Psichologas

 

Psichologė – Rasa Ragažinskienė

Psichologės darbo laikas mokykloje:

Savaitės diena Darbo valandų skaičius Darbo laikas
Ketvirtadienis, kas antrą savaitę 6 val. 48 min. 8:00 – 15:18 val. pietų pertrauka      12:00 – 12:30

Psichologinės pagalbos tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, atvirai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Veiklos kryptys – individualios ir grupinės konsultacijos, bendruomenės švietimas, psichologinis įvertinimas, psichologinių problemų įvertinimas, bendradarbiavimas su tėvais ir pedagogais, psichologo darbo dokumentų pildymas ir tvarkymas, savišvieta.

El. paštas ragazinskiene.rasa@gmail.com