Metodinė veikla

TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ GIMNAZIJOS METODINĖS VEIKLOS NUOSTATAI

 KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS NUOSTATAI

GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA

Eil. Nr. Tarybos pirmininkė:
1. Leonora Daugudienė, Istorijos vyr. mokytoja, etikos ir žmogaus saugos mokytoja metodininkė
Nariai:
2. Aušra Kuchanauskienė Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
3. Natalija Mikulskienė Kalbinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė,  rusų kalbos vyr. mokytoja, anglų kalbos mokytoja
4. Robertas Šalna Socialinio ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas, geografijos mokytojas metodininkas
5. Danuta Pansevič Matematinio ir gamtamokslinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, biologijos  vyr. mokytoja
6. Vida Lapėnienė Meninio, technologinio ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė, technologijų vyr. mokytoja

  PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
  Grupės pirmininkė:
1. Aušra Kuchanauskienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Nariai:
2. Justina Trombačik Pradinio ugdymo mokytoja
3. Lina Ganevičienė Pradinio ugdymo vyr. mokytoja
4. Laima Samosionokienė Pradinio ugdymo vyr. mokytoja
5. Arūnas Joknys Tikybos vyr. mokytojas
6. Ala Židanavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

KALBINIO UGDYMO  METODINĖ GRUPĖ

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
  Grupės pirmininkė:
1. Natalija Mikulskienė Rusų klb. vyr. mokytoja,  anglų klb. mokytoja
Nariai:
2. Vitalija Dovydėnienė Lietuvių klb. mokytoja metodininkė
3. Vaclava Klejevskaja Rusų klb. vyr. mokytoja
4. Liudmila Maksimec Lietuvių klb. mokytoja metodininkė
5. Rūta Gustienė Anglų klb. vyr. mokytoja
 6.  Rasa Gelumbeckaitė  Prancūzų klb. mokytoja

SOCIALINIO IR DORINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ  

Eil. nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
Grupės pirmininkas:
1. Robertas Šalna Geografijos mokytojas metodininkas
Grupės nariai:
2. Dainius Kuchanauskas  Istorijos mokytojas metodininkas
3. Leonora Daugudienė Istorijos vyr. mokytoja, etikos ir žmogaus saugos mokytoja metodininkė
4. Arūnas Joknys Tikybos vyr. mokytojas
5. Natalija Mikulskienė Etnokultūros mokytoja

MATEMATINIO IR GAMTAMOKSLINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ

Eil. nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
Grupės pirmininkas:
1. Danuta Pansevič Biologijos  vyr. mokytoja
Grupės nariai:
2. Stanislovas Samosionokas Fizikos  vyr. mokytojas, informacinių technologijų mokytojas
3. Raimonda  Šiurytė Chemijos  mokytoja
4. Natalija Pumputytė Matematikos vyr. mokytoja
5. Anžela Ruškevič Matematikos vyr. mokytoja

MENINIO IR TECHNOLOGINIO UGDYMO, KŪNO KULTŪROS METODINĖ GRUPĖ

Eil.nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
Grupės pirmininkė:
1. Vida Lapėnienė Technologijų vyr. mokytoja
Nariai:
2. Dainius Kuchanauskas Technologijų vyr. mokytojas
3. Vytautas Gustas Kūno kultūros vyr. mokytojas
4. Jovita Dovsevičiūtė Muzikos mokytoja
5. Audrius Kazlauskas Kūno kultūros vyr. mokytojas
6. Goda Gujienė Dailės mokytoja metodininkė