Padėkos raštas už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje

2019-06-26 gimnazija gavo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti padėkos raštą, pasirašytą Komisijos vykdomojo komiteto direktoriaus Ronaldo Račinsko. Raštas skirtas už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Tremties vaikų žaislai“ ir veiklų, skirtų Gedulo ir vilties dienai paminėti, organizavimą.