Kultūros pasas: Vilniaus istoriniame centre

Birželio 20 d. grupė gimnazijos 5–8, I–II G klasių mokinių Vilniaus senamiestyje dalyvavo ekskursijoje-orientaciniame žaidime, kurį organizavo gidė Milisenta Misevičiūtė. Kelionės maršrutas – nuo Aušros Vartų iki Rotušės aikštės.

Gavę koduotas užduotis ir veikdami grupėse, mokiniai surado pažymėtas vietas. Taip pažino Vilniaus istorinį centrą kaip UNESCO kultūros paveldo objektą. Prisiminta, kad nepaisant istorinių permainų, Vilniaus istorinio centro erdvinė struktūra atspindi architektūros stilių kaitą, politinių ir gamtinių įvykių nulemtą raidą.

Edukacinės išvykos organizatorės – mokytojos Vida Lapėnienė ir Natalija Mikulskienė. Renginį įgyvendinant pasinaudota Kultūros paso galimybėmis.

Natalija Mikulskienė, anglų kalbos mokytoja