Titulinis

Dalyvaujame programoje „Mokykla tėvams ir auklėtojams“

 

Mūsų mokykla dalyvauja visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ įgyvendinamame ESF projekte „Ugdymo modelio „Mokykla tėvams ir auklėtojams“, skatinančio mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir įgyvendinimas Lietuvos švietimo ir ugdymo institucijose“. Projekto tikslas – stiprinti mokyklos bendruomenę, kūrybiškai ugdyti mokinių, tėvų, pedagogų ir administracijos kompetencijas, kurios įgalins visus bendruomenės narius veikti kaip darnią ir suderintą sistemą. Projekto trukmė – nuo 2010 m. lapkričio 25 d. iki 2014 m. vasario 28 d.  

Mokyklos direktorius Vytautas Gustas š. m. vasario – kovo mėnesiais dalyvavo administracijos darbuotojų mokymuose, kurie vyko Vilniuje.

Balandžio 29 d. organizacijos „Gelbėkit vaikus“ psichologė Kristina Matijošaitienė atvyko į mūsų mokyklą. Ji mokytojams vedė užsiėmimą „Į sprendimus sutelktas konsultavimas“.  

2012-2013 m. m. mokykla skiria ypatingą dėmesį siekiui telkti bendruomenę. Šiuo požiūriu ypač naudinga veikla diegiant Olweus patyčių prevencijos programą. Socialinė pedagogė Leonora Daugudienė 2013-03-08 bendrame susirinkime anketavo mokinių tėvus, siekdama ištirti tėvų įtraukimą į mokyklos veiklą – anketų rezultatus pristatys artimiausiame susirinkime. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Vitalijos Dovydėnienės ir socialinės pedagogės Leonoros Daugudienės  iniciatyva Ugdymo plėtotės centro švietimo konsultantė Skaidra Kriukienė 2013-03-29 vedė seminarą „Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas“ – jame dalyvavo ir mūsų, ir kaimyninės Paluknio vidurinės mokyklos mokytojai.

Tikimės, kad teorinės žinios pravers diegiant glaudaus, šilto ir geranoriško bendradarbiavimo tarp mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų formas. Juk suaugusiųjų tikslas – ugdyti psichologiškai atsparų vaiką.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė