Įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai

Birželio 22 d. gimnazijos fojė vyko pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų teikimo ceremonija. Į renginį susirinko džiugiai nusiteikę II G klasės mokiniai, gimnazijos administracija, keletas mokytojų ir I G klasės atstovai.

Direktorius Vytautas Gustas, padedamas pavaduotojos ugdymui Vitalijos Dovydėnienės, II G klasės mokiniams įteikė pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus ir padėkas už gerą mokymąsi, atstovavimą gimnazijai rajoniniuose bei respublikiniuose renginiuose, aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje bei kitus nuopelnus. Klasės vadovė Rūta Gustienė pasidalijo mintimis apie savo auklėtinių kelią link paskutinės pagrindinio ugdymo pakopos ir kiekvienam įteikė po asmeninę dovanėlę. Savo vyresniuosius draugus pasveikino ir I G klasė.

Išsilavinimo pažymėjimus įgijusieji tarė padėkos žodį mokytojams už nuoširdų ir prasmingą darbą, kartu įteikė didžiulę gėlių puokštę ir tortą. Oficialiajai renginio daliai pasibaigus, jaunuoliai susirinko klasės vadovės Rūtos kabinete – ten, besivaišindami įvairiais skanėstais, aptarė rūpimus klausimus, dalijosi ateities planais, tiesiog juokavo. Gimnazijos koridoriuje dar ilgai aidėjo mokinių balsai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė