Titulinis

Tarptautinė tolerancijos diena ,,Medeinoje”

 

Lapkričio16-ąją - Tarptautinę tolerancijos dieną -  pirmoji pamoka 1-12 kl. buvo skirta tolerancijos temai.

Mokytojai kartu su mokiniais diskutavo apie kintančią tolerancijos sąvoką. Aiškinosi, kad pakanta anksčiau buvo suvokiama kaip susilaikymas nuo fizinio smurto prieš silpnesnius už save, blogo žodžio ar kreivo žvilgsnio galia laikyti menkniekiais, kuriais įžeisti ar pažeminti yra neįmanoma. Dabartinė tolerancija žmogų pateikia kaip vertybę, tad labai svarbu, kad mūsų mokykloje nuo 2011 m. rudens įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa.

Kalbėta, kad visi turime teisę būti tuo, kas esame iš tikrųjų, net jei ir kitiems tai ir nepatinka. Tačiau be teisių esama ir pareigų - privalome suprasti ir kitas asmenybes, turinčias individualią nuomonę, neturime teisės tų pažiūrų smerkti, jei jos mums yra nepriimtinos. Su visais žmonėmis privalu elgtis pagarbiai, tik tada tokio pat elgesio galėsime sulaukti ir iš jų.

                      Po pietų nelauktai aplankėme ir visai neoficialiai pasveikinome kaimynus - Paluknio vidurinę mokyklą. Nešina pinta lėkšte, pilna saldainių, į kaimyninę mokyklą nuėjo mūsų, medeiniečių, delegacija - ketvirokas Edvinas Ruškevič, penktokas Michailas Lazukinas, vienuoliktokė Sabina Kairevič, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė ir socialinė pedagogė Leonora Daugudienė. Visi tuo metu kabinetuose buvę mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai pavaišinti saldainiais. Tarptautinės tolerancijos dienos proga buvo linkima, kad tolerancija tarp kaimyninių mokyklų gyvuotų, kad reikštųsi ne žodžiais, o darbais. Delegatams šypsojosi Paluknio vidurinės mokyklos direktorė Agnieška Sakovič, pavaduotoja ugdymui Liudmila Narkevič, mokiniai, mokytojai, techninis personalas ir mokyklos patalpas remontuojantys darbininkai. Šypsenų, rodos, buvo daugiau negu saldainių…

                                                                      Leonora Daugudienė, socialinė pedagogė

                                                                     Vitalija Dovydėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Renatos Joknienės nuotraukoje:

Medeiniečių delegacija kaimyninėje mokykloje