„Medeinai“ penktąkart suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas

Birželio 26 d. gimnazija gavo pažymėjimą, penktą kartą patvirtinantį „Olweus mokyklos“ vardą. Kartu atsiųstas ir Olweus mokyklos GIF ženkliukas, kuris gimnazijos interneto puslapyje skleis žinią apie sėkmingai vykdomą Olweus patyčių prevencijos programą.

Olweus patyčių prevencijos programos koordinavimo grupės vardu suteikto vardo proga mūsų gimnazijos bendruomenę pasveikino Ieva Zuzevičiūtė, Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) vykdomo projekto „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ metodininkė. Ji  rašo: „Džiaugiamės, kad prisidedate prie saugesnės aplinkos mokykloje kūrimo ir linkime didžiausios kloties ateities darbuose.“

Olweus patyčių prevencijos programos ir Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos standartus atitinkančių mokyklų sąrašas patvirtintas Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) direktoriaus 2023-06-22 įsakymu Nr. VK-459 „Dėl sertifikuotų Olweus vardo mokyklų sąrašo patvirtinimo“. Tuo pačiu įsakymu 47 mokykloms, tarp jų – ir mūsų gimnazijai, „Olweus mokyklos“ vardas suteiktas 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metams.

Gimnazijoje Olweus patyčių prevencijos programa vykdoma nuo 2011 metų. „Medeiną“ patyčių prevencijos klausimais kuruoja sertifikuota Olweus programos instruktorė Jurgita Večerskienė. Tikimės, kad bendruomenė sėkmingai tęs prevencines veiklas, o nuoseklus, nenutrūkstamas darbas ir ateityje bus įvertintas teigiamai.

Vitalija Dovydėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui