Titulinis

Nuskambėjo paskutinis skambutis

Gegužės 31 d. Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje vyko du renginiai: 1-5 kl. mokiniams - mokslo metų uždarymo šventė, o abiturientams - paskutinio skambučio šventė. Kaip ir kiekvienais metais, tą dieną mokykloje skambėjęs skambutis vieniems reiškė mokslo metų pabaigą ir vasaros atostogų pradžią, kitiems – atsisveikinimą su mokykla prieš prasidedant brandos egzaminų maratonui.

Pirmasis renginys, skirtas mažesniesiems, prasidėjo 1-5 klasių mokinių pasirodymu, vėliau visi pradinukai ir penktokai už įvairius nuopelnus gavo padėkos raštus, o ketvirtokai – dar ir pradinio išsilavinimo pažymėjimus, kuriuos įteikė mokyklos direktorius V. Gustas kartu su pradinio ugdymo mokytoja L. Ganevičiene.

Direktoriaus padėkos raštus  už gerą mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje gavo penktokai Erika Stankevič, Danielius Garbotovič, Michailas Lazukinas. Už gerą mokymąsi padėkos įteiktos ketvirtokams Gabijai Perstiniavičiūtei, Danielai Buinovskaitei, Lukui Čegliui, už aktyvų dalyvavimą muzikinio teatro studijos „Lašeliukai“ veikloje - Patricijai Mušinskaitei, už aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje – penktokams Tomui Aliukoniui, Linai Buchoveckai, Aurelijai Civilkaitei, Skaidrei Dombrauskaitei, Justinai Lėliūtei, Agnei Šervinskajai, Edvinui Treipšai, Silvijai Valiangaitei.

Nepaisant to, kad mūsų dešimtokams liko visa savaitė iki mokslų metų pabaigos, juos, kaip jau beveik įgijusius  pagrindinį išsilavinimą moksleivius, pasveikino devintokai. Ne tik pasveikino, bet ir egzaminavo: dešimtokai turėjo žaisti „klases“ – straksėti per visus kreida nupieštus kvadratėlius ir atsakyti į gudrius klausimus - už parodytą išmintį jie gavo skanų tortą. Dešimtokai buvo pagerbti padėkos raštais:

 

Mokinys

Už ką reiškiama padėka

Laurai Kuchanauskaitei

Už labai gerą mokymąsi, stropumą, pareigingumą, aktyvų dalyvavimą olimpiadose, internetiniuose lietuvių kalbos konkursuose, aktyvią popamokinę veiklą.

Kšištofui Jančevskiui

Už gerą mokymąsi, aktyvią veiklą klasės gyvenime, dalyvavimą konkursuose ir olimpiadose, kūrybiškumą ir aktyvumą organizuojant mokyklos renginius, aktyvią sportinę veiklą.

Gintarei Kilaitei

Jovitai Mackevič

Justinai Gaidukaitei

Už dalyvavimą rašinių konkursuose, olimpiadose ir pagalbą organizuojant renginius.

Tomui Molevičiui

Už dalyvavimą Kengūros konkursuose, aktyvią veiklą programoje „Sniego gniūžtė“.

Viktorijai Pičuginai

Už dalyvavimą meninio skaitymo ir rašinių konkursuose, aktyvią veiklą programoje „Sniego gniūžtė“.

Gyčiui Urbanavičiui

Už dalyvavimą internetiniuose lietuvių kalbos konkursuose, aktyvią sportinę veiklą ir dalyvavimą  programoje „Sniego gniūžtė“.

Edgarui Safronui

Už dalyvavimą internetiniame lietuvių kalbos konkurse “Švari kalba – švari galva”, Kengūros konkursuose, mokyklos projektinėje, sportinėje  ir „Sniego gniūžtės“ veikloje.

Gabrielei Gardžiulytei

Už dalyvavimą internetiniuose lietuvių kalbos konkursuose, mokyklos projektinėje ir sportinėje veikloje, aktyvų dalyvavimą lietuvių liaudies dainų ir šokių ansamblio „Luknelė“ veikloje.

Tatjanai Dzenovagytei

Už dalyvavimą internetiniame lietuvių kalbos konkurse “Švari kalba – švari galva”.

Dovydui Katkauskui

Už dalyvavimą internetiniame lietuvių kalbos ir dailyraščio konkursuose.

Viorikai Nekulsian

Už dalyvavimą internetiniuose lietuvių kalbos konkursuose, olimpiadose ir Kengūros konkursuose, aktyvią veiklą klasės gyvenime.

Robertui Rinkevič

Už dalyvavimą matematikos Kengūroje.

Žanai Ruseckaitei

Už dalyvavimą internetiniame lietuvių kalbos konkurse “Švari galva – švari kalba”, aktyvią veiklą programoje „Sniego gniūžtė“.

Edvinui Umeckiui

Už dalyvavimą matematikos Kengūroje, aktyvią sportinę veiklą ir dalyvavimą programoje „Sniego gniūžtė“.

 
Visa mokyklos bendruomenė labiausiai laukė paskutinio skambučio šventės, tad susirinko padėkoti abiturientams už pasiekimus per mokslo metus,
 įteikti jiems garbės raštų ir kitų apdovanojimų. 
 

Mokinys

Už ką reiškiama padėka

Deivydui Rizgeliui

Už puikų mokymąsi, iniciatyvumą, pareigingumą, dalyvavimą olimpiadose, kituose renginiuose, aktyvią popamokinę veiklą.

Silvestrui Maksimec

Už gerą mokymąsi, veiklumą, dalyvavimą olimpiadose, kituose renginiuose,  aktyvią popamokinę veiklą.

Gretai Urbelionytei

Už gerą mokymąsi, aktyvią veiklą  klasės gyvenime, renginių inicijavimą ir jų įgyvendinimą,  dalyvavimą rašinių konkursuose.

Jovitai Dovsevičiūtei

Už kūrybiškumą ir aktyvią saviraišką, pagalbą organizuojant klasės ir mokyklos renginius.

Justinui Jančevskiui

Už gerą mokymąsi, stropumą, dalyvavimą renginiuose ir aktyvią popamokinę veiklą.

Agnei Kanaševičiūtei

Už mokyklos erdvių gražinimą dailės darbais.

 

Viktorijai Januševskienei

Renatai Macijevskai

Už aktyvų dalyvavimą lietuvių liaudies dainų ir šokių ansamblio „Luknelė“ veikloje, pasirodymus valstybinių ir mokyklos švenčių proga.

Barbarai Urbanovič

Vanesai Buchoveckai

 
Sėkmės dvyliktokams linkėjo mokyklos direktorius V. Gustas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Dovydėnienė, klasės auklėtoja D. Daukševičienė, 
jaunesnieji jų įpėdiniai – vienuoliktokai, tėvai. Patys abiturientai mokyklai padovanojo gražią puokštę gėlių ir dainą „Kelias pas tave“ (solistė J. Dovsevičiūtė, gitaristas – S. Maksimec). 
Direktoriaus padėkomis buvo pagerbti ir mokytojai:
 

Mokytojos v. pavardė, pareigos

Už ką reiškiama padėka

 

Aušrai Kuchanauskienei,

pradinio ugdymo vyr. mokytojai

už nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą, pasiekimus įgyvendinant projektinę veiklą, sėkmingą mokinių parengimą olimpiadoms ir konkursams

Laimai Samosionokienei, pradinio ugdymo vyr. mokytojai

už sėkmingą popamokinės veiklos organizavimą ir projektinės veiklos inicijavimą ir įgyvendinimą

Natalijai Pumputytei, matematikos vyr. mokytojai

už atsakingą pedagoginį darbą parengiant mokinius rajoniniams ir respublikiniams konkursams, olimpiadoms

Vaclavai Klejevskajai, rusų kalbos vyr. mokytojai

už atsakingą pedagoginį darbą parengiant mokinius rajoniniams ir respublikiniams konkursams, olimpiadoms

Daivai Daukševičienei, lietuvių kalbos mokytojai metodininkei

už nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą, iniciatyvumą organizuojant integruotą renginį „Tegul naujom spalvom Maironis mums nušvinta“

Leonorai Daugudienei, socialinei pedagogei metodininkei

už iniciatyvumą gerinant mokyklos ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą, pasiekimus inicijuojant ir įgyvendinant projektinę veiklą

Vitalijai Dovydėnienei, mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui

už iniciatyvumą gerinant mokyklos ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą, projektinės veiklos inicijavimą, koordinavimą ir įgyvendinimą

           

Šiemet mūsų mokykla išleidžia XVIII (nuo ugdymo lietuvių kalba pradžios 1961 m. - XXVII) abiturientų laidą. Abiturientams liko svarbiausias mokyklos baigimo etapas – brandos egzaminai.

                                      

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė 

                          10 klasės auklėtojas ir istorijos mokytojas Dainius Kuchanauskas.