51 – mokinys) iš 9 švietimo įstaigų ir kitų institucijų.

Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė Trakų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja D. Dzigienė ir Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos direktorius V. Gustas. Plenarinėje sesijoje išklausyti  keli pranešimai: „Psichologinės patyčių priežastys ir pasekmės” (S. Čirvinskaitė, Trakų švietimo centro Pedagoginio psichologinio skyriaus psichologė), „Patyčių masto pokytis Lietuvoje 2008-2011 metais” (I. Dulinskaitė, Olweus programos vyr. instruktorė), „Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos kelias į Olweus programą” (V. Dovydėnienė, Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui), „Olweus programos diegimas Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje” (J. Večerskienė, Olweus programos instruktorė). Moksleiviai atlikto dvi inscenizacijas – „Žmonės ir jų kaukės“ (Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija) ir „Pozicija“ (Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija).

Po kavos pertraukėlės darbąs tęsėsi 4 sekcijose. Suaugusiųjų sekcijos veiklą moderavo socialinė pedagogė L. Daugudienė ir mokytojas S. Samosionokas, I moksleivių (diskusijų) – mokytojai N. Mikulskienė ir D. Kuchanauskas, II moksleivių (vaidybos) – mokytoja L. Maksimec ir III moksleivių (dailės) – mokytoja G. Gujienė.

Vėliau sekcijos pristatė savo rezultatus, konferencijos darbas apibendrintas. Priimta rezoliucija.

Daugiau >>>>>

 

Vitalija Dovydėnienė,

Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos

direktoriaus pavaduotoja

**********************

 

   Konferencija   

                                               PATYČIOS  - VISŲ PROBLEMA 

                                                                            2012 m. balandžio 25 d., trečiadienis

                                                                Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla

PROGRAMA >>>>>

 

**********************

 

                           Nuo 2012-03-19 iki 2012-03-25

                                    respublikinė akcija

                              „Savaitė BE PATYČIŲ“.

                                       Mūsų mokyklos

                            1-4 kl. mokiniai dalyvauja piešinių,

                      o 5 – 12 kl. mokiniai – rašinių konkurse.

                                                                    Konkurso temos -

                                                                            „Kaip aš suprantu draugystę“

  arba „Patyčioms – ne!”

Piešinius ir rašinius pateikti iki trečiadienio,

t. y. kovo 21 d., klasių auklėtojams.

Kovo 22 d. – rajoninė akcija

„APKABINKIM ŠIRDIMI!”

Kiekvienas mokinys, mokyklos darbuotojas

atsineš ir ant plakato priklijuos savo ženklą – lipduką, karpinuką (pvz., ryškių spalvų gėlytė, širdelė, šypsenėlė), kuris turi būti ne didesnis kaip 5 centų moneta.

2011-2012 m. m.

Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla

 

**********************

 

Šimtadienis – viena linksmiausių švenčių per visus mokyklinius metus

Vasario 24 dieną mūsų mokyklos vienuoliktokai pakvietė dvyliktokus, jų tėvus, mokyklos administraciją, mokytojus bei buvusius abiturientus į Šimtadienio šventę. Organizatoriai įdėjo daug pastangų, kad Šimtadienis būtų linksmas, nuotaikingas, kad visiems paliktų neišdildomą įspūdį. Idėjų nestingantys išradingieji vienuoliktokai iš peties pasistengė, kad apstulbintų. Labai džiugų, jog jiems tai pavyko.

 Viso renginio metu salėje vyravo puiki šventinė nuotaika. Humoru alsuojančią atmosferą nuolat pakurstydavo itin valdinga tėvų komiteto pirmininkė ponia Plepienė. Šį personažą įkūnijo vienuoliktokė Greta Urbelionytė. Ne mažiau patrauklios buvo ir renginio vedėjos Jovita Dovsevičiūtė bei Barbara Urbanovič. Šios merginos turi puikų humoro jausmą bei gana gerus sceninės vaidybos įgūdžius.  Daugiau >>>>>

 

 

**********************

 

„Lietuvos tūkstantmečio vaikai“

 

Vasario 20 dieną mes, grupelė Paluknio „Medeinos” vidurinės mokyklos mokinių su Deivydu Rizgeliu priešaky, patyrėme smagų nuotykį - važiavome į Lietuvos televizijos konkurso „Lietuvos tūkstantmečio vaikai” filmavimą, kuriame susirungė Lietuvos vienuoliktokai. Džiugu, jog Deivydui nepritrūko noro ir entuziazmo jau trečią kartą veltis į šią įtampos pilną kovą, kurioje rungiasi geriausi iš geriausių.

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet, pasidairėme po televizijos muziejų, dar kartą patyrėme visus laidos filmavimo ypatumus, vėl iš naujo susipažinome su laidos vedėjais Vaida Genyte bei Žygiu Stakėnu. O svarbiausia, garsiai ir nuoširdžiai šūkavome, kai Deivydas atsakinėjo į laidoje pateikiamus klausimus.

Visi buvome sužavėti merginų grupės „Pinup girls” atliekamomis dainomis. Ypač patiko daina „Cirkas”. Aišku, merginos mus pakerėjo ir savo puikiu įvaizdžiu. Net delnus nuo plojimų skaudėjo!

Kaip Deivydui sekėsi, stebėkite televizijos anonsą ir laukite laidos. Beje, nepamirškite, jog laida rodoma penktadieniais per Lietuvos televiziją 18.45!

 

Vienuoliktokai Justas, Silvestras ir

Deivydo  palaikymo komandos nariai

**********************

           Vasario 16-oji - mūsų vienybės simbolis

Vasario 15 dieną Paluknio „Medeinos” vidurinėje mokykloje vyko iškilmingas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Renginį organizavo istorijos mokytojai D.Kuchanauskas, L.Daugudienė, lietuvių kalbos mokytojos V.Dovydėnienė, D.Daukševičienė, L. Maksimec.

Į šventinį renginį atvyko nemažas būrys Lietuvos aviacijos rinktinės pareigūnų. Pareigūnų kapitonas Gintaras Žalnora tarė sveikinimo žodį. Renginio metu 9 klasės mokiniai   G.Gardžiulytė, V.Pičiugina, K.Jančevskis deklamavo Maironio eiles apie Tėvynę. Šio poeto eilėraščiai buvo pasirinkti neatsitiktinai, kadangi šie metai paskelbti Maironio metais.

Renginio metu 10 kl. mokiniai P.Bukas ir S.Byčius skaitė pranešimus apie J.Basanavičiaus asmenybę ir veiklą. Lietuvių kalbos mokytoja L.Maksimec kalbėjo apie laisvės ir meilės Tėvynei šauklį - poetą J.Marcinkevičių. Mokytojos pasakojimo metu buvo demonstruojamos skaidrės, taip pat turėjome progą išgirsti ir pamatyti poetą, deklamuojantį savo sukurtas eiles.

Įspūdinga 8 - 11 kl. mokinių literatūrinė kompozicija „Lietuva, kai aš tave tariu...” vainikavo renginį. Kompozicijos sumanytojos lietuvių kalbos mokytojos V.Dovydėnienė ir L.Maksimec.

Daiva Daukševičienė,

lietuvių kalbos mokytoja

**********************

 

„Sniego gniūžtė“ ritasi

Dar 2006-aisiais Paluknio ,,Medeinos‘‘ vidurinė mokykla įsijungė į tarptautinę prevencinę programą – tapo akredituota operacijos ,,SNOWBALL“ nare. Ši programa gimė JAV, Ilinojaus valstijoje 1974-aisiais, o į Lietuvą atsirideno po dvidešimties metų. Programa ,,Sniego gniūžtė“ grindžiama principu ,,jaunimas – jaunimui‘‘, nes tai įtaigu, šiuolaikiška, patrauklu. ,,Sniego gniūžtė“ padeda mokytis bendrauti be jokių kvaišalų ir susirasti nenorinčių jų vartoti bendraminčių.  Medeiniečiams buvo iš ko semtis patirties pradedant savarankišką veiklą – visoje Lietuvoje gausu SG skyrių, nuolat organizuojamos stovyklos, seminarai, konferencijos, kuriuose atnaujinamos žinios žaidžiant, linksminantis, bendraujant.  ,,Medeinos“ gniūžtiečiai tvirtai prilipo prie Lietuvos ,,Sniego gniūžtės“ - kasmet iš JAV sulaukiama  akreditacijos patvirtinimo.  Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Dalyvaujame konkurse „Rašom! 2012“

Sausio 19 d. Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje įvyko I (nuotolinis) nacionalinio Vinco Kudirkos Dailyraščio konkurso „Rašom! 2012“ etapas, kuriame dalyvavo ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir kitų Paluknio įstaigų darbuotojai, mokinių tėvai.

Rankos miklumą išbandė trisdešimt III - VI klasių mokinių, dvidešimt septyni VII – XII klasių mokiniai, penkiolika suaugusiųjų. Visi dalyviai stengėsi rašyti atidžiai ir taisyklingai, aiškiai ir estetiškai. I etapą organizavusios pradinio ugdymo ir lietuvių kalbos mokytojos  Elena Jakštienė, Neringa Krutikovienė, Daiva Daukševičienė, Vitalija Dovydėnienė ir Liudmila Maksimec peržiūrėjo darbus,  patikrino jų atitikimą konkurso kriterijams ir išsiuntė organizatoriams – Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židiniui. Ten dailyraščio konkurso vertinimo komisija atrinks tik po 10 geriausių kiekvienos dalyvių amžiaus grupės darbų (pernai pateikta daugiau nei 11.000  perrašytų tekstų, o šiemet tikimasi dar daugiau).

Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Naujametinis karnavalas mokykloje


                Mūsų mokykloje  kasmet laukiama gražiausios metų šventės - Kalėdų. Ypač jų laukia mokiniai, nes mokykla pasipuošia šventiniais akcentais, o netrukus vyksta ir pats mėgstamiausias mokinių renginys – Naujametinis karnavalas. Jam ruošiamasi iš anksto. Vienuoliktokai papuošia mokyklos fojė, taip pat rėmėjų dovanotą žaliaskarę eglę.
          Tikriausiai sunku būtų rasti žmogų, kuris su nostalgija neprisimintų savo vaikystės šventinių karnavalų, kurie vykdavo mokykloje. Šventiniai karnavalai – tai lyg spalvotas traukinukas, riedantis iš kartos į kartą, išlaikydamas tik jam būdingą mistiką, muziką, spalvas, kvapą. Gruodžio 28-ąją  Paluknio „Medeinos” vidurinėje mokykloje vyko šventinis karnavalas, kurio  tema „Medeinos talentai “. Renginį, kuriame pasirodė visos klasės, vedė vienuoliktokės Jovita Dovsevičiūtė ir Barbara Urbanovič. Mokyklos talentus vertino komisija - mokyklos direktorius Vytautas Gustas, mokytoja Aušra Kuchanauskienė, vienuoliktokas Deivydas Rizgelis.

             Atėjusiems tėveliams, Paluknio bendruomenei, mokytojams ir patiems mokiniams visą vakarą nuo veidų nedingo šypsena, nes 5-12 klasių mokiniai išradingai linksmino savo paruoštomis programomis.  Svarbiausia, kad laimėtojais galėjo jaustis visi, nes kiekviena dalyvavusi klasė buvo apdovanota.

             Šventiniai mokyklos karnavalai -  tai galimybė suaugusiems sugrįžti į vaikystę, vaikams – tiltas į stebuklų pasaulį.  Gruodžio 28-oji tapo viena didele švente, kuri galbūt dalyvavusiems vaikams kažkada šiltais prisiminimais pasibels į jau suaugusiojo širdį.

**********************

 

„Išjunk kompą, įsijunk save

Gruodžio 17 dieną, šeštadienį, programa „Šventojo Jono vaikai“ (Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas) kartu su draugais Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, VDU „Rasos“ gimnazijos folkloro grupe „Lygaudė“, Ateitininkų federacija ir VšĮ „OFM Mažesnieji Broliai“ Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje organizavo trečiąjį renginio - projekto „Išjunk kompą, įsijunk save!“ užsiėmimą. Jame, nepaisydami prasto oro, aktyviai dalyvavo apie šešiasdešimt Paluknio seniūnijos gyventojų. Daugiau >>>>>

 

 

**********************

 

Paminėta pasaulinė AIDS diena

        Gruodžio pirmąją dieną Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje 7 -12 klasių mokiniai dalyvavo popietėje „O MES PRIEŠ“, skirtoje paminėti pasaulinę AIDS dieną. Popietėje buvo apžvelgti anketų  prevencine tema duomenys,  mokiniai klausėsi trijų buvusių narkomanų pasakojimų apie jų išgyvenimus, susipažino su policijos Paluknio įgaliotiniu, vertino jaunųjų policijos rėmėjų plakatą prevencine tema, Vaiko gerovės komisijos pavedimu mokytoja Liudmila Maksimec pristatė rašinių konkurso „Aš prieš kvaišalus“ nugalėtojus. Daugiau >>>>>

 

 

 

 

**********************

 

Paluknyje minėtas ugdymo lietuvių kalba 50 – etis

Lapkričio 25 dieną Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla minėjo ugdymo lietuvių kalba Paluknyje 50 – etį. Šventė prasidėjo Mišiomis šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje – jas už buvusią ir esamą mokyklos bendruomenę aukojo Paluknio parapijos klebonas Tadas Švedavičius. Iš bažnyčios visi skubėjo į mokyklą, kurios aktų salėje įvyko iškilmingas minėjimas. Daugiau >>>>>

 

 

**********************

 

Mokytojo dienos šventė

 

Spalio 5-ąją Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos bendruomenė, kaip ir kitos ugdymo įstaigos, minėjo Tarptautinę mokytojų dieną.

Diena prasidėjo neįprastai. Mokyklos fojė kiekvienas atėjusysis galėjo pasigrožėti mokinių keramikos ir floristikos darbų paroda „Tau, Mokytojau!“ (parodos rengėjai – technologijų būrelio nariai ir jų vadovė Vida Lapėnienė). Dvyliktokai pavadavo mokytojus - jaunesniems mokiniams vedė pamokas, o mokytojus pakvietė į integruoto gamtos mokslų – biologijos ir chemijos – kurso užsiėmimus. Aišku, visi mokytojai buvo įvertinti, o jų tinkamumą tęsti pedagoginį darbą solidi abiturientų komisija patvirtino specialiais liudijimais.  Tuo tarpu pradinukai aktų salėje žiūrėjo Keistuolių teatro muzikinį pažintinį spektaklį „Interviu su Šlykštukais“.

  Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė ir socialinė pedagogė Leonora Daugudienė kolegoms vedė seminarą „Darbo su specialiųjų poreikių mokiniais ypatumai“. 

Po pamokų mokinių surengtame koncerte skambėjo dainos, eilės. Vyko dvyliktokų sukurto mokytojams skirto filmo „Mokytojo diena 2011“ peržiūra.

Mokytojus šventės proga pasveikino Paluknio seniūnė Marija Golubovska ir kaimo bendruomenės „Dienmedis“ pirmininkė Alina Rizgelienė. Jos palinkėjo, kad kolektyvui šie mokslo metai būtų puikūs, kupini naujų idėjų, kad užtektų jėgų ir kantrybės visose gyvenimo situacijose.

                     

                                                                                                                                           Vitalija Dovydėnienė

 **********************

 

Prasidėjo nauji mokslo metai

 

                                   

 

 **********************

 

Gelsvus lapus rudens vėjas neša,

Laukus gaivina rudenio tyla.

Ir vėl tave, atėjusį į klasę,

Kasryt pasveikins tavo mokykla.

Ji džiaugsis tavo džiaugsmą pastebėjus,

Nuliūs, pajutus nerimą širdies,

Priglaus tave, lyg motina priėjus,

Ir bausdama lyg motina liūdės.

D Ė M E S I O!

     2011 m. rugsėjo 1 d. (ketvirtadienį) maloniai kviečiame mokinius ir jų tėvelius į Rugsėjo pirmosios šventę, kuri įvyks Paluknio “Medeinos” vidurinėje mokykloje.

Šventės eiga:

8.30 – 9.00 val. – bendravimas su klasių auklėtojais, tėveliais, draugais.

9.00 val. – šv. Mišios Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

10.00 val. – iškilmingas Mokslo metų atidarymas mokyklos kiemelyje.

10.40 val. – užsiėmimai klasėse, bendras mokinių tėvų, mokyklos administracijos ir mokytojų susirinkimas.

Organizatoriai

**********************

 

Mokslo metų uždarymas Paluknio ,,Medeinos“ vidurinėje mokykloje

2011 – 06 – 10 Paluknio ,,Medeinos“ vidurinėje mokykloje  įvyko 6,7,8,9,11 klasių mokslo metų uždarymas.

  Gražią saulėtą birželio dieną mokiniai susirinko prie mokyklos įėjimo. Nuskambėjus Lietuvos Respublikos himnui buvo nukabinta valstybinė vėliava. Mokyklos direktorius V.Gustas įteikė mokiniams padėkas už gerą mokymąsi, aktyvų dalyvavimą papildomoje veikloje, už dalyvavimą konkursuose, už dalyvavimą lietuvių kalbos internetiniame konkurse ,,Gintaro kelias 2010 – 2011“ ir kt.

   Su vasaros pradžia mokinius pasveikino direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Dovydėnienė.

   Baigiamąjį žodį tarė socialinė pedagogė L. Daugudienė, kuri priminė, kaip saugiai praleisti vasaros atostogas.

**********************

Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos mokiniai - Alanijoje

 

 

Mūsų mokyklos mokiniai, keletas mokytojų vos prasidėjus pavasario atostogoms vyko į Turkiją – ten, pakviesti Alanijos miesto mero, dalyvavo  kasmetiniame Vaikų dienos festivalyje. Jis vyksta balandžio 23 d. – tą dieną visoje Turkijoje minima Vaikų diena bei Nepriklausomybės diena. Šis kvietimas – tai Alanijos ir Trakų miestų partnerystės ryšių tąsa. Alanijos miesto šventėje medeiniškiai atstovavo Lietuvai ir Trakų rajonui.

                                                      Daugiau >>>>>

 

**********************

 

Motinos diena  

Kaip atpildas už visus motinų rūpesčius, meilę, pasiaukojimą – Motinos diena,  kuri šiemet mūsų mokykloje buvo minima balandžio 29 d. 

Šią dieną nuo pat ryto tvyrojo pakili nuotaika. Mokiniai pasipuošę, linksmai nusiteikę baigė paskutiniuosius paruošiamuosius darbus. Aktų salėje vyko paskutinės repeticijos.

Dėkui Tau už nemigo naktis,

Už mokymą pažint gyvenimą,

Už meilės, džiaugsmo kupinas akis,

Už viską Tau dėkoju, Mama.

Švelnūs, iš širdies tariami žodžiai Motinos dienos proga skambėjo mokyklos aktų salėje. Susirinkusiems į renginį gražiausias eiles, dainas, šokius, akordeonu atliekamus kūrinius  šią dieną dovanojo 5 - 11 kl. mokiniai.

Renginį vedė 10 kl. mokiniai G.Urbelionytė ir D.Rizgelis. Mokinius renginiui ruošė lietuvių kalbos mokytoja D.Daukševičienė, muzikos mokytoja R.Joknienė, choreografijos mokytoja I.Grigienė, Paluknio muzikos mokyklos filialo mokytoja V.Kočetova.

Mokinių parengta programa daugeliui suvirpino širdis.                                                                Daugiau >>>>>

                                                    Lietuvių kalbos mokytoja D. Daukševičienė 

**********************

 

Kovo 30 įvyko susitikimas su Vilniaus dizaino kolegijos atstovais.

Susitikime dalyvavo 8-12 klasių mokiniai.

     Kolegijos atstovės papasakojo, kad Vilniaus dizaino kolegija – prestižinė, ambicinga ir nepriklausoma aukštoji menų mokykla. Kompetentinga ir energinga VDK akademinė bendruomenė ugdo kūrybingas bei savarankiškas asmenybes ir siekia tapti atramos tašku kiekvienam, norinčiam atrasti savitą stilių, nuolatos tobulėti ir ieškoti naujų sprendimų savo sumanymams.

VDK siūlo šias studijų programas:

    -Interjero dizaino

    -Mados dizaino

    -Taikomosios fotografijos

    -Grafinio dizaino

„Svajok. Tvirtai žinok, ko nori. Ambicingai ir energingai siek tikslo. Ir tik tada, kai tavo širdis, protas ir ranka dirbs išvien, pajusi kūrybos džiaugsmą. Gyvenimas gal ir nebus lengvas, bet labai įdomus.“ 

Giedrė Fledžinskienė VDK steigėja

 VDK kviečia studijuoti.

 

**********************

 

Savaitė BE PATYČIŲ

Kovo 25 d., penktadienį,  mūsų mokykloje įvyko renginio „Savaitė BE PATYČIŲ“ akcija – šypsena (FLASHMOB‘E). Ją organizavo Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos socialinė pedagogė Leonora Daugudienė kartu su Paluknio vidurinės mokyklos socialine pedagoge Liudmila Narkevič. Draugiškai visi sušukome „Gyvenimas be patyčių!“ ir nusišypsoję vieni kitiems išsiskirstėme.

**********************

Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 150 metų

Kovo 16 dieną  mokykloje buvo minimos Jono Jablonskio 150 - osios gimimo metinės. Renginį organizavo lietuvių kalbos mokytoja Daiva Daukševičienė, muzikos mokytoja Renata Joknienė ir choreografijos mokytoja Ivona Grigienė. Renginio metu buvo daug kalbama apie J.Jablonskio -  didžiausio kalbos „statybininko“ - gyvenimą, asmenybę, darbus, apie skaudžią tautos ir žmogaus gyvenimo sąsają, būtinybę gyventi bei dirbti Lietuvai.

,,Kalba yra pačios tautos pasistatytas paminklas“, – teigė J. Jablonskis, kuris visą energiją bei talentą, visas savo jėgas, visą gyvenimą atidavė šio nuostabaus paminklo statybai.

Renginio pabaigoje nuskambėjo kvietimas saugoti gimtąją kalbą, kuri „mumyse pasisėjo“, taip pat buvo akcentuojama tai,  koks „didis džiaugsmas pašaukti kalną, ežerą, upę“ lietuviškai.

 

Į pradžią

Skaitliukas