„Naisių vasaros teatro“ spektakliuose

Kovo 13-14 dienomis gimnazijos mokytojai matė net du „Naisių vasaros teatro“ spektaklius. Rūdiškių kultūros centre – Reginos Steponavičiūtės režisuotą muzikinį spektaklį „Beprotiškai fantastiškos Maestro Vytauto Kernagio dainos“, o Trakų kultūros rūmuose – dviejų dalių istoriją „Kelias į rojų“ (spektaklį režisavo Arvydas Lebeliūnas).

Pirmasis spektaklis jau savo pavadinimu atkreipia būsimo žiūrovo dėmesį. Kas gi nėra girdėjęs sielos kampelius virpinančių Vytauto Kernagio dainų? Tą ypatingą jų dvasią ir stengėsi publikai perteikti muzikuodami, dainuodami bei judėdami teatro aktoriai. Puikus aktorių pasirodymas kaip magnetas traukė žiūrovų dėmesį. Tai, kas vyko scenoje, buvo artima, gyva, žadino prisiminimus, išgyvenimus.

Ne mažiau įsimintinas kitas „Naisių vasaros teatro“ spektaklis – „Kelias į rojų“. Tai profesionalus įdomios scenografijos pastatymas pagal S. T. Kondroto apsakymą „1982 metų progreso idėja“ (kūrinį teatrui adaptavo Sigitas Poškus).

Džiugu, kad vienuolikos jaunų aktorių „Naisių vasaros teatro“ trupė kūrybiniams sumanymams realizuoti renkasi ne užsienio, o Lietuvos rašytojų kūrinius.

Bilietų į spektaklius, suteikdamas mokytojams puikią galimybę praplėsti savo kultūrinį akiratį, parūpino aktyvus  Trakų rajono ūkininkas Vladyslav Kravčun.

Vitalija Dovydėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Susitikimas su projekto „Misija Sibiras 2017“ dalyviu

Kovo 14 dieną gimnazijoje vyko susitikimas su projekto „Misija Sibiras“ dalyviu Martynu Norkūnu. Renginyje dalyvavo mūsų gimnazijos ir Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos 7-8, I-IV G klasių mokiniai ir mokytojai. Kartu su Martynu atvyko LR Seimo nario Juozo Baublio padėjėja Vilma Puišienė – ji ne tik padėjo organizuoti susitikimą, bet ir pasveikino susirinkusiuosius Lietuvai svarbių sukakčių proga.

Pirmoji jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras“ ekspedicija surengta 2005 m. Tai labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ iniciatyva. Gimnazijoje viešėjęs Martynas Norkūnas tapo „Misija Sibiras 2017“ dalyviu. Jaunuolis kalbėjo apie Misijos paskirtį, svarbą, dalyvių atranką, patirtį ir išgyvenimus ekspedicijos Irkutsko srityje metu. Jis pabrėžė istorinės atminties bei tautinio patriotiškumo tarp jaunimo puoselėjimo svarbą ir drąsiai teigė: „Lietuvos jaunimas yra pilietiškas“.

Martynas pasakojo, kad ten, Sibire, buvo sudėtinga, bet jis ir jo bendrakeleiviai turėjo tikslą, kurio siekė. Sunkumus įveikti padėjo ir lietuviškos dainos – jos vienijo žygeivius, stiprino jų dvasią. Vaikinas džiaugėsi, kad jų komanda ekspedicijos metu maksimaliai padarė tai, ką galėjo. Moksleivių paklaustas, ar dar vyktų į vieną tokią ekspediciją, jaunuolis atsakė teigiamai: nepaisant sunkumų, noras išsaugoti lietuvių tremtinių likimus, įrodyti, kad jaunimui rūpi istorija, yra labai didelis. Įdomu tai, kad Martynas Norkūnas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) pirmakursis, jau senokai yra Lietuvos skautų sąjungos skautas, pernykštėje ekspedicijoje – jauniausias dalyvis, nes iš daugelio kandidatų atrinktas dar būdamas Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos abiturientu.

„Man susitikimas buvo įdomus ir informatyvus. Martyno noras ir pasiryžimas dalyvauti Misijoje dar kartą įrodė, jog lietuviai yra labai patriotiška, vieninga ir savo protėvius gerbianti tauta. Galbūt ateityje ir pati norėčiau patekti į vieną tokių ekspedicijų,“ – susitikimo įspūdžiais dalinosi 8 klasės mokinė Donata Mickevič.

Šis prasmingas susitikimas gimnazijoje skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, kartu juo uždarytos Lietuvių kalbos dienos, prasidėjusios Vasario 16-ąją.

Ana Buinovskaitė, 8 kl. mokinė

Rajoniniame pradinukų meninio skaitymo konkurse

Vasario 14 d. Aukštadvario darželyje-mokykloje „Gandriukas“ vyko rajoninis 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. Jame mūsų gimnazijai atstovavo 1 klasės mokinė Austėja Peseckaitė.  Ji deklamavo V. Palčinskaitės eilėraštį „Išsiblaškėliai“ (mergaitę ruošė mokytoja Lina Ganevičienė).

Už dalyvavimą konkurse mokinukė apdovanota padėkos raštu. Džiaugiamės drąsiu ir įsimintinu Austėjos pasirodymu!

 

Lėlių teatras – mažiesiems

Tą pačią dieną gimnazijos aktų salėje priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai kartu su pedagoge Ala Židanavičiene žiūrėjo lėlių teatro „Alfa” spektakliuką „Kelionė pas Todėl“. Priešmokyklinukai susidomėję dalyvavo dviejų vaikų – broliuko Teisučio ir sesutės Meilutės – kelionėje per klastingų klaustukų KAS? KUR? KODĖL? ir KĄ? karalystes pas atsakymų karalių Todėl. Spektakliukas mokė mažuosius žiūrovus būti smalsius, nes gražiai ir laimingai gyvena tie, kurie domisi ir randa atsakymus į įvairius gyvenimo klausimus.

Vaikams patiko nuotaikingas spektaklis, jie pasižadėjo būti smalsūs ir visada ieškoti atsakymų į visus kylančius klausimus.

Lina Ganevičienė, pradinio ugdymo mokytoja

Ala Židanavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Mūsų gimnazistė – Nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ finale

Kovo 10 dieną mūsų gimnazijos IV G klasės mokinė Dorota Mickevič, lydima istorijos mokytojo Dainiaus Kuchanausko, vyko į LR Seimą. Ten Kovo 11-osios Akto salėje mergina dalyvavo nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, finale. Jame savo žinias pasitikrino 200 dalyvių, geriausiai pasirodžiusių I konkurso etape.
Nors Dorota ir netapo finalo nugalėtoja, vien tai, kad ji pateko į finalą, yra didelis pasiekimas. Juk pirmajame konkurso etape šiemet dalyvavo beveik 500 Lietuvos mokyklų bendruomenių, 25 miestų ir rajonų bendruomenės, lietuviai iš 7 užsienio valstybių (Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų Rusijos, Vengrijos, Italijos, Austrijos, Baltarusijos).

Kaip ir visoje Lietuvoje, mūsų gimnazijoje I konkurso etapas, inicijuotas mokytojo Dainiaus Kuchanausko, vyko vasario 28 d. Jame dalyvavo dešimt I-IV G kl. mokinių, siekusių patirti Lietuvos istorijos pažinimo džiaugsmą.

Jau įprasta, kad vi­sus no­rinčius da­ly­vau­ti Na­cio­na­li­niame kon­kur­se „Lie­tu­vos is­to­ri­jos ži­no­vas“ (šiais metais – jau ket­vir­tajame) pakvietė Lietuvos istorijos mokytojų asociacija. Renginio globėjas – Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

 Vitalija Dovydėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Paminėta Kovo 11-oji

2018-03-09 „Medeinos“ bendruomenė minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Pirmiausia gimnazijos stadione vyko pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“, kurios organizatoriai – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kartu su šios idėjos autoriais – Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšeliu-darželiu. Vėliau dalis mokinių ir mokytojų dalyvavo Trakų kultūros rūmų Paluknio padalinio inicijuotoje veikloje „Draugiškas bėgimas“, subūrusioje visas Paluknio švietimo įstaigas. Baigiamoji renginio dalis – minėjimas Paluknio seniūnijos aikštėje. Ten susirinkusiuosius Kovo 11-osios proga pasveikino Paluknio seniūnė Marija Golubovska, kultūrinių renginių organizatorė Ivona Grigienė, mūsų gimnazijos direktorius Vytautas Gustas, kiti asmenys.