Veiklos rezultatų ataskaitos

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS IKI 2014-09-31


Finansinės būklės ataskaita 2023-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-31

Aiškinamasis raštas  2023-03-31 (finansinės ataskaitos)


Pinigų srautų ataskaita 2022-12-31

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2022-12-31

Informacija apie trumpalaikės mokėtinas sumas 2022-12-31

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 2022-12-31

Informacija apie išankstinius apmokėjimus 2022-12-31

Ilgalaikio turto ataskaita 2022-12-31

Informacija apie nematerialiojo balansinės vertės pasikeitimą 2022-12-31

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2022-12-31

Finansavimo sumų likučiai 2022-12-31

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2022-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2022-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2022-12-31

Aiškinamasis raštas  2022-12-31 (finansinės ataskaitos)


Finansinės būklės ataskaita 2022-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2022-09-30

Aiškinamasis raštas  2022-09-30  (finansinės ataskaitos)


Finansinės būklės ataskaita 2022-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-30

Aiškinamasis raštas  2022-06-30  (finansinės ataskaitos)


Finansinės būklės ataskaita 2022-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2022-03-31

Aiškinamasis raštas  2022-03-31  (finansinės ataskaitos)


Pinigų srautų ataskaita 2021-12-31

Nematerialiojo turto ataskaita 2021-12-31

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2021-12-31

Informacija apie gautinas sumas 2021-12-31

Informacija apie išankstinius apmokėjimus 2021-12-31

Ilgalaikio turto ataskaita 2021-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2021-12-31

Finansavimo sumos 2021-12-31

Atsargų ataskaita 2021-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2021-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-12-31

Aiškinamasis raštas  2021-12-31  (finansinės ataskaitos)

 


Finansinės būklės ataskaita 2021-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-09-30

Aiškinamasis raštas  2021-09-30  (finansinės ataskaitos)


Finansinės būklės ataskaita 2021-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-06-30

Aiškinamasis raštas  2021-06-30  (finansinės ataskaitos)


Finansinės būklės ataskaita 2021-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31

Aiškinamasis raštas  2021-03-31  (finansinės ataskaitos)


Aiškinamasis raštas  2020-12-31  (finansinės ataskaitos)

Atsargų vertės pasikeitimas per 2020m.

Finansinės būklės ataskaita 2020-12-31

Finansavimo sumos pagal šaltinį,paskirtį ir jų pokyčiai per 2020m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2020-12-31

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2020 m.

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas 2020-12-31

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2020m.

Pinigų srautų ataskaita 2020m.

Pinigų srautų ataskaita 2020m. (2d.)

Veiklos rezultatų ataskaita 2020-12-31


Finansinės būklės ataskaita 2020-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2020-09-30

Aiškinamasis raštas 2020-09-30 (Finan.atask.)


Finansinės būklės ataskaita 2020-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2020-06-30

Aiškinamasis raštas 2020-06-30 (Finan.atask.)


Finansinės būklės ataskaita 2020-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2020-03-31

Aiškinamasis raštas 2020-03-31 (Finan.atask.)


Finansinės būklės ataskaita 2019-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-12-31


Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-09-30

Aiškinamasis raštas 2019-09-30 (Finan.atask.)


Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-06-30

20 VSAFAS 4 pr. 2019-06-30

Aiškinamasis raštas 2019-06-30 (Finan.atask.)


Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31

20 VSAFAS 4 pr. 2019-03-31

Aiškinamasis raštas 2019-03-31 (Finan.atask.)


Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31

20 VSAFAS 4 pr.2018-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-12-31

Aiškinamasis raštas 2018-12-31 (Finan.atask.)


Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30

20 VSAFAS 4 pr.2018-09-30

Aiškinamasis raštas 2018-09-30 (Finan.atask.)


Finansinės būklės ataskaita 2018-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-06-30

20 VSAFAS 4 pr.2018-06-30

Aiškinamasis raštas 2018-06-30 (Finan.atask.)


Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-03-31

20 VSAFAS 4 priedas 2018-03-31

Aiškinamasis raštas 2018-03-31 (Fin. ataskaitos)


Finansinės būklės ataskaita 2017-12-31

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2017-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-12-31

VSAFAS 2017-12-31

Pinigų srautai 2017-12-31

Aiškinamasis raštas 2017-12-31


Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30

VSAFAS 2017-09-30

Aiškinamasis raštas 2017-09-30


Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30

VSAFAS 2017-06-30

Aiškinamasis raštas 2017-06-30


Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-03-31

VSAFAS

2017 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas


Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-12-31

Finansavimo sumos 2016/3

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas


Finansinės būklės ataskaita 2015-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-12-31

Finansavimo sumos 2015/3

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

 

Finansavimo sumos 2015-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2015-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-06-30

2015 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos 2014-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2014-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-12-31

2014 m. IV-ojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Atsargų vertės pasikeitimai 2014 m. Turto pokyčio ataskaita 2014 m.

Ilgalaikio turto vertės pasikeitimas 2014 m. Pinigų srautų ataskaita 2014 m.

Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas 2014 m.