„Sniego gniūžtė“ ritasi

Titulinis

 

Dar 2006-aisiais Paluknio ,,Medeinos‘‘ vidurinė mokykla įsijungė į tarptautinę prevencinę programą – tapo akredituota operacijos ,,SNOWBALL“ nare. Ši programa gimė JAV, Ilinojaus valstijoje 1974-aisiais, o į Lietuvą atsirideno po dvidešimties metų. Programa ,,Sniego gniūžtė“ grindžiama principu ,,jaunimas – jaunimui‘‘, nes tai įtaigu, šiuolaikiška, patrauklu. ,,Sniego gniūžtė“ padeda mokytis bendrauti be jokių kvaišalų ir susirasti nenorinčių jų vartoti bendraminčių.  Medeiniečiams buvo iš ko semtis patirties pradedant savarankišką veiklą – visoje Lietuvoje gausu SG skyrių, nuolat organizuojamos stovyklos, seminarai, konferencijos, kuriuose atnaujinamos žinios žaidžiant, linksminantis, bendraujant.  ,,Medeinos“ gniūžtiečiai tvirtai prilipo prie Lietuvos ,,Sniego gniūžtės“ - kasmet iš JAV sulaukiama  akreditacijos patvirtinimo. 

Šią vasarą mokyklos gniūžtiečiai gavo žinią, kad iš JAV į mūsų mokyklą atvyks Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos  SG skyrių vadovas Džekas Irvinas. Jo vizito tikslas –  SG skyrių aplankymas ir vadoviukų mokymai. Laukėme Džeko dar rugsėjį, bet jis susirgo ir iš Baltarusijos grįžo į JAV. To nesitikėjo ne tik medeiniečiai, bet ir Aukštadvario žemės ūkio mokyklos mokiniai su socialine pedagoge Nijole Zubrickiene. Jie atvyko į Paluknį, norėdami sužinoti apie ,,Sniego gniūžtꑑ, jos veiklą, susipažinti su vadovu. Nors pastarasis momentas nepavyko, medeiniečiai svečiams pristatė ,,Sniego gniūžtę“, supažindino su jos istorija, veiklos kryptimis, metodika, kartu žaidė ir linksminosi. Susitarta bendrauti ir bendradarbiauti.

Rudenį mokyklos gniūžtiečiai organizavo mokinių namų rašinių konkursą ,,Aš prieš kvaišalus‘‘, minėjo Pasaulinę AIDS dieną. Minėjimą padėjo surengti šv. Jono kongregacijos globos namų auklėtojas Karolis, o dalyvavo jame Trakų r. policijos komisariato pareigūnai Oksana Klimaševska, Jonas Banuškevičius. Mokiniai susitiko su buvusiais narkomanais, klausėsi jų pasakojimų.

Gruodžio mėnesį įvyko rajoninė mokinių prevencinė konferencija ,,Už ir prieš‘‘ . Jos metu ir aukštadvariečiai, ir medeiniečiai kartu su kitų rajono ugdymo įstaigų mokiniais skaitė pranešimus, diskutavo.

Džekas Irvinas į ,,Medeinos“ vidurinę mokyklą atvyko sausio 13-ąją – jo darbo grafikas buvo sudarytas visam sausio mėnesiui ir turėjo apimti visą Lietuvą. Mūsų mokyklos SG nariai pasitiko lauktą svečią, jam parodėme savo paruoštą programą. Svečias iš Amerikos noriai žaidė su mumis įvairius žaidimus, po to pats mums skyrė įdomių užduočių. Bendravome ir lietuviškai, ir angliškai. Robertui Fedotovui, Silvestrui Maksimec angliškai bendrauti sekėsi neblogai, o kitiems vertėjavo anglų kalbos mokytoja Rūta Gustienė. Visi smagiai praleidome laiką, sužinojome daug apie vadovą Džeką  bei išgirdome jį kalbant lietuviškai. Kaip bebūtų gaila, teko išlydėti Džeką keliauti toliau, į kelionę po visus ,,Sniego gniūžtės“ skyrius Lietuvoje. Tačiau buvo sutarta, kad Džekas susitiks su aukštadvariečiais po poros savaičių.

Tarpininkaujant Trakų Švietimo centro direktorei Nijolei Lisevičienei,  gniūžtiečius š.m. sausio 26 d. sutiko priimti Trakų Vyrauto Didžiojo gimnazija. Direktorė Elvyra Janušauskienė maloniai leido pasinaudoti skaityklos patalpa, aprūpino reikiama įranga. Į susitikimą su Džeku Irvinu atvyko grupė Aukštadvario žemės ūkio mokyklos mokinių ir socialinė pedagogė Nijolė Zubrickienė, dalyvavo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių grupė su anglų k. mokytoja Jūrate Budvydiene, socialine pedagoge Jolanta Misiūriene ir skaityklos vedėja Laima Lukšiene, LEU SKI IV kurso studente Renalda Adomovič.

Susitikimą atidarė, SG programą trumpai apibūdino ir vadovą Džeką Irviną  pristatė  Paluknio ,,Medeinos‘‘ vidurinės mokyklos socialinė pedagogė ir viena suaugusių Paluknio SG vadovų Leonora Daugudienė. Vertėjavo medeinietis dešimtokas, taip pat SG vadovas, Robertas Fedotovas. Gimnazijos vaikinai ir jų anglų kalbos mokytoja jam talkino.

Džekas pristatė ,,Sniego gniūžtę“, papasakojo jos istoriją, paaiškino pavadinimo prasmę. ,,Jei viena snaigė nukris ant žmogaus, jis nepajus nieko. O gniūžtė – jau jėga, nors sudaryta iš mažų, besvorių snaigių“, -  teigė jis. Trumpai supažindinęs su SG veiklos metodika, Džekas pasiūlė Aukštadvario žemės ūkio mokyklai tapti vienu SG skyrių. Mokiniai pasiūlymą svarstė atsakingai, pažadėjo jį perduoti savo mokyklai, o preliminarius dokumentus pasirašė čia pat, Trakuose.

Gimnazijos atstovai taip pat liko sudominti. Jie pareiškė norą sužinoti apie ,,Sniego gniūžtꑑ daugiau. Tai – neatidėliotinas uždavinys medeiniečiams. Jau svarstome, ką ir kaip veiksime, bet akivaizdu, kad „Sniego gniūžtės“ erdvė plečiasi – iš Paluknio ji ėmė ristis per Trakų rajoną. Gal netrukus jau visi galėsime sušukti: ,,Mes sulipome tvirtai, laikomės labai gerai!“.

 

Leonora Daugudienė Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos socialinė pedagogė

 

Nuotraukose:

1719 – Džeko Irvino užduotys medeiniečiams (Evelinos Jadelo nuotrauka).

0584 – medeiniečiai perduoda patirtį  aukštadvariečiams (Evelinos Jadelo nuotrauka);

0589 - medeiniečiai perduoda patirtį  aukštadvariečiams – 2 (Evelinos Jadelo nuotrauka);

2010- Džekas Irvinas užsiėmime Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje (Ievos Krištopaitytės nuotrauka) ;

1642 – medeiniečių programa susitikimo su Džeku Irvinu metu (Evelinos Jadelo nuotrauka);

 

 

 

 

 

 

 

Titulinis