Ugdymas karjerai: savęs pažinimo ir svajonių apie ateitį pamoka

Lapkričio 8 dieną gimnazijos I-II G kl. mokiniai susirinko informacinių technologijų kabinete. Ten vyko ugdymo karjerai pamoka.

Pamoką vedė Trakų rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos karjeros specialistė Erika Žilinskaja. Specialistės padedami, mokiniai atliko savianalizės, savo stipriųjų ir silpnųjų savybių išsiaiškinimo, svajonių darbo vizualizacijos užduotis ir testą „Profesija pagal asmenybę“.

Pamokos-susitikimo organizatorė – bibliotekos vedėja Vida Lapėnienė.

Bibliotekos vedėja Vida Lapėnienė