Titulinis

Prasidėjo naujieji  mokslo metai

 

Rugsėjo 3-iąją naujuosius mokslo metus pradėjome Šv. Mišiomis Paluknio bažnyčioje, kur susirinko visa mokyklos bendruomenė. Vėliau iškilmės vyko mokyklos kiemelyje.

Nuskambėjus Lietuvos Respublikos himnui, dvyliktokai, patys vyriausieji, tradiciškai pradėjo naujųjų mokslo metų šventę. Visi jie, dideli ir rimti, kartu su savo auklėtoja D. Daukševičiene pasitiko pirmokėlius, kuriems tokia šventė pirmoji. Pirmokai, maži ir judrūs, išklausė dvyliktokų sveikinimų ir patys tarė atsakomąjį žodį. Mažieji šeimos nariai - pirmokai - jautėsi drąsiai, nes juos už rankų tvirtai laikė dvyliktokai, šalia buvo mamos, tėčiai, močiutės ir pirmoji jų mokytoja E. Jakštienė.

Sugrįžusius po vasaros atostogų visus pasveikino Paluknio seniūnė M.Golubovska, bendruomenės „Dienmedis“ pirmininkė A. Rizgelienė, mokyklos direktorius V.Gustas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui V.Dovydėnienė. Direktorius V.Gustas pasidžiaugė, kad šis rugsėjo rytas į didelę šeimą suburia visą mokyklos bendruomenę. Jis palinkėjo mokytojams meilės ir kantrybės mokant mokinius. Mokiniams palinkėjo sutikti tokius mokytojus, kurie atskleistų jų talentus, uždegtų noru tobulėti, ieškoti. Tėvams palinkėjo aktyviai dalyvauti ugdymo įstaigos bendruomenės gyvenime.

Mokyklos vadovas V.Gustas pirmokėliams iškilmingai įteikė pasus, liudijančius, kad jie nuo šiol jau tikri mokiniai, ir  palinkėjo jiems užaugti dorais Lietuvos Respublikos piliečiais. Abiturientai, išsakę linkėjimus, pirmokams įteikė spalvingų knygelių ir šventinį tortą.

Mokykla 2012-2013 m. m. tęs pernai pradėtą Olweus patyčių prevencijos programos diegimą,  koordinuojamą Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (SPPC). Pagal Lietuvos kaimo plėtros 20047-2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisykles vykdomas projektas „Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos bibliotekos ir informacinių technologijų kabinetų remontas siekiant gerinti mokyklos bendruomenės veiklą“, kurio vertė – 100000 Lt (Trakų r. savivaldybės įnašas - 10% šios sumos). Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Trakų krašto VVG. Bus kapitaliai suremontuoti biblioteka ir informacinių technologijų kabinetas, gausime naujų baldų ir naujos įrangos. Iš Trakų r. savivaldybės skirtų lėšų šiuo metu remontuojami pradinių klasių, lietuvių kalbos, anglų kalbos, geografijos, istorijos, dailės -matematikos kabinetai ir sporto salė. Šie darbai turi būti atlikti iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Mokyklos bendruomenė džiaugiasi gerėjančiomis sąlygomis. Pedagogų kolektyvas atviras naujovėms, kupinas ryžto ir energijos.

Vitalija Dovydėnienė, Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja

Daiva Daukševičienė, lietuvių kalbos mokytoja