Gimnazijos istorija

Ką mums mena istorija?

Istorinė atmintis mums išsaugojo ir byloja, kad Paluknyje valstybinė mokykla atvėrė duris tik 1921 m. Iki tol veikė ,,vargo mokykla”: 1915 – 1921m. mokytojai H. Lastovska, E. Rutkauskaitė, Apalevičius mokė 35 – 40 mokinių. Mokydavo vis kitoje troboje, dažniausiai iš maldaknygių. 1925 -1927 m. valstybinė mokykla persikėlė į kitą pastatą, kuris 1968 m. sudegė, tačiau dar 1963 m. buvo pastatyta didesnė, tiesa, medinė mokykla. Tuo metu tai buvo trikalbė (lenkų, rusų, lietuvių) mokykla.
Pirmoji lietuviška klasė Paluknyje sulaukė mokinių 1961m.
Pirmoji ir ilgametė mokyklos mokytoja buvo G.Židelienė, Paluknio mokyklai atidavusi daugiau nei pusę amžiaus. Ji prisimena:
„Dirbau Gaižūnuose, Kauno r. 1961 m. pavasarį Trakų r. partijos komiteto pirmasis sekretorius J. Bazys pakalbino dirbti Paluknyje. Paluknį apibūdino kaip įsikūrusį gražioje vietoje, netoli Vilniaus. Nenorėjau sutikti, tačiau įkalbino vaikai.
Rugpjūčio 15 d. gavau įsakymą ir susiruošiau į Paluknį.
Sunki buvo pradžia. Pirmais metais klasės įsikūrė dūminėje pirkelėje, į mokyklą mus įsileido tik antraisiais metais. Darbo sąlygos buvo netinkamos – klasė buvo šalta, žiemą net rašalas užšaldavo”.
Pirmos klasės buvo negausios – mokytoja pradėjo darbą su 6 mokinukais. Vėliau jų Istorijai1skaičius augo ir dirbti tekdavo net su 35 vaikais (mokėsi kartais net 4 jungtinės klasės).
Mokytoja G. Židelienė prisimena, kad atsižvelgiant į pradinių klasių mokinių poreikius, jiems buvo užsakytas „Genio” žurnalas.
1988 m. prasidėjo statybos ir 1990 metų rugsėjį duris atvėrė naujasis mokyklos pastatas.
1984 – 1994 m. (kol buvo bendra trikalbė mokykla) mokyklą baigė 9 lietuviškų klasių abiturientų laidos. Dabar jau Paluknyje išleistos 28 lietuviškos abiturientų laidos, o mūsų mokykloje – 19.
Pirmųjų lietuviškų klasių (1984, 1985 m.) auklėtojomis buvo kalbininkės – mokytojos E. Adomaitienė ir A. Gaidienė. 1986 – 1987 m. abiturientų nebuvo. O nuo 1988 iki 1994 m. auklėtinius į gyvenimą palydėjo auklėtojai I. Nikitinas, S. Samosionokas, V. Gustas, N. Pumputytė, L.Samosionokienė, L. Bimba. Į mokinių atmintį įsirėžė ir daugiau mokytojų, skleidusių lietuvišką žodį Paluknyje: R. Jokimaitis, R. Dovydėnas, L. Steponavičiūtė ir kt. Geru žodžiu mokiniai prisimena ir kitus, jau nebedirbančius pedagogus. Šiandien mūsų mokykloje darbuojasi šaunus būrys mokytojų.
Lietuviška mokykla savo savarankišką gyvenimą pradėjo skaičiuoti 1994 metų birželio 28 d.Istorijai2
Paluknio lietuvių vidurinė mokykla savarankiškai mokslo metus pradėjo 1994-09-01, turėdama I-XI klases (jose iš viso buvo 66 mokiniai). Mokyklos direktoriumi paskirtas Vytautas Gustas, kuriam 2001 m. rugpjūčio 29 d. įteiktas Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas už nuoširdų, kūrybingą vadovavimą mokyklai puoselėjant lietuvių liaudies tradicijas.
1995 m. pavasarį mokykla išleido į savarankišką gyvenimą pirmąją abiturienčių laida.
1997 m. išsirinkome globėją ir tapome „Medeinos“ vardo mokykla.
Tais pačiais 1997 m. mokykla pradėjo bendradarbiauti su šv. Jono kongregacija – iš pradžių buvo mokomi keturi kongregacijos auklėtiniai iš Jalovės kaimo, vėliau – po keletą ir iš Gojaus, Apatiškių kaimų.
1998 m. padedami buvusio Regioninių problemų ir tautinių mažumų departamento įsigijome tautinių drabužių komplektą, kuris labai praverčia mūsų mokiniams (o kartais ir mokytojams), kurie koncertuoja įvairiomis progomis.
1998 m. rugsėjo 1 d. 1 klasės slenkstį peržengė 21 mokinukas. Juos mokė ir auklėjo L. Samosionokienė. Tai gausiausia Paluknio lietuviškų klasių istorijoje pirmoji klasė. 1998 m. mokykla džiaugėsi ir 100-uoju mokiniu.
Padedant Šv. Jono kongregacijai, 2001 m. mokykla įsigijo mikroautobusą.
2002 m. 10 kl. mokinys J. Samosionokas išrinktas atstovauti rajonui Lietuvos mokinių Istorijai3parlamente. Jis taip pat užėmė I vietą rajone už projekto „Moksleivių užimtumas popamokinėje veikloje” pristatymą.
2003 m. mokyklos patalpose įsikūrė Rūdiškių muzikos mokyklos akordeono ir fortepijono skyriai.
2003 m. mokyklos mokinių kūrybinė grupė respublikiniame konkurse „Įdomiausia istorijos pamoka Valdovų rūmuose“ užėmė III vietą.
Muzikinis teatras studija „Lašeliukai“ nuo 2003 m. kasmet parengia bent po vieną muzikinį spektaklį, kurį pristato visuomenei.
2004m. mokyklos komanda respublikiniame internetiniame forume – konkurse 2 x 2 Istorijai4užėmė IV vietą.
2005 m. mokykloje įsteigta socialinio pedagogo pareigybė. Soc. pedagoge pradeda dirbti mokytoja L. Daugudienė.
Nuo 2006 m. mokykla vykdo 4 kl. mokinių lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų patikrinimą, taip pat vykdo tarptautinę kvaišalų vartojimo prevencijos programą „Sniego gniūžtė“, o nuo 2007 m. – akredituota JAV kaip tarptautinės organizacijos „Snowball“ skyrius. Mokykloje kasmet lankosi „Sniego gniūžtės“ moderatorius iš JAV Dž. Irvinas.
2007 m. rugsėjo pirmą dieną mūsų mokykla sulaukė Jo Ekscelencijos Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus su žmona Alma. Išpuošta mokykla, šventine Istorijai5nuotaika spindintys mokiniai, tėveliai, mokytojai – puiki mokslo metų pradžia! Prezidentas savo kalboje prisiminė, kad pirmosios sisteminės žinios, įsisavintos dar mokyklos suole, savęs suvokimo sampratos formavimas – šios gyvenimo kelrodės gairės jį lydėjo ir lydi visą gyvenimą. „Mes turime nuostabaus jaunimo, – sakė gerb. Valdas Adamkus. – Linkiu, kad jūs taptumėte mūsų ateities švyturiais“.
Nuo 2007 m. mokykloje veikia PIT (profesinis informavimo taškas).
2007 m. Trakuose vykusiame tarptautiniame vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje „Mizanscenų pilis“ muzikinis teatras studija „Lašeliukai“ įvertintas diplomu ir padėka, tais pačiais metais su programa „Graži mūsų šeimynėlė“ vyko į Rygos lietuvių vidurinę mokyklą.
Nuo 2008 m. į 11 klasę atvyksta mokiniai iš Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos.
Jaunųjų miško bičiulių būrelis „Lukna“ nuo 2008 m. dalyvauja Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Kalėdinių puokščių konkurse, Trakų miškų urėdijos konkurse „Žiemos puokštė“. 2009 m. rajoninių projektinių darbų konkurse projektas „Išsaugokime žemę ateities kartoms“ laimėjo I vietą.
Nuo 2009 m. organizuojami 5 kl. mokinių lietuvių, anglų kalbų bei matematikos pasiekimų patikrinimai.
Nuo 2009 m. vasario 21 mokykloje organizuojamas tarprajoninis 5 – 8 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas ,,Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga!“, taip pat pradedame dalyvauti Konstitucijos egzamine.
Nuo 2011 m. mokykla pradėjo Olweus patyčių prevencijos programos diegimą, koordinuojamą Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (SPPC), siekiame tapti Olweus vardo mokykla.
2011 m. rugsėjį – gruodį „Sniego gniūžtės“ metodika perteikta Trakų r. Aukštadvario ŽŪM.
2011 m. mūsų mokyklos mokiniai (Muzikinis teatras studija „Lašeliukai“ ) atstovavo Trakų rajoną Turkijos mieto Alanijos Vaikų dienos festivalyje.Istorijai6
2011 m. organizuotas ugdymo lietuvių kalba Paluknyje 50-ečio minėjimas.
Tais pačiais metais išleista gausiausia abiturientų laida – 26 mokiniai (auklėtoja – V. Klejevskaja).
Nuo 2012-2013 m. m. I pusmečio mokykloje dirba Trakų švietimo pagalbos tarnybos PPS psichologas, veikia UKC (ugdymo karjerai centras), taip pat duris atvėrė Rūdiškių muzikos mokyklos gitaros skyrius (šalia jau veikiančių akordeono ir fortepijono skyrių).
2011 m. L. Kuchanauskaitė (8 kl.) rajoninio diktanto konkurso „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga!” nugalėtoja; G. Kilaitė tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajoninio etapo laimėtoja (mokyt. D. Daukševičienė); G. Kilaitė, K. Jančevskij (8kl.) tapo laureatais už projekto „Neatrastoji Žemaitija” pristatymą rajone (mokyt. N. Mikulskienė, R. Šalna).
Nuo 2012 m. esame Trakų rajono SG skyrių centras.
2012 m. suremontuota biblioteka ir informacinių technologijų kabinetas, gauta naujų baldų ir naujos įrangos. Iš Trakų r. savivaldybės skirtų lėšų suremontuoti pradinių klasių, lietuvių kalbos, anglų kalbos, geografijos, istorijos, dailės – matematikos kabinetai ir sporto salė.
2012 m. I. Kazėnaitė (12 kl.) rajono dailės olimpiados nugalėtoja, respublikiniame ture ji užėmė II vietą (mokyt. G. Gujienė); Gintarė Kilaitė (9 kl.) respublikinio rašinių konkurso „Kokios mintys kyla perskaičius 38-ąjį Konstitucijos straipsnį?” laureatė (mokyt. D. Daukševičienė).
Nuo 2013 m. rugsėjo įdiegtas UAB „Nacionalinis švietimo centras“ elektroninis „Mano dienynas“.
2013 m. projektas „Nemesk kelio dėl takelio“ laimėjo paskatinamąją 1000 Lt premiją Lietuvos Respublikos VRM organizuotame prevencinių projektų konkurse.
2013 m. balandžio – birželio mėnesiais pradinių klasių mokytojų L.Samosionokienės ir A.Kuchanauskienės parengtas ir pristatytas aplinkosaugos projektas „Rūšiuok – aplinką tausok!“, gauta 6000 Lt suma aplinkosauginio ir gamtamokslio ugdymo tęstiniam projektui „Eksperimentų pasaulis: vandens ir dirvožemio tyrimai“.
2013 m. sausio 24 d. duris atvėrė po remonto atgimusi sporto salė. Ta proga įvyko krepšinio varžybos, kuriose dalyvavo svečių – onuškiečių – ir abiejų Paluknio mokyklų vaikinų krepšinio komandos.
2013 m. balandžio 23-24 d. Trakų švietimo centre vyko švietimo įstaigų projektinių darbų pristatymas – konkursas. Mūsų mokykla šį kartą pateikė du darbus – 2 klasės projektą „Mes – jūreiviai“ (vadovė A. Kuchanauskienė) ir 5-12 klasių projektą „Maironio metai. Mūsų dialogas su Maironiu“ (vadovės V. Dovydėnienė ir L. Daugudienė). Abiem mūsų mokyklos projektiniams darbams buvo skirtos prizinės vietos: „Mes – jūreiviai“ – III vieta pradinių klasių projektinių darbų grupėje, o „Maironio metai. Mūsų dialogas su Maironiu“ – II vieta literatūrinių projektinių darbų grupėje.
2013 m. gegužės 20 d. oficialiai vartus atvėrė atnaujintas 900 m2 sporto aikštynas – Istorijai7aptverta stadiono teritorija ir vietoj dviejų buvusių aikščių, duobėtų, ištrupėjusiu asfaltu, įrengta saugi dirbtinės dangos aikštelė su visiems žaidimams reikalinga įranga.
2013 m. D. Rizgelis (12 kl.) tapo rajoninės matematikos olimpiados nugalėtoju (mokyt. N. Pumputytė), I. Karčmit (11 kl.)- rajoninės rusų kalbos olimpiados nugalėtoju (mokyt. V. Klejevskaja). Abu mokiniai atstovavo Trakų rajonui respublikinėse olimpiadose.
1-ąjį 100-uką iš valstybinio matematikos egzamino gavo abiturientas D. Rizgelis (mokyt. N. Pumputytė).

Nuo 1996 iki 2013 m. atestatai su pagyrimu įteikti – I.Klejevskajai, K.Lapkovskajai (1996 m.), J.Valiukevičiūtei (2004 m.), Ervin Rizgelis, Mindaugas Mitkevičius (2008 m.), Karolis Rizgelis (2009 m.), Dorota Malachovska, Ingrida Kazėnaitė (2012 m.), Deivydas Rizgelis (2013 m.).
2013-2014 mokslo metais pradėjome vykdyti veiklas, kurias vykdo tik nedaugelis Lietuvos „Sniego gniūžtės“ skyrių. Tai programos „Snaigiukė“ ir „Snaigė“. „Snaigiukė“ – tai tarptautinės „Snowball“ prevencinės programos variantas pradinukams, o „Snaigė“ – 5-7 klasių mokiniams.
2013 m. lapkričio 28 dieną organizuotas renginys, kuriuo paminėjome Tarmių metus. Šiame renginyje dalyvavo 1-12 klasių mokiniai.
2014 sausio 13 d. – Laisvės gynėjų dieną – mokykloje pirmą kartą vyko kraujo donorystės akcija. Kraujo donorais panoro būti ne tik mokytojai, bet ir 18 metų sulaukę mokiniai. Visi mokiniai ir mokytojai, tapę kraujo donorais, gavo pažymėjimus, patvirtinančius šį kilnų poelgį.
Vytauto Landsbergio fondo organizuotame Rytų Lietuvos mokyklų dėstomąja valstybine lietuvių kalba ir tautinių bendrijų kalbomis meninės raiškos programų Istorijai8konkurse „Kuo man graži Tėvynė Lietuva“  pradinių klasių muzikinio teatro studija „Lašeliukai“ pelnė Laureato vardą ir gavo piniginę premiją, kuri buvo panaudota konkurso nugalėtojų išvykai prie Baltijos jūros.

Rajono projektinių darbų konkurse  mūsų mokykla pristatė du projektus : aplinkosauginį pradinių klasių projektą „Mes – už švarią aplinką!“ (mokytoja Laima Samosionokienė) ir 7 – 12 klasių projektą „Sveikesnio pasirinkimo link“ (mokytoja Danuta Pansevič). „Mes – už švarią aplinką!“ laimėjo I vietą pradinių klasių projektinių darbų grupėje, o „Sveikesnio pasirinkimo link“ – I vietą sveikos gyvensenos projektinių darbų grupėje.

Mūsų mokykla auga, didėja mokinių skaičius: 1994-1995 m. m. mokėsi 66 mokiniai, 2004-2005 m. m. mokėsi 105 mokiniai, 2013-2014 m. m. – 148 mokiniai.
Mokinių skaičiaus kaita nuo 1994 m.: 1994-1995 m. m. – 66 mokiniai, 2004-2005 m. m. – 105 mokiniai, 2013-2014 m. m. – 148 mokiniai. Pokytis procentais nuo 1994 m. – 124 %.
Mokyklos bendruomenė įvairiatautė, ugdoma pagarba kitoms kalboms, kultūrai bei papročiams. Mokinių tautinė sudėtis 2013-2014 m. m.: lietuvių – 37,8 %, lenkų – 47,97 %, rusų – 2,7 %, moldavų – 0,67 %. Dalies mokinių (10,8 %) tautybė nenurodyta.
2014 m. atidaryta priešmokyklinio ugdymo grupė. Joje 10 ugdytinių.
2014 m. spalio 3 d. SPPC pažymėjimu NR. OM3.1-21 mūsų mokyklai suteiktas Olweus mokyklos vardas 2014-2015 ir 2015-2016 m. m..

Parašykite komentarą