Brandos atestatai – XXII laidos abiturientams

Atestatų teikimo šventė

 

Liepos 14-ąją Paluknio „Medeinos“ gimnazijos XXII laidos (nuo 1961 m. – ugdymo lietuvių kalba Paluknyje pradžios – XXXI laidos) abiturientams iškilmingai įteikti brandos atestatai. Į gyvenimo kelią palydėta dešimt gimnazistų.

Šventė vyko gimnazijos II aukšto fojė – įprastoje bendruomenės susirinkimų vietoje. Tradiciškai nuskambėjus Lietuvos Respublikos himnui, žodį tarė direktorius Vytautas Gustas. Gimnazijos vadovas, prieš įteikdamas brandos atestatus, džiaugėsi egzaminų rezultatais pabrėždamas, kad šiais metais iš 25 valstybių brandos egzaminų įvertinimų net 3 yra aukštesniojo lygio. Visi abiturientai sėkmingai įveikė egzaminų etapą, tad jiems įteikiami brandos atestatai ir jų priedai – vidurinį išsilavinimą patvirtinantys dokumentai. Vytautas Gustas palinkėjo kiekvienam abiturientui rasti savo gyvenimo kelią, ryžtingai ir garbingai siekti tikslų, įgyvendinti svajones. Skaityti toliau

Priėmimas į profesines mokyklas – internetu

Šiemet pirmą kartą priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks internetu. Birželio 1 d. prasidėjęs  priėmimas vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą http://www.lamabpo.lt/.

Profesinio mokymo įstaigose kartu su profesija galima įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą. Stojantiesiems po 12 klasių suteikiama tik profesija. Mokymas nemokamas. Gerai besimokantieji gauna stipendiją. Skaityti toliau

Ekskursija į Tado Ivanausko zoologijos muziejų

Birželio 7 dieną Paluknio ,,Medeinos“ gimnazijos 5-8 klasių mokiniai su mokytojomis Rūta Gustiene, Danuta Pansevič ir Liudmila Maksimec aplankėTado Ivanausko zoologijos muziejų Kaune.

Tado Ivanausko zoologijos muziejus yra vienintelis toks Baltijos šalyse. Pirmuosius gyvūnų pavyzdžius parengė dar Tado Ivanausko tėvas. Iki šiol tebesaugomus eksponatus, datuojamus 1860 m., Tadas Ivanauskas į Lietuvą atsivežė iš savo gimtinės – Lebiotkos dvaro, buvusio etninėse lietuvių žemėse, o dabar-Baltarusijos teritorijoje, Lydos apskrityje. Anuomet dvaruose buvo madinga kolekcionuoti medžioklės trofėjus ir augalus. Pasak gidės, kai Lebiotką užėmė bolševikai, Tadas Ivanauskas kartu su žmona Honorata kolekciją susikrovė į vežimą ir išvyko kurti lietuviškos mokyklos Pietryčių Lietuvoje, Musteikoje. Šį kraštą okupavus lenkams Ivanauskai ir jų kolekciją atsidūrė Kaune. Čia Tado Ivanausko iniaciatyva buvo atidaryta Gamtos tyrimų stotis, kurios pagrindu tapo eksponatai iš Baltarusijos. Skaityti toliau

Nuotaikinga mokslo metų pabaigos šventė

Birželio 2 d. popietę džiugiai nusiteikusi gimnazijos bendruomenė – 6-8, I-III G klasių mokiniai, mokytojai – susirinko į mokslo metų uždarymo šventę, vykusią antrojo aukšto fojė.

Renginį vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė. Ji pabrėžė, kad šis susirinkimas – tarsi visų per mokslo metus nuveiktų darbų apibendrinimas: dauguma mokinių nuo šiol jau galės mėgautis vasaros atostogų teikiamais malonumais, o keletas jų dar turės atlikti papildomus darbus. Vitalija Dovydėnienė perskaitė gimnazijos direktoriaus įsakymą dėl mokinių kėlimo į aukštesnes klases, priminė, kad II G klasės mokiniams, sėkmingai baigusiems mokslo metus ir dalyvavusiems pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai bus įteikti kiek vėliau.

Direktorius Vytautas Gustas pasveikino visus šventės dalyvius, ypač į aukštesnes klases perkeltus mokinius. Aštuntokams, baigusiems Pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, padedamas pavaduotojos ugdymui Vitalijos Dovydėnienės, įteikė pažymėjimus, net keturiasdešimt devyniems 6-8, I-III G klasių mokiniams už įvairius nuopelnus (gerus mokymosi pasiekimus, nepriekaištingą lankomumą, atstovavimą gimnazijai rajoniniuose ar respublikiniuose renginiuose, aktyvią socialinę, kultūrinę, sportinę, kūrybinę ar projektinę veiklą) įteikė padėkos raštus.

Vėliau savo vyresniuosius draugus, baigiančius II G klasę, pasveikino gimnazijos I klasės mokiniai (klasės vadovė Natalija Pumputytė). Dauguma gimnazistų antrokų mokymąsi tęs „Medeinoje“ – čia jie planuoja įgyti vidurinį išsilavinimą. Vienas kitas Vilniuje ar kitame mieste mokysis profesijos, pradės dirbti, tad ši šventė – paskutinė galimybė netrukdomai pabendrauti su bendramoksliais.

Antrokai gimnazistai ir jų klasės vadovė Vaclava Klejevskaja padėkojo jaunesniems draugams už sveikinimus, šiltus padėkos žodžius ir spalvingas pirmųjų vasaros žiedų puokštes skyrė gimnazijos administracijai, mokytojams.

Šventės metu išsakyta ir daugiau prasmingų sveikinimų, palinkėjimų. Aidėjo garsūs plojimai, palaikymo šūksniai.

Mokinių neapleido džiugi nuotaika – juk daugumos laukia smagios ir turiningos vasaros atostogos. O ir išsiskiria juk ne ilgam – nepastebimai prabėgs vasara, ir rugsėjo 1-osios skambutis vėl sukvies į klases.

Vitalija Dovydėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gamtamokslinis pradinių klasių projektas „Žaliosios pamokos“

Pasaulio pažinimo mokomasis dalykas yra vienas iš gamtamokslinio ugdymo pradinėse klasėse komponentų. Mokytojas turi siekti, kad vaikai stebėtų, tyrinėtų gamtą, pratintųsi įžvelgti faktų bei reiškinių sąsajas, pajustų pasaulio vientisumą. Vaikams tokia veikla ne tik patinka, bet ir skatina išsamiau domėtis gamta bei aplinka. Gamtotyros proceso stiprinimas pradinėse klasėse labai svarbi ugdymo kryptis.

Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje bei Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrųjų programų gamtamokslinėse nuostatose teigiama, kad gamtamokslinis ugdymas mokykloje grindžiamas „partnerystės – bendradarbiaujant visiems švietimo kokybe suinteresuotiems partneriams“ principais. Todėl, bendradarbiaudamos su ekošvietėjišką veiklą propaguojančia įstaiga VšĮ „RV Agentūra“, „Medeinos“ pradinio ugdymo mokytojos Laima Samosionokienė ir Aušra Kuchanauskienė sumanė gamtamokslinį projektą, kurio metu pasaulio pažinimo pamokos būtų vedamos netradicinėse erdvėse mokiniams lankantis Lietuvos nacionaliniuose bei regioniniuose parkuose.

Birželio 1 dieną 2 ir 3 klasės mokiniai su mokytojomis Irma Jakavičiene ir Laima Samosionokiene išvyko į Neries regioninį parką – jame esančiame Dūkštų ąžuolyno pažintiniame take buvo organizuotas pirmasis projekto „Žaliosios pamokos“ užsiėmimas. Nuotaikingą gamtos pažinimo pamoką vedė parko gidas Saulius Pupininkas. Jis leido vaikams pabūti mažaisiais gamtos tyrinėtojais ir įdomiai bei interaktyviai supažindino su senos girios pasauliu. Žaisdami ir atlikdami užduotis mokiniai daug sužinojo apie didžiausią Lietuvos ąžuolyną bei jo gyventojus – pelėdas, genius, meletas, šikšnosparnius. Keliaudami vaikai stebėjo ir lygino ąžuolų aukštį, matavo kamienų storį, anglimi piešė ąžuolų antspaudus, tyrinėjo šerno ir bebro kaukoles. Pamoką gidas baigė prie paslaptingo akmens, kuris, pasak vietos gyventojų, būtinai išpildo sugalvotą norą.

Po gamtos pažinimo pamokos grupė užsuko į Kernavės kultūrinį rezervatą. Čia mokiniai susipažino su kitu gamtamokslinio ugdymo pradinėse klasėse komponentu – Lietuvos istorija. Šiuolaikiškai įrengtame muziejuje ugdytiniai pamatė daug įvairių epochų archeologinių radinių, archajiškų tolimos praeities daiktų. Labiausiai vaikus nudžiugino Kernavės archeologinių piliakalnių kompleksas. Reikėjo daug jėgų ir ištvermės norint užlipti ant kiekvieno iš penkių piliakalnių, taip pat smalsumo ir geros atminties vaikams vardijant jų pavadinimus.

Nors pirmoji vasaros diena nešykštėjo lietaus, visų nuotaika buvo puiki. Rudeniop bus tęsiamos „Žaliųjų pamokų“ veiklos netradicinėse erdvėse – mokiniai vyks į kitą pasirinktą regioninį parką.

Laima Samosionokienė, pradinio ugdymo mokytoja

Tapybos darbų pleneras „Medeinos globoje“

Gimnazijos dailės mokytoja Goda Gujienė ir biologė Danuta Pansevič antrus metus organizavo mokinių tapybos darbų plenerą „Medeinos globoje“. Šiais metais gegužės 31-ąją vykusio plenero tikslas – įprasminti miestelio architektūrinį paveldą, įsipynusį nuostabios gamtos spalvose. Siekiama, kad lietuvių miško deivės Medeinos vardą turinti mūsų gimnazija, ugdydama gamtos grožio pajautą ir meilę gimtajam kraštui, skatintų kultūrinį kūrybiškumą bendradarbiaujant, suburtų bendraminčius ir įtrauktų mokinius į aktyvią kūrybinę veiklą. Tikimasi, kad renginys taps tradiciniu.

Šį kartą plenere dalyvavo trylika 3-8, I- III g klasių mokinių, atstovavusių Paluknio „Medeinos“ ir Paluknio Longino Komolovskio gimnazijoms. Paprašytas mokytojų, parapijos klebonas Tadas Švedavičius, nuo pat ryto jauniesiems menininkams atvėrė bažnyčios duris – leido tapyti šventoriaus interjero detales, pakilti į bokštą, iš kurio atsiveria miestelio panorama. Mokinių kompozicijose-improvizacijose skleidėsi įvairūs ryškiaspalviai vaizdai: vienose – Paluknio bažnyčia gamtos fone, kitose – bažnyčios interjeras, likusiose – senosios kapinaitės su antkapiais ar medžių apsuptyje iškilęs profesoriaus botaniko J. V. Volfgango palikimas – buvęs svirnas, išdraskytas sovietiniais laikais.

Mokinių kūrybiniam procesui netradicinėje aplinkoje talkino juos atlydėjusios mokytojos Goda Gujienė, Renata Chosčijeva, Danuta Pansevič bei Rūta Gustienė. Veiklą įgyvendinti padėjo ir Trakų rajono ūkininkas Vladyslav Kravčun. Šis žmogus antrus metus yra plenero partneris bei rėmėjas. Jo dėka mokiniai buvo aprūpinti profesionaliomis dailės raiškos priemonėmis, gimnazijos valgykloje galėjo pasivaišinti kibinais bei gaiviaisiais gėrimais.

Iki vėlyvos popietės trukęs renginys padėjo atsiskleisti mokinių kūrybiniams talentams bei fantazijai. Juk gamta – tai vieta, kur dažnas gali atsipalaiduoti, patirti jausmų antplūdį, pamąstyti apie gyvenimo prasmę. Be to, gamta – mūsų tikrovės dalis, o menas padeda įprasminti tikrovę. Plenero patirtis buvo naudinga ir mokiniams, ir mokytojoms.

Direktorius Vytautas Gustas plenero dalyviams birželio 2-ąją, mokslo metų uždarymo dieną, padėkojo už prasmingą veiklą, bendradarbiavimą, įteikė padėkos raštus.

 

Goda Gujienė, dailės mokytoja

 Danutos Pansevič nuotraukose plenero akimirkos.