2020 m. „KENGŪROS“ konkursas

2020-04-30 d. nuotoliniu būdu vyko matematikos „Kengūros“ konkursas.  „Kengūroje“ dalyvavo 25 mokiniai. Trakų rajono savivaldybėje į dešimtukus pateko mokiniai: Danielia Buinovskaitė (III G kl. VI vieta rajone), Evelina Daukševič (8 kl.,  VII vieta rajone), Julija Proškina (II G kl., VII vieta rajone), Ana Buinovskaitė (II G kl., VIII vieta rajone), Agata Bartoševič  (II G  klasė, X vieta rajone).

Mokinius konkursui ruošė ruošė mokytoja N.Pumputytė.

Diplomus gavo pasirodę geriausiai iš savo mokyklos klasės dalyvių mokiniai: Vilgelm Makutonovič, Rojus Peseckas ,  Balys Jakavičius , Aurelija Virganavičiūtė , Andrėja Angelina Marcinkevič, Arnas Grigas. Pradinių klasių mokinius ruošė mokytojos Laima Samosionokienė, Aušra Kuchanauskienė, Lina Ganevičienė ir Justina Trombačik.

Paskutinis skambutis -XXV abiturientų laidai

Gegužės 22-ąją gimnazijos kieme vyko kukli Paskutinio skambučio šventė, skirta XXV laidos abiturientams. Šventėje dalyvavo tik patys abiturientai, jų tėveliai, gimnazijos administracija, keletas mokytojų.

Paskutinio skambučio šventę, padedami klasės vadovės  Natalijos Mikulskienės, organizavo III G klasės gimnazistai. Jie palinkėjo vyresniesiems draugams geros kloties ir įteikė šventinį tortą. Daug gražių žodžių, linkėjimų abiturientams išsakė gimnazijos direktorius Vytautas Gustas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė, klasės vadovė  Natalija Pumputytė. Ir patys abiturientai dėkojo mokytojams. Už kantrybę, suteiktas žinias, supratingumą.

Prie gimnazijos, ties abiturientų klasės vadovės Natalijos Pumputytės kabineto langais, buvo pasodintas berželis.

 III G klasės vadovė Natalija Mikulskienė

Nuotolinis mokymas: išbandymai ir galimybės

Lietuvoje įsibėgėjo aštuntoji karantino režimo savaitė. Kartu – ir šeštoji ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu savaitė.

Dar kovo 16 d. rekomendacijas dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu nuo šių metų kovo 30 d. savo įsakymu patvirtino švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius. Dvi savaitės. Tiek laiko truko mokinių atostogos, o ugdymo įstaigos per tą laikotarpį ruošėsi alternatyviu būdu organizuoti ugdymo procesą.

Paluknio „Medeinos“ gimnazija – ne išimtis. Vadovaudamasis  švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, gimnazijos direktorius Vytautas Gustas subūrė pedagogų komandas, kurios įsivertino įstaigos pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu, išsiaiškino, ar visi mokiniai turi galimybes naudotis gimnazijos pasirinkta programine ar skaitmenine įranga. Rūpintasi, kad mokiniams būtų pasiekiamas ugdymo turinys,  užtikrintas mokytojų ir mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas ugdymo proceso metu. Kovo 25 d. mokinių tėvai, globėjai buvo informuoti, kaip gimnazija organizuos nuotolinį ugdymą. Nors ne iš karto, bet socialiai pažeidžiamų ir keletą mokyklinio amžiaus auginančių šeimų vaikai buvo aprūpinti trūkstamomis reikiamomis priemonėmis – vieniems duoti kompiuteriai, kitiems – planšetės. Skaityti toliau

Nacionaliniame kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse

2020 metų sausio 31 d. ir vasario 3 d. Nacionalinės švietimo agentūros organizuotame  Nacionaliniame  kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse dalyvavo 25 mūsų gimnazijos 5-7  ir 8, I-IIG klasių mokiniai, paskatinti mokytojų, Natalijos Pumputytės, Anželos Ruškevič ir Stanislovo Samosionoko.

Šis konkursas yra Nacionalinio egzaminų centro anksčiau organizuotų nacionalinių matematinio ir gamtamokslio raštingumo bei loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkursų tęsinys. Jo tikslas – mokinių bendrųjų kompetencijų ir bazinių žinių taikymo gebėjimų konkrečiose praktinėse situacijose vertinimas. Konkursu siekiama ugdyti labai svarbius tolesniam mokymuisi ir gyvenimui XXI a. mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, taip pat gebėjimą kūrybiškai taikyti įgytas žinias.

Konkurso užduotims atlikti nereikėjo specialių žinių. Dalyviams buvo parengtos įdomios ir nuotaikingos skirtingo sudėtingumo užduotys, susijusios su mokiniams artimu ir smalsumą žadinančiu kontekstu. Užduotis mokiniai atliko elektroninėje testų vykdymo sistemoje.

Visų klasių  mokiniai sprendė tas pačias matematines, gamtamokslines, teksto suvokimo, logines užduotis. Po konkurso mokiniai tvirtino, kad buvo įdomu ir naudinga išbandyti savo jėgas, įvertinti savo gebėjimus.

2020-04-30 gimnaziją pasiekė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus pasirašyti diplomai. Jie skirti geriausiai iš mūsų gimnazijos mokinių nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso užduotis atlikusiems 5-8, I-II G kl. mokiniams: Edvinui Boriševskiui (5 kl.), Sandrai Proškinai (6 kl.), Kasijai Karčmit (7 kl.), Evelinai Daukševič (8 kl.), Titui Kuchanauskui (I G kl.), Agatai Bartoševič ir Anai Buinovkaitei (II G kl.). Iš jų net du konkursantai, Kasija ir Titas, pateko tarp dešimtadalio daugiausiai taškų surinkusių šalies mokinių.

Matematikos mokytoja Natalija Pumputytė