Titulinis

Išvyka į Kauną

 

                      2012-10-09 į Kauną vyko dalis 9-11 kl. mokinių ir mokytojai Leonora Daugudienė, Vitalija Dovydėnienė, Arūnas Joknys - dalyvauta edukacinėje programoje „Ką pasakoja daiktai apie Maironį“ Maironio lietuvių literatūros muziejuje, lankytasi Kauno kunigų seminarijoje, vaikščiota po Kauno senamiestį.

                      Tiek mokinių, tiek mokytojų nuomone, išvyka buvo prasminga, nes svarbių kunigo, profesoriaus, XIX - XX a. lietuvių romantizmo poeto Jono Mačiulio-Maironio sukakčių (150-osios gimimo, 80-osios mirties metinės) proga prisiminėme su Jonu Mačiuliu-Maironiu susijusius reikšmingus įvykius, faktus, kasdienybės detales, kurie naujais atspalviais papildė, rodos, nuo vaikystės daugumai pažįstamą tradicinį poeto gyvenimo bei kūrybos paveikslą.

Maironio lietuvių literatūros muziejus įsteigtas 1936 m. būtent poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) namuose, kurių antro aukšto kambariuose 1909 m. jis ir apsigyveno. 1909–1932 m. Maironis - Kauno kunigų seminarijos rektorius.  

Mūsų ekskursijos metu Kauno kunigų seminarijos IV kurso klierikas Andrius apžvelgė seminarijos istoriją, papasakojo apie studijas, aprodė pastatus. Įsimintina seminarijos pradžia. Rusijos caro valdžia 1864 m. gruodžio 3 d., tik numalšinusi 1863 m. sukilimą, vyskupą   M. Valančių, vyskupijos įstaigas ir Varnių kunigų seminariją perkėlė į Kauną. Seminarijai atiduoti buvusieji bernardinų vienuolyno rūmai ir šv. Jurgio bažnyčia. Klierikų skaičius iki 1870 m. buvo ribojamas: nuo 1863 m. iki 1870 m. neleista priimti naujų kandidatų, baigusiems trukdyta gauti šventimus. Šiuo metu, pasak klieriko Andriaus, Kauno kunigų seminarija – katalikų dvasininkus rengianti aukštoji mokykla, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Katalikų teologijos fakulteto padalinys.

Ši išvyka į Kauną – pirmasis projekto, skirto Maironio 150-osioms gimimo metinėms, renginys.

 

Vitalija Dovydėnienė

Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos    

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Jolitos Keraitės nuotraukose:

09850, 09860 – Maironio lietuvių literatūros muziejuje;

09863 – prie paminklo Maironiui;

09865 – Kauno kunigų seminarijos kiemas;

09882 – bendravimo su klieriku Andriumi akimirkos.