Baigiamojoje iniciatyvos „Šimtas gamtos įdomybių“ konferencijoje

2018-12-04 mūsų gimnazijos 5 klasės moksleiviai ir mokytoja Irma Jakavičienė dalyvavo VšĮ „Trakų švietimo centras“ ir VšĮ „Grunto valymo technologijos“ organizuotos iniciatyvos „Šimtas gamtos įdomybių“ baigiamojoje konferencijoje. Joje buvo aptartos iniciatyvos metu mokinių lankytos gamtos vietos, pristatyta moksleivių rašinių ir fotografijų paroda „Mes – gamtoje“.

Renginio kulminacija tapo susitikimas su žymiu Lietuvos gamtininku ir rašytoju Selemonu Paltanavičiumi. Garbus svečias pasakojo apie knygų reikšmę, skaitė savo knygų ištraukas, įvardino, kokiais būdais galima prisikviesti lapę ar gegutę keliaujant gamtoje su fotoobjektyvu ir įamžinant gamtos bei laukinės gyvūnijos akimirkas.

Aktyviausios iniciatyvoje dalyvavusios mokyklos ir mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais ir S. Paltanavičiaus knygomis. Mokiniai galėjo pabendrauti su gamtininku, užduoti jam klausimų, gauti rašytojo autografą.

Po renginio moksleiviai džiugiai tarpusavyje dalinosi iniciatyvos „Šimtos gamtos įdomybių“, skirtos Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti, akimirkomis.

Laima Samosionokienė, pradinio ugdymo mokytoja

Apdovanoti akcijos „Priimk mane tokį, koks esu“ dalyviai

Trakų rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba, siekdama paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną, lapkričio 6-20 dienomis vykdė akciją jaunimui ,,Priimk mane tokį, koks esu“. Akcijoje galėjo dalyvauti visos Trakų rajono mokyklos, kuriose mokosi vyresniųjų klasių mokiniai. Akcijos turinį sudarė „Oliverio laiško“ skaitymas klasėse ir mokinių refleksijos.

Mūsų gimnazijos 8, I-IV G klasių mokiniai taip pat dalyvavo akcijoje – Vaiko gerovės komisijai įvertinti buvo pateikti 36 darbai. Komisija išrinko įdomiausius, išraiškingiausius laiškus ir perdavė juos Pedagoginei psichologinei tarnybai.

Gruodžio 4 dieną į gimnaziją atvyko Trakų rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos l. e. p. direktorius Andrius Šatevičius. Jis atvežė ir pats įteikė padėkas mokiniams, dalyvavusiems Tarnybos vykdytoje akcijoje. Padėkos už išreikštą empatiją, nuoširdumą bei toleranciją kitokiam, dalyvaujant jaunimui skirtoje akcijoje „Priimk mane tokį, koks esu“, įteiktos Dianai Mickevič, Titui Kuchanauskui (8 kl.), Auksei Aliukonytei (I G kl.), Miglei Dovsevičiūtei (II G kl.) ir Giedrei Aliukonytei (IV G kl.).

Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitalijai Dovydėnienei įteikta padėka, skirta gimnazijai už aktyvų dalyvavimą akcijoje. Teikiant apdovanojimus dalyvavo ir Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Natalja Kulakovskaja.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė

Kalėdinės ekodirbtuvės

Gruodžio 3-iosios popietę technologijų mokytojos Vidos Lapėnienės iniciatyva gimnazijoje vyko kalėdinės ekodirbtuvės, kurias vedė aplinkosauginio švietimo projekto „Kita forma” vykdytojos. Užsiėmimo metu 5-8 kl. mokiniai ne tik gamino kalėdinius senelius iš antrinių žaliavų, bet ir gavo nemažai informacijos apie tinkamą atliekų tvarkymą, pakartotinį daiktų panaudojimą ir žiedinę ekonomiką, atliekų prevenciją, rūšiavimą.

Visi sukurti kalėdiniai seneliai gruodžio 15 d. bus pristatyti Trakų miesto šventėje „Kalėdos Trakuose“. Ekodirbtuvių metu medeiniečiai iš viso pagamino 44 kalėdinius senelius.

Technologijų mokytoja Vida Lapėnienė

Fotomenininko A. Sutkaus parodą aplankius

Lapkričio 30 d. grupė gimnazijos 6, II ir IV G kl. mokinių su dailės mokytoja Goda Gujiene ir technologijų mokytoja Vida Lapėniene apsilankė Nacionalinėje dailės galerijoje vykstančioje Antano Sutkaus fotografijų parodoje „Kosmos“. „Kosmos“ graikiškai reiškia visų daiktų ir laiko visumą, taigi daugiau negu mes galime matyti. Tai puikiai atskleidžia menininko fotografijų universalumas – jos atspindi žmones, šalį, liūdesį ir džiugesį, dangų ir vandenį, vienatvę ir bendrystę, jaunystę ir senatvę, džiaugsmą ir žaidimą.

Mokiniai turėjo galimybę išvysti unikalius fotomenininko, nuo 1950 iki 1991 metų dokumentavusio šalies ir jos žmonių istoriją, darbus. Po ekspozicijos peržiūros mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Žmogus portrete“. Jos metu, panaudodami A. Sutkaus fotografijų kadrus ir šiuolaikinės spaudos iškarpas, kūrė koliažus. Kiekvienas savo koliažui stengėsi sukurti siužetą, pritaikyti potekstę, jungti praeitį su dabartimi.

Po parodos iškilo klausimas: „Koks mūsų santykis su praeitimi?“ Išmokome beprotiškais kiekiais fiksuoti ir tiražuoti atvaizdus, bet dar neišmokome vertinti ir atsirinkti, ką reikia palikti, o ką išmesti. Iš dvidešimtojo amžiaus turime daug ką vertingo, tik reikia prakalbinti ir išgirsti…

Dailės mokytoja Goda Gujienė

„Medeinos“ gimnazistai LR Seime

2018-11-29 grupė gimnazijos I-II G klasių mokinių, lydima mokytojos Leonoros Daugudienės, pilietiškumo pagrindų mokytis nuvyko į LR Seimą. Mokiniai susipažino su visais trimis Seimo rūmais, juos puošiančiais dailės kūriniais ir jų autoriais, apsilankė ne tik Konstitucijos, bet ir Kovo 11-osios, Seimo posėdžių salėse, salėse, skirtose LR Prezidentui A. Brazauskui ir popiežiui Jonui Pauliui II, kuris yra lankęsis Lietuvoje 1993 m. Gimnazistai susipažino su Seimo Statutu, pabandė patys vadovauti Seimo posėdžiui.  I G klasės mokinys Martynas Aliukonis puikiai atliko Seimo pirmininko pareigas, jo bendraklasei Simonai Maksimec pristatinėjant Švietimo įstatymo pakeitimų įstatymo projektą.

Vėliau jaunuoliai bendravo su LR Seimo nariu Jonu Liesiu ir Seimo nario padėjėja Vilma Puišiene, sužinojo, kaip vyksta rinkimai, kuo skiriasi vienmandatės ir daugiamandatės rinkimų apygardos ir kt., klausinėjo ir patys atsakinėjo į klausimus.

Seimo narys Jonas Liesys visiems padovanojo rašiklių ir magnetukų su LR Seimo simbolika.

Pažintis su LR Seimu papildė pilietiškumo pagrindų temą Valdžia Lietuvoje, nes pavasarį mokiniai lankėsi LR Vyriausybėje ir išsiaiškino, kaip Lietuvoje vykdomi įstatymai.  Dabartinė išvyka pagilino žinias įstatymų priėmimo srityje.

 

Leonora Daugudienė, pilietiškumo pagrindų mokytoja

Padėkos raštas už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje

2018-11-29 gimnazija gavo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti padėkos raštą, pasirašytą Komisijos vykdomojo direktoriaus Ronaldo Račinsko. Raštas skirtas už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje, skirtoje paminėti Tolerancijos dienai (lapkričio 16-ajai).