„Medeinoje“ – brandos atestatai XXIII laidos abiturientams

Atestatų teikimo šventė

Liepos 13-ąją Paluknio „Medeinos“ gimnazijos XXIII laidos (nuo 1961 m. – ugdymo lietuvių kalba Paluknyje pradžios – XXXII laidos) abiturientams iškilmingai įteikti brandos atestatai. Į gyvenimo kelią palydėta trylika gimnazistų.

Renginio pradžioje nuskambėjus Lietuvos Respublikos himnui, abiturientus ir kitus šventės dalyvius pirmiausia pasveikino klasės vadovė Liudmila Maksimec. Ji, pasiremdama gražia Richardo Bacho alegorinio pasakojimo veikėjo Džonatano Livingstono Žuvėdros istorija, paaiškino, kaip svarbu siekti tikslo gyvenime ir kad gyvenimas yra tikrasis žmogaus mokytojas. Direktorius Vytautas Gustas džiaugėsi gana sėkmingai išlaikytais brandos egzaminais, sakė, kad šventės akimirkos  jaunuolius skatina susimąstyti ir apie nuveiktus darbus, ir apie ateities planus. Gimnazijos vadovas išreiškė įsitikinimą, kad kiekvienas medeinietis, sėkmingai įveikęs aukščiausiąją – vidurinio ugdymo – bendrojo lavinimo mokyklos pakopą, ras savo vietą gyvenime, nebus abejingas ir mūsų valstybės ateičiai, juo labiau, kad šalies ateitimi rūpintis įpareigoja ir ypatingi šiemetiniai brandos atestatai – jie papuošti Lietuvos 100-ečio žyme. Skaityti toliau

KVIEČIAME!

Tuos, kurie lankys 1-6 klases ir nori po pamokų užsiimti kitomis ugdomosiomis veiklomis (ruošti namų darbus, sportuoti, piešti, žaisti, bendrauti), kviečiame mokytis Trakų rajono Paluknio „Medeinos“ gimnazijoje.

Prašymą dėl vaiko priėmimo į gimnaziją galima pateikti raštinėje kasdien nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadienį – iki 16.00 val.).

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 528 61215 arba el. paštu medeinatr@gmail.com.

Mūsų gimnazija – projekto Visos dienos mokykla dalyvė

Dar š. m. gegužės mėnesį gimnazija, pritarus mokinių tėvams ir Trakų rajono savivaldybei, nusprendė dalyvauti  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (Ministerija) paskelbtoje visos dienos mokyklų atrankoje. Ją sėkmingai perėjusi, pateko tarp 40 mokyklų (iš 102), pakviestų išbandyti pasirinktą Visos dienos mokyklos (VDM) modelį. VDM tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje. 2018-2019 mokslo metais gimnazija dirbs pagal pirmąjį pailgintos dienos variantą, kuris taikomas 1-6 klasių mokiniams: pirmąją dienos dalį vyksta bendrojo ugdymo pamokos, antroji dienos dalis prasideda po bendrojo ugdymo pamokų ir tęsiasi iki 16.00-17.00 val. (esant poreikiui – ir iki 18.00-19.00 val.). Mokiniai galės ilgiau negu įprastai būti mokykloje – dalyvaus neformaliojo švietimo veiklose, jiems bus teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba, socialinės paslaugos, organizuojamas maitinimas.

2018-06-25 Ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru (UPC) organizavo įvadinį seminarą „Kuriame visos dienos mokyklas“, skirtą VDM ugdymo proceso organizavimo būdo išbandymui 2018-2019 m. m. atrinktų mokyklų administracijų ir jų steigėjų atstovams. Renginyje dalyvavo ir mūsų rajono atstovai – Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė, mūsų gimnazijos direktorius Vytautas Gustas ir jo pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė bei Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos direktorė Ramutė Karpovičienė, jos pavaduotojos Vida Lesauskienė ir Valerija Nedzveckienė.

Seminaro metu siekta aptarti VDM sampratą, tikslą, uždavinius ir principus, VDM kūrimo ir veiklos organizavimo galimybes bei Ministerijos, UPC, mokyklų ir jų steigėjų bendradarbiavimo būdus įgyvendinant VDM.

Vitalija Dovydėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laimėjimas Trečiojo amžiaus universitetų universiadoje

Birželio 16 dieną Mažeikiuose vyko Lietuvos nacionalinė Trečiojo amžiaus universitetų (TAU) universiada. Joje Trakų TAU Paluknio skyriui atstovavo Vaclav Gudalevič ir mūsų gimnazijos direktorius Vytautas Gustas. Vaclav Gudalevič varžėsi baudų mėtymo rungtyje, o Vytautas Gustas – smiginio rungtyje.

Sveikiname Vytautą Gustą, šauniai pasirodžiusį varžybose ir pelniusį bronzos medalį!

Mokslo metų pabaigos šventė

Birželio 15 dienos  popietę džiugiai nusiteikę 5-8, I-III G klasių mokiniai, mokytojai susirinko į mokslo metų uždarymo šventę. Mokiniai buvo supažindinti su gimnazijos direktoriaus įsakymu dėl kėlimo į aukštesnes klases. Direktorius Vytautas Gustas, padedamas pavaduotojos ugdymui Vitalijos Dovydėnienės, aštuntokams, sėkmingai baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, įteikė pažymėjimus, įvairiose srityse (mokslo, sporto, kūrybos, socialinės-pilietinės veiklos ir kt.) pasižymėjusiems mokiniams – padėkas.

II G klasės mokinius, įgijusius pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, pasveikino jaunesnieji draugai – I G klasės mokiniai (klasės vadovė Natalija Mikulskienė). Antrokai gimnazistai šiltus padėkos žodžius ir spalvingas vasaros žiedų puokštes skyrė klasės vadovei Natalijai Pumputytei, mokytojams. Jie patikino į gimnaziją grįšiantys rudenį – sieks vidurinio išsilavinimo.

Mokinių neapleido džiugi nuotaika – juk daugumos laukia smagios, turiningos vasaros atostogos. Mokytojams taip pat palengvėjo: nuo pirmadienio nebevyks pamokos, nors dar reikės padirbėti su mokiniais, kuriems skirti papildomi darbai, ir laukia šūsnys tvarkytinų dokumentų.

Vitalija Dovydėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui