Sniego gniūžtė

Programa „Sniego gniūžtė“ – SNOWBALL – gimė JAV, Illinojaus valstijoje. Programa  ugdo dalyvių komunikacinius ir lyderystės įgūdžius.  „Sniego gniūžtė“  nukreipta prieš alkoholį, tabaką, narkotikus, AIDS ir energetinius gėrimus. Ji propaguoja sąmoningumą, sveiką, aktyvų ir turiningą gyvenimo būdą. Pagrindinis „Sniego gniūžtės“ principas yra jaunimas-jaunimui, nes tokioje aplinkoje vaikai ir paaugliai jaučiasi laisviau, jaukiau. Be to, jaunimą labiausiai veikia jaunimas, tačiau „Sniego gniūžtės“ programa yra grįsta ne tik principu jaunimas – jaunimui, bet ir jaunimo ir suaugusių bendradarbiavimu.

LKJBS „Žingsnis“ yra jaunimo prevencinė organizacija, vienijanti moksleivius, studentus, mokytojus bei visus norinčius dalyvauti visuomeninėje savanoriškoje veikloje, siekiančius neformalaus ugdymo metodais skatinti tikslingą užimtumą, sveiką gyvenimo būdą. LKJBS „Žingsnis“ veikia nuo 1997 metų, nuo 2009 m. koordinuoja „Sniego gniūžtės“ programos įgyvendinimą Lietuvoje.

2006 metais Paluknio „Medeinos“ gimnazija, tuomet buvusi dar tik vidurinė mokykla, įsijungė į tarptautinę kvaišalų vartojimo prevencijos programą „Sniego gniūžtė“. Jau 2007 m. buvo gauta akreditacija JAV. SG programos įgyvendinimo akreditacija kasmet pratęsiama, kasmet „Medeinoje“ lankosi SG koordinatoriai iš JAV.

Gimnazijoje programą „Sniego gniūžtė“ koordinuoja socialinė pedagogė Leonora Daugudienė.